zvětšit

(330 kB) Křižovatka dálnice se nachází ve spodní části mapy u nápisu Kreuzung. Úplně dole je zakreslena železniční trať u Troubska. Široká oranžová čára přetínající německou dálnici, je dnešní silnice II/602 z Brna do Jihlavy. Spodní oranžová čára, přetínající dálnici, je polní cesta, která měla být zrušena. Dnes tudy vede silnice z Troubska do Bosonoh. Současná dálnice D1 přetíná německou dálnici kousek nad touto silnicí. Dolů je směr dálnice do Vídně, nahoru na sever do Wroclawi.