Come and see online casinos which offer superior online poker freerolls, dashing texas holdem, portentous backgammon, super-duper bingo. Our familiar online casino offers also online gambling bonus.
 
 DÁLNIČNÍ ELEKTRONICKÉ MÝTNÉ - pouze pro vozidla nad 3,5 tuny
.

Seznam zpoplatněných úseků (mýtné)
Mapa zpoplatněných úseků pro vozidla nad 3,5 tuny v ČR /286 kB/
 

MYTO CZ - Přehled

Užití dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I.třídy v České republice
vozidly s povolenou hmotnost více než 3,5 tuny podléhá úhradě mýtného (výkonovému zpoplatnění).

Tato vozidla nemají povinnost mít vylepen časový kupón.

 


Zpoplatněné komunikace a jejich úseky jsou vymezeny dopravními značkami

 

  • IP 14 a,b ... Dálnice, Konec dálnice
  • IP 15 a,b ... Silnice pro motorová vozidla, Konec silnice pro motorová vozidla
  • IP 15 c,d ... Mýtné, Konec mýtného

Základní informace ke stažení

  • Průvodce elektronickým mýtným (CZ)
  • Schéma sítě komunikací ČR (2009), jejichž užití podléhá mýtnému

Elektronický mýtný systém

Vozidla, která podléhají mýtnému, jsou povinně vybavena malým elektronickým zařízením - jednotkou premid - které komunikuje s mýtným systémem.

Povinnost vybavení jednotkou premid platí i pro vozidla zpoplatněných kategorií, která jsou ze zákona osvobozena od placení mýtného (např. vozidla IZS a ozbrojených sil).

Pro vozidla s metalizovaným čelním sklem je určena palubní jednotka premid plus vybavená venkovní anténou.

Mýtné za užití konkrétního mýtného úseku je účtováno v okamžiku vzniku mýtné transakce - záznamu průjezdu vozidla mýtným bodem (pod mýtnou stanicí, příslušnou danému mýtnému úseku).

Mýtná povinnost vzniká i v případě, kdy při míjení konkrétního mýtného bodu nebyla zaznamenána mýtná transakce, ale z jiných záznamů v systému elektronického mýtného je zřejmé, že vozidlo použilo zpoplatněný mýtný úsek.

Sazbu mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace stanovuje Nařízení Vlády ČR č. 484/2006 Sb.

Sazba se liší podle počtu náprav a emisní třídy vozidla. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a délky úseku - viz tabulka tarifů za mýtné úseky

O zaúčtování mýtného za úsek je řidič informován při průjezdu mýtnou stanicí akustickým signálem palubního elektronického zařízení - jednotky premid. Řidič vozidla může jet v libovolném jízdním pruhu, nemusí snižovat rychlost jízdy, ani zastavovat. Mýtné je účtováno automaticky bez jeho zásahu.

Právní rámec

Uživateli komunikací jsou provozovatelé zpoplatněných vozidel a jejich řidiči. Od okamžiku, kdy je vozidlo evidováno v mýtném systému, jeho provozovatel a řidiči jsou povinni se řídit předpisy, které určují právní rámec a praktické provedení výkonového zpoplatnění v ČR.

Povinnosti stanovuje zák.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zák.80/2006 Sb. a zák.347/2009 Sb., jeho provedení upravují příslušné prováděcí předpisy:

Prováděcí předpis, kterým se mění nařízení vlády č.484/2006 Sb., o výši časových poplatků: