DÁLNIČNÍ KUPÓNY (známky, nálepky) - pouze pro vozidla do 3,5 tuny
.

Seznam úseků s povinným kupónem a bezplatné úseky
Mapa zpoplatněných úseků pro vozidla do 3,5 tuny v ČR /341 kB/
 
Získejte informaci, kde poker o peníze a vyhrávejte příjemné obnosy. Stačí Vám k tomu jen špetka šikovnosti a štěstí. Osvojte si potřebné strategie a nebudete mít konkurenci. Vyzkoušejte a uvidíte.
 
 
HISTORIE A POUŽÍVÁNÍ KUPÓNŮ (nálepek, známek)
 
Dálniční kupóny, jak se dnes známkám, či nálepkám oficiálně říká, slouží k předplacení vybraných úseků českých dálnic a rychlostních silnic. Tedy ne úplně všechny dálnice a rychlostní silnice anebo jejich úseky jsou zpoplatněné. Pokud se jedná o úsek, kde je umožněna jízda bez předchozího zakoupení známky, je to vždy označeno příslušnou dopravní značkou. Z počátku byly neplacené úseky jednoduše označovány dodatkovou tabulkou s textem "bez poplatku" a v místě odkud již začínal úsek placený, byla dodatková tabulka přeškrtnuta červenou čarou. Bohužel toto nešťastné označování spíše klamalo neboť hlavně cizinci značku zaměňovali za podobnou dopravní značku označující začátek a konec obce. Proto byla společně s novou úpravou dopravních předpisů u nás v r. 2000 zavedena nová dopravní značka E11 "Bez poplatku", obsahující přeškrtnutý symbol dálniční známky. Do úseku takto označeného mohou tedy vjíždět i vozidla bez nalepené dálniční známky. Všechny placené úseky naopak tuto dodatkovou tabulku - značku E11 neobsahují. Avšak toto řešení zase trochu mate v případě, že řidič z neplaceného úseku vjíždí do placeného. V tu chvíli se lekne, že dálnice začíná až odtud a doposud jel 130 po normální silnici. Vhodnějším opatřením by bylo zavést dodatkovou tabulku i bez přeškrtnutí, tedy začátek placeného úseku. To by si pak byl při nájezdu na dálnici jistý opravdu každý.
 

označení úseků bez poplatku

označení úseků s poplatkem

vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod
vyznacny bod vyznacny bod    
První dálniční známky u nás byly zavedeny v r. 1995, tedy ve stejném období kdy jsou naše dálnice a rychlostní silnice zpoplatněny. O povinnosti placení za používání dálnic se u nás dlouho uvažovalo a to hned po pádu komunistického režimu, kdy byla nutnost co nejrychleji dostavět započatou dálniční síť. Zpočátku se mělo jednat o klasický způsob placení mýtného, kdy by se stejně jako ve většině zemí světa musel zaplatit příslušný poplatek vždy při najíždění na dálnici. Tedy u každého nájezdu měla být tzv. mýtnice, kde by si řidič vyzvedl např. lístek a u výjezdu z dálnice by zase u jiné mýtnice zaplatil částku, podle vzdálenosti kterou skutečně ujel. Jiným typem jsou pak plošná mýta, která se platí již při nájezdu na dálnici a je jedno kolik kilometrů řidič ujede. Samozřejmě existují i různé předplacené kupony, kterými se vozidlo při průjezdu mýtnicí, většinou pomocí automatu, prokazuje.
V naší zemi s poměrně "chudšími" řidiči by se však tento systém zřejmě neuplatnil a pozbyl by smyslu. Podle různých průzkumů by se stalo vybudování mýtnic jen drahým a nevratným řešením. Naši řidiči by totiž raději volili starou silnici, jen aby nemuseli něco platit. Dálnice by pak zůstaly pouze pro cizince a kamiony. Proto naše vláda tehdy přistoupila k jinému řešení a to stejnému jako mají např. ve Švýcarsku, k dálničním známkám. Vycházelo se také z toho, že naši občané jsou na podobný způsob předplatného zvyklí např. z průkazek MHD. Také naše povaha co nejvíce ušetřit dala známkám smysl. Český řidič si rád spočítá o kolik více ušetří, pokud by se opravdu muselo platit mýtné. Vezme-li pak v úvahu, že kdyby stál kilometr jízdy po dálnici např. jen pouhou Korunu (což je dosti nepravděpodobné), stačí řidiči najezdit ročně po dálnici stejný počet kilometrů jako je hodnota známky. Dnes je to tedy pro osobní vozidla pouhých 1200 km, což je přibližně cesta po dálnici z Rozvadova do Ostravy zpět. Anebo dvakrát z Prahy do Brna a dvakrát zpátky. Samozřejmě jen pokud se jedná o známky roční, tedy s platností na celý kalendářní rok. Pokud si řidič zakoupí některou z časově omezených známek, např. měsíční nebo desetidenní, stačí mu k návratnosti najezdit kilometrů mnohem méně. Avšak řidič již nebude mít tolik času, aby najezdil kilometrů mnohonásobně více jako u roční známky. Proto si každý musí předem rozmyslet, kterou známku si koupí.
V roce 2007 byly známky pro vozidla nad 12 tun nahrazeny elektronickým výběrem mýtného, od roku 2010 pak veškeré známky pro vozidla nad 3,5 tuny. Namísto známky musí mít vozidlo u předního skla umístěno zařízení, díky němuž mu při průjezdu mýtnou bránou systém odečte (v případě předplacené varianty) nebo přičte (v případě vyúčtování) částku. Ta není pro každý úsek stejná, ale liší se od sebe různou vzdáleností bran, časem průjezdu (den, noc, špička aj.) a samozřejmě počtem náprav a hmotnostní kategorie vozidla.
MOTOCYKLY A TŘÍKOLKY
Hned po zavedení dálničních poplatků platila povinnost používat dálniční známku i pro motocykly. Nastávaly však komplikace s určením místa kam známku přesně vylepovat. Navíc právě motocykly bývaly terčem krádeží známek a to stylem, že zloděj celý plechový díl i se známkou jednoduše odmontoval. Ke všemu po českých dálnicích jezdí motocyklů tak strašně málo (většinou jde o cizince), že by se speciální známky nevyplácelo ani vyrábět. Proto byly motocykly od poplatků osvobozeny. Povinnost platit za používání českých dálnic a rychlostních silnic nyní platí pouze pro vozidla s minimálně čtyřmi koly. Osvobozeny od poplatků jsou tedy i veškeré motorové tříkolky.
ROČNÍ KUPÓN (R)
      Roční kupón (známka) u nás platí minimálně po celý kalendářní rok, na který je určena. Např. 2011. Avšak nejenom to. Ve skutečnosti platí 14 měsíců. Platnost roční známky je prodloužena o první měsíc následujícího roku, tedy do 31. ledna 2012, ale platí také už i měsíc před rokem vyznačeným na známce. Tedy v tomto případě od 1. prosince 2010. Vyplatí se každému řidiči vozidla do 3,5 tuny, který používá dálnice často a ročně ujede přes 1000 km po dálnicích. Roční známka pro rok 2011 už nemá oproti starším známkám zvláštní tvar a je označena písmenem "R" - rok. Na první pohled je od krátkodobých odlišná tím, že jí po stranách schází malá čísílka pro vyštípnutí.
MĚSÍČNÍ KUPÓN (dříve také dvouměsíční) (M)
      Měsíční kupón (známka) se zase vyplatí např. tomu, kdo bude využívat dálnic jen v daném období a ujede alespoň 300-400 km. Nejčastěji si jí zakupují cizinci, ale i tuzemští řidiči, vydávající se např. na dovolenou na druhý konec republiky. Známka v roce 2011 platí téměř přesně měsíc od data zakoupení. Tedy pokud si zakoupíte známku 15. ledna 2010, bude platit do 15. února 2012. Měsíční známky jsou v r. 2011 čtvercového tvaru a označeny písmenem "M". Kalendářní den, od kterého (a do kterého) bude známka platit, vyznačuje prodávající vyštípnutím příslušného okénka. Pokud na této známce není vyznačeno datum platnosti, je neplatná !
DESETIDENNÍ KUPÓN (dříve také sedmidenní a patnáctidenní) (D)
      Další variantou je u nás desetidenní kupón, tedy známka platná pouze 10 dní (včetně dne vyznačení, který je tím prvním). Zpočátku byly známky už na 10 dní, potom dokonce na 15, pak jen zase na 7 a nyní opět na 10. Pokud si tedy zakoupíte známku např. 1. ledna a tento den vám prodávající v okénku vyštípne, končí platnost 10. ledna (včetně). Pokud na této známce není vyznačeno období platnosti, je známka neplatná !
DENNÍ ZNÁMKA (J) - ZRUŠENO !

  Poslední variantou, která byla bohužel určena pouze vozidlům nad 12 tun a v roce 2007 byla definitivně nahrazena elektronickým mýtným, jsou známky jednodenní. Jejich platnost byla, jak již název napovídá, jen jeden jediný den. Tyto známky měly také čtvercový tvar a vyplatily se kamionům, či jiným vozidlům nad 12 tun, která např. naší republikou pouze projížděla. Známky však byly rovněž využívány dopravci, kteří vyjíždějí s takto těžkými vozidly pouze občas nebo jen několikrát za rok. I na těchto známkách bývala platnost vyznačena prodávajícím, tedy vyštípnuta v daném okénku s číslem dne. Denní známky byly v r. 2006 také čtvercového tvaru a označeny písmenem "J". Pokud na této známce nebyl vyznačen den platnosti, byla známka neplatná !
  Na častou otázkou, proč denní známky nejsou u nás i pro osobní vozidla je jednoduchá. Musela by stát min. 50 Kč. Čímž by se nevyplatila ani řidičům a ani výrobci, či spíše zadavateli známek. Už výroba desetidenní známky je pro stát ztrátová a její cena 200 Kč sotva pokryje jejich výrobu, distribuci a marži prodejce. Stát za ten malý zbytek co mu zůstane pak moc dálnic nepostaví a desetidenní známky jsou prodávány spíše kvůli poptávce a pocitu spravedlnosti řidičů.
VÁHA VOZIDEL
Jak již bylo popsáno, jsou různé typy dálničních známek podle doby své platnosti a do konce roku 2009 i podle váhy vozidla. Podle váhy se totiž nejvýznamněji odvíjí cena. Základním, nejlevnějším a od roku 2010 jediným typem jsou samozřejmě známky určené výhradně osobním vozidlům, respektive všem vozidlům do 3,5 tuny. Původně býval i druhý, dražší typ známky pro nákladní vozidla a autobusy, nepřesahující 12 tun (tedy od 3,5 do 12 tun). A také třetí, nejdražší typ známek, určený vozidlům nad 12 tun.

Podle váhy vozidla je tedy nutné od roku 2010 zakoupit buď patřičný typ známky nebo elektronickou krabičku na mýtné. Ovšem pozor ! Váhou, pro kterou je známka určena není jen váha samotného motorového vozidla, ale celé soupravy ! Pokud tedy např. váží osobní vozidlo 3 tuny (s nákladem), ale táhne za sebou ještě tunový vlek, musí již platit mýtné ! Stejně tak to platí i pokud za vozidlo do 3,5 tuny je připojen např. přívěs a celá souprava tak přesáhne 3,5 tuny. A pozor - hmotnost vozidla se neurčuje podle aktuálního zatížení (prázdné nebo plné), ale vždy podle maximálního hmotnosti, která je zapsána v technickém průkaze (vozidlo včetně plného nákladu).

PRODEJNÍ MÍSTA
Dálniční známky je dnes možné zakoupit na stovkách míst po celé České republice. Prodejní místa jsou označena symbolem známky a např. textem "prodejní místo" anebo "prodej dálničních známek" apod. Na prodejním místě musíte mít i možnost si přečíst anebo obdržet informační leták. Většinou jsou to všechny pobočky České pošty, recepce supermarketů, stanoviště ÚAMK, hraniční přechody atd. Nejvíce se však dálniční známky nakupují na čerpacích stanicích, ale právě prodej na nich nebývá vždy spolehlivý. Často se stává, že čerpací stanice známky už vyprodala anebo ještě nedostala. Ironií osudů pak je, že se to nejvíce stává právě na dálničních čerpacích stanicích. Proto nikdy nenechávejte koupi známky až na poslední chvíli, kupte jí někde na spolehlivých místech a už vůbec nikdy jí nechtějte zakoupit až na některé čerpací stanici přímo na dálnici. Nejen, že Vás policie může kontrolovat již při nájezdu na dálnici, ale velice často se stává, že Vámi vytipovaná čerpací stanice mít známky nebude a Vás potom čeká projet celou dálnici doslova načerno. Vymlouvat se na tuto situaci potom policii určitě nezabere. Známku totiž musíte mít nalepenu ještě před vjetím na dálnici!
VYLEPENÍ NÁLEPKY
České dálniční známky se skládají ze dvou dílů a jeden bez druhého neplatí. První díl je klasická nálepka, kterou řidič musí dle návodu nalepit na přední sklo. České známky se vylepují zevnitř vozu (tj. lepící plochou směrem ke sklu) a pouze na pravou dolní část předního skla ve směru jízdy. Jednoduše řečeno na část předního skla nad spolujezdcem. Dříve bylo možné vylepit známku na sklo jak dole, tak i nahoře. Nyní však musí být známka pouze dole! Nálepka musí být ke sklu navíc připevněna celou svou plochou. Pokud by ve "vzduchu" trčel např. jen růžek, je zde jasné podezření, že nálepku někomu půjčujete (i když dnes je to s vyplněným číslem SPZ méně pravděpodobné). Dále nesmí být mezi nálepkou a sklem žádná jiná hmota, např. průhledná folie, která by usnadňovala sejmutí nálepky ze skla.

Známka je rovněž neplatná, pokud na obou dílech (na nálepce i na kupónu) není vyplněna registrační značka, SPZ, či cizí poznávací značka vozidla, které bude známku používat. Číslo značky musí být samozřejmě na obou dílech stejné a musí se shodovat se značkou umístěné na vozidle. Číslo na obou dílech nesmí být napsáno obyčejnou tužkou anebo takovým typem barvy, kterou je možné smazat, vygumovat apod. (např. lihové fixy). Předepsáno je přímo propisovací pero (propiska). Pokud je během doby platnosti známky vozidlu vyměněna SPZ nemusí se známka vyměňovat, ale je platná až do konce své platnosti. Výměnu SPZ si pak policie ověřuje v technickém průkazu vozidla. Oba díly dálniční známky musí být taktéž totožné sériové číslo (dvě písmena serie+šestičíselné poř. číslo).

Druhý díl - kupón, je nutné uschovat pro případnou kontrolu policií. Prokazujete totiž, že jste známku neukradli, ale poctivě zakoupili. Proto nikdy nenechávejte kupón ve vozidle, ale noste s sebou. Pokud se Vám totiž zloděj vloupe do vozidla a strhne nálepku, bez druhého dílu mu bude k ničemu. Proto nejprve zloděj hledá druhý díl, který většinou nalezne za stínítkem nebo v příruční skříňce. A pokud jej nenalezne, nevyplatí se mu trápit s odlepováním nálepky a často jí nechá být.

Kupón, tedy druhá část známky se také uschovává pro případ, že by byla nálepka na předním skle poškozena a chcete jí vyměnit za novou. Např. po havárii, kdy je zničeno přední sklo, pokud Vám známku někdo ze skla odcizí, vyplníte nesprávně číslo SPZ apod. Dříve vyměnit známku nešlo, nyní díky kupónu již ano, ale pouze roční. Také pokud Vám někdo ukradne celé vozidlo, náhradní známku nedostanete. Pro výměnu známek existují stanovené metodické pokyny, se kterými se máte možnost seznámit na každé poště. Výměnu pak bohužel provádějí už jen vybrané pobočky pošt.

Na co nesmí řidič také zapomenout je povinnost mít vylepenu pouze aktuální dálniční známku! Nesmí být tedy na skle např. prošlá anebo stará nálepka a to ani v případě, že nejedete po dálnici. Policie Vám v tomto případě může uložit stejně vysokou pokutu jako byste jeli po dálnici načerno a to jistě za tuto nedbalost nestojí. Pokud tedy známka ztratí svou platnost, ihned jí ze skla sundejte a neodkládejte na pozdní dobu. Nálepka se bohužel odlepuje dosti špatně, takže to chce trpělivost. Nejhůře jí odlepíte pokud je rozpálená a celý den na ní pařilo slunce. Nejlépe naopak pokud je sklo studené, např. nad ránem anebo v zimě. Právě roční známky se odstraňují nejlépe kvůli tomu, že jejich platnost končí na přelomu roku, tedy uprostřed zimního období. Další radou je též přiložit na nálepku led. Lepidlo na nálepce ztvrdne a Vy nebudete muset při odlepování bojovat podobně jako se žvýkačkou na kalhotách. I u žvýkačky se používá stejná metoda. Rovněž není přípustné, aby jste měli na předním skle více českých nálepek ať už platných nebo neplatných. Takže zdobení skla sbírkou více nálepek stejného státu je rovněž pokutováno. Něco jiného ovšem je, pokud máte na skle nálepek sice více, ale každá je určena pro jiný stát. Každá země si většinou naštěstí určuje i odlišná místa k nalepení, takže nálepky často nejsou hned vedle sebe. Některá země vyžaduje nálepku nad zrcátkem, některá v pravém horním rohu, Česko v pravém dolním atd.

Jsou však i vozidla, která jsou od placení dálničních poplatků osvobozena. Kromě vozidel záchranné služby, policie, hasičů apod. jsou to i vozidla invalidů anebo převážející invalidu (ZTP, ZTP/P). Tato vozidla ovšem musí být registrována a označena příslušnou kartou "O 1", tj. symbolem invalidního vozíku.
CENÍK DÁLNIČNÍCH KUPÓNŮ (známek) - 2010
rok 2010 roční měsíční desetidenní denní
  R M D J
X < 3,5 t 1200 Kč 350 Kč 250 Kč -
3,5 < 12 t el. mýtné el. mýtné el. mýtné el. mýtné
 X > 12 t el. mýtné el. mýtné el. mýtné el. mýtné

 

 
METODICKÝ POKYN PRO VÝMĚNU DÁLNIČNÍCH ZNÁMEK
 

přesné znění:

Ministerstvo dopravy a spojů ve spolupráci s Ministerstvem financí zpracovalo pro výměnu nebo náhradu kupónu Metodický pokyn. Vyměnit nebo nahradit lze jen roční kupón všech tří kategorií, a to pouze v době jeho platnosti.
Výměnu nebo náhradu kupónu provádí na podkladě žádosti a za úhradu vybrané provozovny České pošty uvedené v seznamu, který je součástí metodického pokynu.

Metodický pokyn stanoví pro výměnu nebo náhradu kupónu následující pravidla:

1)

Výměna kupónu z důvodu poškození čelního skla motorového vozidla a v případě chybné manipulace s kupónem (např. chyba při vyplňování registračního čísla, poškození před vylepením).
Výměnu kupónu provede kterákoliv z vybraných provozoven České pošty na základě žádosti, ke které se přikládá:

 

- první část kupónu nalepená na průhlednou fólii tak, aby byla viditelná jak přední, tak zadní strana, přičemž ochranný holografický prvek, dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo a vyplněná státní poznávací značka musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se porovnáním s druhou částí kupónu dala jednoznačně potvrdit identita dvoudílného kupónu

- neporušená druhá část kupónu identická se sejmutou první částí kupónu, včetně vyplněné státní poznávací značky. Žádost obsahuje čestné prohlášení, kterým žadatel potvrzuje, že neuplatnil žádný požadavek na úhradu zničeného kupónu.

2)

Náhrada kupónu z důvodu:

a) poškození čelního skla motorového vozidla v případě, že při zničení kupónu původně nalepeném na vnitřní straně čelního skla motorového vozidla nebude možno z důvodu stavu kupónu uplatnit jeho výměnu podle odstavce 1)

b) odcizení prvního dílu kupónu

c) odcizení druhého dílu kupónu Náhradu kupónu provede kterákoliv z vybraných provozoven České pošty na základě žádosti, ke které se přikládá:
 

ad a)

- neporušená druhá část kupónu

- doklad vydaný příslušným orgánem Policie České republiky o provedeném šetření ve věci (např. kopie zápisu o dopravní nehodě, při které došlo z důvodu poškození čelního skla i ke znehodnocení kupónu, kopie zápisu o šetření o odcizení čelního skla vozidla, kopie zápisu o šetření požáru vozidla nebo jiné události související s poškozením vozidla s následkem zničení kupónu).

ad b)

- neporušená druhá část kupónu

- doklad vydaný příslušným orgánem Policie České republiky o provedeném šetření ve věci odcizení prvního dílu kupónu.

ad c)

- první část kupónu nalepená na průhlednou fólii tak, aby byla viditelná jak přední, tak zadní strana, přičemž ochranný holografický prvek, dvou-písmenná série, šestimístné pořadové číslo a vyplněné registrační číslo musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se dala potvrdit pravost kupónu

- doklad vydaný příslušným orgánem Policie České republiky o provedeném šetření ve věci odcizení druhého dílu kupónu.

Ve všech uvedených případech náhrad kupónu žádost obsahuje čestné prohlášení, kterým žadatel potvrzuje, že neuplatnil žádný požadavek na úhradu zničeného, eventuelně odcizeného kupónu.

Při odcizení motorového vozidla se náhrada dvoudílného kupónu neprovádí.