Rozdíly v dopravních předpisech v zahraničí
(zdroj a zpracování automix.centrum.cz)

Macau casino nabízí nejlepší online hry na internetu. Hrajte vynikající backgammon online, nebo hrací automaty

další informace

Země:     Informace:   
Belgie
Dopravní předpisy
Rychlost v obci ........ 50 km/h , osobní auta (i s přívěsem), motocykly (i s postranním vozíkem) na dálnicích....120 km/h, mimo obec.......90 km/h
Nehody Nejvyšší pokuty jsou za jízdu pod vlivem alkoholu - asi 175 euro na místě. Pokuty za ostatní přestupky se pohybují okolo 100 eur (překročení rychlosti, jízda na červenou, ...).
Alkohol v krvi Povolená hranice alkoholu v krvi je 0,05%. Test může být proveden u každého účastníka dopravní nehody (včetně chodce). Pokud je test pozitivní, je řidiči na tři hodiny odebrán řidičský průkaz. Po tuto dobu nesmí řídit. Pokud řidič okamžitě nezaplatí pokutu, je navýšena. Máte-li v krvi 0,08% alkoholu a více, bude vám řidičský průkaz odebrán na 6 hodin.
Stopování Stopování je povoleno, s výjimkou dálnic a rychlostních silnic.
Tisk informací o celém státu
Bulharsko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci ........ 50 km/h, mimo obec ........... 90 km/h, na dálnici........... 120 km/h
Alkohol v krvi Max.povolená hranice alkoholu v krvi je 0,05 %.
Stopování V Bulharsku nejsou žádné předpisy týkající se stopování.
Tisk informací o celém státu
Chorvatsko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci...........50 km/h, mimo obec ........... 90km/h ,dálnice........... 130 km/h
Nehody Výše pokut se pohybuje o 300 až do 3000 HRK.
Alkohol v krvi Max. povolené množství alkoholu v krvi je 0,5 promile.
Tisk informací o celém státu
Dánsko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci..........50 km/h , mimo obec........ 80 km/h , dálnice......... 110 km/h
Nehody Za jízdu pod vlivem alkoholu zaplatíte průměrně 300 DKK, za ostatní přestupky (překročení rychlosti, jízda na červenou) v průměru 500 - 1000 DKK
Alkohol v krvi Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0.05%. Pokud je hranice alkoholu od 0,051 do 0,08% bude řidiči udělena pokuta, je-li hranice alkoholu v krvi vyšší než 0,08%, bude řidiči dočasně odebrán řidičský průkaz. Při překročení 0,12% hrozí vězení a zabavení řidičského průkazu na dobu minimálně 12 měsíců
Stopování Autostop je povolen všude s výjimkou dálnic. Na stopaře se vztahuje zákonné pojištění provozovatele vozidla.
Tisk informací o celém státu
Finsko
Dopravní předpisy
Rychlost obec.......... 50 km/h, mimo obec.................. 100 km/h, dálnice.................. 120 km/h
Alkohol v krvi Maximální povolená hladina alkoholu v krvi je 0.05%
Stopování Je povoleno. Na stopaře se vztahuje zákonné pojištění majitele vozidla.
Tisk informací o celém státu
Francie
Dopravní předpisy
Rychlost obec.......50 km/h, mimo obec............ 90 km/h, dálnice........... 130 km/h
Nehody Za jízdu pod vlivem alkoholu, za jízdu na červenou, za překročení rychlosti zaplatíte v průměru okolo 140 eur
Alkohol v krvi Maximální množství alkoholu v krvi je 0.5 promile.
Stopování Stopovat se může na všech místech kromě dálnic, dvouproudých silnic.
Tisk informací o celém státu
Itálie
Dopravní předpisy
Rychlost obec................. 50 km/h, dálnice......... 130 km/h
Nehody Nejvyšší pokuty jsou za jízdu pod vlivem alkoholu - až 46 000 Kč, za překročení rychlosti a jiné prohřešky jsou pokuty již od 1800 Kč
Alkohol v krvi Obsah alkoholu v krvi řidiče nesmí přesáhnout 0,8 promile. Pokud je vyšší, je řidič považován za osobu pod vlivem alkoholu a může zaplatit pokutu ve výši 540 000 - 2 160 000 lir. V krajním případě hrozí odsouzení až na dobu 6 měsíců do vězení.
Stopování Stopování je na italských dálnicích a čtyřproudých silnicích zakázáno.
Tisk informací o celém státu
Lucembursko
Dopravní předpisy
Rychlost obec.........50 km/h, mimo obec.............90km/h, na dálnici...............120km/h
Alkohol v krvi Max. povolené množství alkoholu v krvi je 0.08%.
Stopování Povoleno. Zakázáno je pouze na dálnicích a 4-proudých silnicích.
Tisk informací o celém státu
Maďarsko
Dopravní předpisy
Rychlost obec...........50km/h, mimo obec.........100km/h, dálnice.........120km/h
Alkohol v krvi V Maďarsku platí absolutní zákaz řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu.
Stopování Stopování je povoleno s výjimkou dálnic. Na stopaře se vztahuje pojištění řidiče.
Tisk informací o celém státu
Německo
Dopravní předpisy
Rychlost obec.......50 km/h, mimo obec..........100 km/h, dálnice.......doporučeno 130 km/h
Nehody Jízda pod vlivem alkoholu - od 3 000 Kč, ostatní od 1200 Kč
Alkohol v krvi Povolený obsah alkoholu v krvi je 0,05%
Stopování Kromě dálnic a čtyřproudých silnic je stopování povoleno.
Tisk informací o celém státu
Nizozemsko
Dopravní předpisy
Rychlost obec..................50 km/h, mimo obec.........80km/h, dálnice.......120km/h
Nehody Pokuty se pohybují od 1400 Kč za překročení rychlosti až po 5000 Kč za jízdu pod vlivem alkoholu
Alkohol v krvi Max povolené množství je 0,05%.
Stopování Je povoleno pouze v oblastech, kam mohou pěší.
Tisk informací o celém státu
Norsko
Dopravní předpisy
Rychlost V obci..........50 km/h, na dálnici.........90km/h , na ostatních silnicích.........80km/h
Nehody Pokuty se pohybují v průměru kolem 10 000 Kč
Alkohol v krvi Maximální dovolená hladina alkoholu v krvi je 0.02%.
Stopování Kromě dálnic je stopování v Norsku povoleno.
Tisk informací o celém státu
Polsko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci.......60 km/h, mimo obec......90km/h, rychlostní silnice........110km/h
Alkohol v krvi Max. dovolený obsah alkoholu v krvi nesmí překročit 0,02%.
Stopování Stopování není v Polsku povoleno.
Tisk informací o celém státu
Portugalsko
Dopravní předpisy
Rychlost V obci.......... 50 km/h, mimo obec.......... 90 - 100 km/h, na dálnici.......... 120 km/h
Nehody Jízda pod vlivem alkoholu vás může přijít až na 30 000 Kč, ostatní přestupky v průměru 2500 Kč
Alkohol v krvi Max. povolený obsah alkoholu v krvi nesmí překročit 0,02%.
Stopování Na stopaře se nevztahuje pojištění řidiče.
Tisk informací o celém státu
Rakousko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci.........50km/h, mimo obec........100km/h, na dálnici.......130km/h
Nehody Za jízdu pod vlivem alkoholu zaplatíte až 18 000 Kč, za ostatní přestupky v průměru 1800 Kč
Alkohol v krvi Zákonný limit: maximální povolené množství alkoholu v krvi 0,049% 0,05-0,08% v krvi bude řidič pokutován 0,08% a více bude řidiči odebrán ŘP + pokuta
Stopování Na dálnicích a čtyřproudých silnicích je zákaz stopování.
Tisk informací o celém státu
Rumunsko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci.........50km/h, mimo obec.........90km/h, dálnice..........120km/h
Alkohol v krvi Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu je zakázáno.
Stopování Je zakázáno na dálnicích. Běžně se řidičům za svezení platí - penězmi, cigaretami.
Tisk informací o celém státu
Slovensko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci........60km/h, mimo obec.........90km/h, dálnice..........130km/h
Alkohol v krvi Při jízdě automobilem nesmí být řidič pod vlivem alkoholu.
Stopování Je povoleno s výjimkou dálnic a dvouproudých silnic. Na stopaře se navztahuje pojištění řidiče.
Tisk informací o celém státu
Slovinsko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci.........50km/h, mimo obec..............90km/h, dálnice...........130km/h
Alkohol v krvi Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je 0,05%, profesionální řidič 0%.
Stopování Stopování je ve Slovinsku povoleno všude kromě dálnic. Na stopaře se nevztahuje pojištění řidiče.
Tisk informací o celém státu
Turecko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci...........50km/h, mimo obec...........90km/h, dálnice..........130km/h
Alkohol v krvi Max. haldina alkoholu v krvi je 0.05%
Stopování Stopování je v Turecku povoleno. Doporučuje se na požádání zaplatit asi polovinu ceny jízdného.
Tisk informací o celém státu
Velká Británie
Dopravní předpisy
Rychlost v obci.......48km/h, mimo obec..........96km/h, dálnice............112km/h
Nehody Pokuty se pohybují od 90 GBP (4432 Kč) až do 5000 GBP (246 000 Kč) za jízdu pod vlivem alkoholu
Alkohol v krvi Maximální povolené množství alkoholu v krvi je 0,08%.
Stopování Stopování je zakázáno na dálnicích a dvouproudých silnicích.
Tisk informací o celém státu
Španělsko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci........50km/h, mimo obec...........90km/h, dálnice..............120km/h
Nehody Za jízdu pod vlivem alkoholu zaplatíte až 18 000 Kč, za ostatní v průměru 2900 Kč
Alkohol v krvi Max. hladina alkoholu v krvi je 0,05%.
Stopování Na stopaře se vztahuje pojištění řidiče.
Tisk informací o celém státu
Švédsko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci...........50km/h, mimo obec...........90km/h, dálnice...............90km/h
Nehody Pokuty vás přijdou v průměru na 3000 Kč.
Alkohol v krvi Max. povolený obsah alkoholu v krvi je 0.02%.
Stopování Stopování je povoleno.
Tisk informací o celém státu
Švýcarsko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci.......50km/h, mimo obec...........80km/h, dálnice............120km/h
Nehody Pokuty vás v průměru přijdou na 5000 Kč
Alkohol v krvi Max. povolený obsah alkoholu v krvi je 0,08%
Stopování S výjimkou dálnic a víceproudých silnic je stopování povoleno.
Tisk informací o celém státu
Řecko
Dopravní předpisy
Rychlost v obci........50km/h, mimo obec..........90km/h, dálnice............120km/h
Nehody Za jízdu pod vlivem alkoholu, za jízdu na červenou, za překročení rychlosti zaplatíte v průměru 60 eur (1825 Kč)
Alkohol v krvi Hladina alkoholu v krvi nesmí překročit 0,05%
Stopování Na stopaře se vztahuje pojištění řidiče, neplatí žádná nařízení.
Tisk informací o celém státu