Čestlice - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Původně 6,35 km, nyní 8,35 km dálnice D1.

Na silnici mezi Čestlicemi a Dobřejovicemi stával až do počátku tisíciletí ještě původní nadjezd přes dálnici. Jeho stavbu prováděl v letech 1939-42 a 1945-50 Ing. Vlk & Velden, Praha. Nadjezd v plném rozsahu sloužil pro silnici III/00311 i přes současnou dálnici D1 až do jejího rozšíření. Poté musely být některé nadjezdy nastavovány, ale tento byl postaven přes dálnici příliš šikmo a proto nebylo mezi sloupy tolik místa, aby zde mohly vést tři pruhy v každém směru. Navíc po desetiletích špatné údržby byl most v havarijním stavu a uvažovalo se o jeho uzavření. Kvůli rozšíření dálnice by musela být nejen vyměněna celá mostovka, ale postaveny i nové sloupy. Proto byl most kompletně zbourán a na jeho místě vybudován zcela nový nadjezd. Ze starého nadjezdu se nic nezachovalo, pouze nájezdové náspy. V budoucnu se zde počítá s vybudováním další mimoúrovňové křižovatky pro napojení zdejší rozrůstající se komerční zóny. Při výstavbě nového nadjezdu se s tímto již počítalo.

Nový most přes dálnici stál 104,2 milionu korun a vybudovala jej společnost SKANSKA za devět měsíců. Most byl dokončen byl 21.února 2005, je 99 metrů dlouhý a 11,8 metrů široký. Chodník vede jen po jedné straně.

 

 60. léta 20. stol. - starý nadjezd přes nedokončenou dálnici

Původní nadjezd z r. 1939-50. Stav v r. 1964, ještě dlouho před zprovozněním dálnice D1. (foto Ing. J. Neuvirt, r. 1964)
Historický pohled z opačné strany. (fotoarchiv V. Lídl, 60. léta 20. stol.)
Celkový historický pohled na nadjezd. (fotoarchiv V. Lídl, 60. léta 20. stol.)
/SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE/ Pohled od Prahy na nadjezd pro silnici z Čestlic do Dobřejovic a zarostlé dálniční těleso. (fotoarchiv V. Lídl, r. 1966)
/SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE/ /r.1966/ - Pohled z nadjezdu Čestlice-Dobřejovice směrem do Brna. Na detailním snímku je dobře vidět zábradlí mostu, jehož sloupky mají omítku z umělého kamene a spojeny jsou RT tyčemi. Vozovka mostu je dvouvrstvá - cementobetonová. (fotoarchiv V. Lídl, r. 1966)

 80. léta 20. stol. - starý nadjezd na provozované dálnici

/SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE/ Stejný pohled od Prahy na nadjezd jako v r. 1966. Až do pol. 90. let 20. stol. za mostem končil pruh pro pomalá vozidla. (fotoarchiv V. Lídl, r. 1988)
/SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE/ Detailní snímek ze stejného místa jako v r. 1966 a stejného zábradlí již za provozu dálnice D1 směrem do Brna. Umělý kámen na sloupcích byl načas znehodnocen latexovým nátěrem a původní povrch vozovky mostu byl zakryt asfaltem. Dálnice zde byla až do přelomu tisíciletí pouze čtyřproudová. (fotoarchiv V. Lídl, r. 1988)

 po r. 2000 - starý nadjezd po rozšíření dálnice D1

vyznacny bod

Detail střední podpěry mostu o třech stojkách. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Celkový pohled na nadjezd ve směru do Brna. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detail spodku mostu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

 září 2004 - stavba nového nadjezdu

Celkový pohled na výstavbu nového nadjezdu od severozápadu (od Prahy). (Foto: Martin Barták, 16.9.2004)

Výstavba boční opěry na severovýchodní straně dálnice, tj. na straně u Čestlic. (Foto: Martin Barták, 16.9.2004)

Pohled od nadjezdu směrem k Praze. Paneláky v pozadí jsou sídliště Jižní Město. Dálnice byla v místě nadjezdu rozšířena na šest pruhů, což způsobilo zkázu starého nadjezdu. (Foto: Martin Barták, 16.9.2004)

Staveniště z dálky. (Foto: Martin Barták, 16.9.2004)

 jaro 2005 - dokončení nového nadjezdu

Celkový pohled na právě dokončený nadjezd při jízdě do Prahy. (Foto: Martin Barták, 25.4.2005)

Detail nadjezdu při jízdě do Prahy. Jak je dobře vidět, nyní se sem pro každý směr vejde nejen celá tříproudová vozovka i s odstavným pruhem, ale na krajnici je ještě dostatek místa pro odbočovací a připojovací pruhy budoucí křižovatky. Ta zde vznikne až později. Na nadjezdu, i když byl nedávno otevřen, se již nyní mačká několik reklamních panelů. Pokud zde jednou bude křižovatka, měly by zmizet, aby nerušily v orientaci a neodváděly pozornost řidičů při přejíždění v tolika pruzích. (Foto: Martin Barták, 25.4.2005)
Silnice z Dobřejovic do Čestlic, vedoucí směrem k nadjezdu od jihu. Vpředu začíná chodníček, vedoucí po jedné straně silnice. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Západní strana mostu při pohledu od jihu. Nadjezd ještě nebyl ani zcela dokončen, ale už jej hyzdí reklamy. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Detail středového masivního pilíře, který nahradil původní tři sloupky (stojky). Pohled od jihu. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Jižní opěra a konec mostu, při pohledu od západu. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Prostor na západní straně před mostem. Vzadu klesá silnice od nadjezdu a stáčí se do Čestlic (v pozadí). (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Spodek mostovky, která je tvořena z ocelové kostry a betonové vozovky. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Průhled po mostem k severozápadu u jižní opěry. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Průhled pod mostem k severozápadu, do protisměru vozidel jedoucích od Prahy. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Pamětní tabulka na mostě zhotovitele ocelové konstrukce mostu. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Pohled od nadjezdu k Čestlicím. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Pohled na západní stranu mostu od severu. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Detail boku mostovky a zábradlí na západní straně mostu, kudy vede chodník. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Opěra na severní straně s pamětní tabulkou stavby mostu. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Pohled na pilíře mostu od severní opěry. Vpředu svod potrubí kanalizace, ze kterého voda volně vytéká a padá do šachty. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Detail usazení mostovky na severní opěře. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Vozovka na mostě směrem k jihu - do Dobřejovic. Po pravé straně vede chodník a zábradlí proto není tak robustní jako na druhé straně, kde vozidla projíždějí po okraji mostu. Robustnější zábradlí je raději ještě doplněno svodidlem. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Detail zpevněného zábradlí se svodidlem na východní straně mostu. V pozadí obec Nupaky.  (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Pohled z mostu na dálnici směrem do Brna. Vpředu je vidět výrazné rozšíření krajnice kvůli uvažovanému vybudování mimoúrovňové křižovatky a tedy odbočovacích a připojovacích pruhů. V pozadí ztráta trasy chybou projektu. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Přiblížený pohled z mostu na dálnici směrem do Brna. Vzadu je výborně patrná chyba v projektu ještě z doby první výstavby dálnice v roce 1939. Niveleta je nesprávně zvolená a trasa odskakuje. Z mostu vidíme vozovku vcelku, ale řidič projíždějící pod mostem na nějakou dobu ztratí výhled na úsek za terénní vlnou. Vozidla se mu na okamžik ztratí, což je nebezpečné. Bez pomocí počítačů docházelo k podobným chybám často a vědělo se o ní při dostavbě dálnice D1. Ale jelikož byla dálnice v tomto úseku takřka dokončená, chyběla jen vozovka, byla udělena výjimka a nic se nepředělávalo. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Pohled z mostu na dálnici směrem do Prahy. Vlevo i vpravo výrazně rozšířené odstavné pruhy. V pozadí Čestlice a vlevo od dálnice Průhonice. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 6. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 2.4.2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 08. dubna 2009