Hulín - dálniční křižovatka D1 / R49 / R55

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2007 - příprava před výstavbou

 

Prostor budoucí velké dálniční křižovatky dálnice D1 s dvěma rychlostnicemi R49 a R55. Pohled ve směru trasy R55 od Břeclavi, tj. od jihu. Velký remízek vlevo by měl zůstat zachován i přes rozsáhlost křižovatky s mnoha rameny a větvemi. Snímek je pořízen z haldy skrývky zeminy, vyhrnuté z trasy R55. Nákres tras do snímku je pouze pro orientaci směrů a neodpovídá skutečnému tvaru křižovatky. (Foto/text: ing. Petr Synek, 29.7.2007)

 

Skládka stavebního materiálu u Břestu (vzadu), při pohledu z prostoru velké křižovatky Hulín. Snímek je pořízen s maximálním přiblížením fotoaparátu. Uprostřed záběru jsou vidět vytyčovací body trasy R49, která povede zleva doprava do Zlína (na východ). Vlevo mimo záběr se R49 bude napojovat na D1 a R55. (Foto/text: ing. Petr Synek, 29.7.2007)

 

Odkrytá ornice v trase R55 těsně za křižovatkou s D1 a R49. Pohled od křižovatky Hulín k jihu, ve směru do Břeclavi (do Otrokovic). Vpředu je znát začátek rozšiřování plochy skrývky pro odbočovací větve. Zatím není jisté, zda po dokončení archeologického průzkumu výstavba R55 hned začne nebo bude skrývka rozhrnuta a pole obnoveno jako tomu bylo v křížení D1 se stávající silnicí I/55 severně od Hulína. (Foto/text: ing. Petr Synek, 29.7.2007)

       

 zpět na interaktivní mapu D1  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R49  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R55  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 zpět na seznam fotogalerie R49
 zpět na seznam fotogalerie R55
 interaktivní mapa D1  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R49  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R55  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 8. září 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008