Humpolec - dálniční křižovatka se silnicí I/34 (exit 90)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 rok 2007 - současnost

  Křižovatka s mostem od jihu. Vpravo se odbočuje k nájezdu na dálnici do Brna. Zprava se také přijíždí z dálnice od Prahy. Ta vede po mostě zleva. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Dálniční most při pohledu od jihu, ve směru silnice I/34 do Humpolce. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Silnice I/34 ve směru do Pelhřimova. Vpředu odbočovací pruh k nájezdu na dálnici do Brna. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Ostrůvek mezi větvemi jižního ramene křižovatky. Zajímavostí je nejen umístění odkaliště dešťových vod (z povrchu dálnice) do prostoru křižovatky, ale i dvě větve navíc. Ty sloužily během rekonstrukce dálnice a zůstaly zde ponechány i s dopravními značkami. Jenže kvůli tomu hrozí za snížené viditelnosti nesprávné odbočení vozidla do protisměru. Pohled od jihovýchodu. Odzadu vede dálnice z Prahy. V pozadí je vidět most přes silnici I/34. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Jižní rameno křižovatky (vlevo vzadu), sloužící společně pro nájezd a sjezd z dálnice ve směru Praha-Brno. Vpravo vzadu sjezd od Prahy, úplně vpředu nájezdová větev do Brna. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled na nájezdovou větev pro směr do Brna. Vzadu za dálnicí humpolecká průmyslová zóna. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Dálniční křižovatka s jižním ramenem (vlevo). Vpředu nájezd do Brna a za ním provizorní, nefunkční nájezdy. Vzadu je lesík, uprostřed severovýchodního ramene křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled od jihovýchodu na dálnici, vedoucí po mostě přes silnici I/34. Vlevo odkaliště a provizorní sjezdy a nájezdy na dálnici, sloužící v době její rekonstrukce. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled od jižního ramene k severovýchodnímu rameni, které slouží pro sjezd a nájezd ve směru dálnice do Prahy. I u tohoto ramene bylo během rekonstrukce dálnice vybudováno několik provizorních větví, které tu byly ponechány. Napravo od sjezdu průmyslová zóna. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Příjezd ke křižovatce ve směru od Brna. Vlevo je vidět konec připojovacího pruhu pro nájezd do Brna. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled na křižovatku od východu, ve směru do Prahy (dozadu). (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Dálnice D1 před humpoleckou křižovatkou, ve směru do Prahy. Pohled od jihovýchodu - z tělesa původní protektorátní dálnice. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Návěst před začátkem odbočovacího pruhu pro sjezd z dálnice, ve směru od Brna. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 22. dubna 2005.
 doplněno a upraveno 23.4.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 25. března 2007