Hvězdonice - dálniční křižovatka (původně plánovaná)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
V původním projektu československé dálnice nebylo s křižovatkou u Hvězdonic vůbec počítáno, ale protože byli projektanti během války donuceni změnit trasu dálnice kvůli skromnějšímu mostu přes údolí Sázavy, křižovatku do nového plánu už zanesli. Součástí mimoúrovňové křižovatky, jak se dříve stavělo, měla být i čerpací stanice a na poli vedle ní vybudován areál s dálmistrovstvím a cestářstvím (dnešní SSÚD). Než se však začal přepracovaný projekt realizovat, stavba dálnice byla prohrávajícím Německem zastavena. Ani po válce se v tomto úseku stavět nezačalo.

Nakonec se dálnice v 60. letech začala dostavovat a projektanti se vrátili k prvotnímu projektu. Avšak přemostění Sázavy posunuli o několik stovek metrů západněji až za nádraží a také křižovatka na D1 byla vybudována jinde - až v údolí Drahanského potoka u Naháče.

 

 r. 1939 - projekt

(431kB HQ/182kB SQ) - Mapa přepracované trasy dálnice okolo Kaliště a přemostěním údolí Sázavy u soutoku s Vejborkou (uprostřed mapy). Dále jsou zde zakresleny mosty u Kaliště (severně od Sázavy) a most přes Drahanský potok (dole). Právě tam se dnes rozkládá hvězdonická křižovatka. Jižně od mostu přes Sázavu je zakreslena i tehdy plánovaná křižovatka v Hvězdonicích. Na severu je dobře patrné, jak se měla dálnice dlouhým a prudkým obloukem stáčet k zářezu u Lensedel. (Fotoreprodukce slepených archů mapy: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem mostu přes údolí Sázavy a dálniční křižovatky. Sever je na mapě vlevo. (Fotoreprodukce: archiv)

 rok 2005 - současnost

Panoramatický záběr jižní stráně údolí, při pohledu od východu. Dálnice od Brna by přicházela zleva, na louce by vyrostla dálniční křižovatka a pak by po mostě přes údolí pokračovala směrem do Prahy. Zhruba prostorem jehličňanů vzadu. Na louce vzadu měl vyrůst areál údržby dálnice. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled z prostoru původně plánované křižovatky - k východu, kam mělo vést jedno z ramen křižovatky a napojit se na silnici z Hvězdonic do Vranova (Čerčan). Silnice vede roklí vzadu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled z okraje louky na jižní stráni údolí Sázavy - k jihovýchodu. Vzadu je vidět rokli Naháčského potoka, kterou dnešní dálnice D1 stoupá k Ostředku. Původní dálnice však měla k Ostředku vést po hřebeni v pozadí. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Zatímco dnešní dálnice D1 vede po úbočí a křižovatka je až vlevo vzadu v rokli, původní dálnice měla mít křižovatku na této louce a k Brnu vést po kopcích. Pohled od severu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Jízda po dálnici D1 okolo Hvězdonic směrem do Brna. Původně plánovaná protektorátní dálnice by v těchto místech trasu dnešní D1 šikmo křížila. Lesíkem vpravo měl být prokopán zářez, kudy by dálnice pokračovala do Brna. Zatímco původní křižovatka měla stát na louce vlevo za stěnami, dnešní křižovatka se nachází vzadu za zatáčkou. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Jízda po dálnici D1 okolo Hvězdonic směrem do Prahy. Původně plánovaná protektorátní dálnice by v těchto místech trasu dnešní D1 šikmo křížila. Lesíkem vlevo měl být prokopán zářez. Do Prahy by se pokračovalo doprava po mostě přes údolí Sázavy. Dnešní most přes údolí se nachází vzadu za zatáčkou. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

 r. 2006 - letecké pohledy na zamrzlou řeku

Letecký pohled na dálnici směrem do Brna a obec Hvězdonice od západu. Pohled proti proudu řeky Sázavy. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)

Letecký pohled od západu na současnou dálnici D1 směrem do Brna a obec Hvězdonice. Pohled proti proudu řeky Sázavy, přes níž vede nový dálniční most. Do fotografie jsou zakresleny trasy původně plánované trasy dálnice z roku 1939. Červeně přepracovaná varianta okolo Kaliště s plánovaným mostem přes údolí Sázavy (s oblouky) a dálniční křižovatkou s nájezdy (ramena červeně). Současná křižovatka se nachází vpravo vzadu v rokli, kde měl stát most přes údolí Drahanského potoka (obloukový most). Vlevo je naopak zakreslen rámový most přes údolí potoka Vejborky. Zeleně je zakreslena prvotní varianta s přemostěním Sázavy a hvězdonického nádraží. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 2. dubna 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 08. listopadu 2008