Hvězdonice - dálniční most přes údolí řeky Sázavy (současný - 462m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
english text
 
462 metrů dlouhý most přes údolí řeky Sázavy u Hvězdonic byl postaven v r. 1976. Jako úplně první most v Československu byl tehdy stavěn rychlou moderní technologií pomocí výsuvné skruže. Aby byl most co možná nejnižší, bylo nutné, aby dálnice z obou stran co nejvíce sestoupila do údolí. Ve směru od Brna projektanti využili dlouhou rokli potoka, ale ze směru od Prahy to bylo možné jen vybudováním nového gigantického zářezu nitrem kopce u Lensedel. Rozpětí mostu je 2 x 42 a 7 x 54 metrů. Most však nevede přímo, ale do táhlého oblouku a jeho stoupání také není rovnoměrné.
 
Avšak původní rozestavěná dálnice v roce 1939 měla vést přes údolí úplně jinudy než dnes. Prvně projekt počítal s vysokým a dlouhým obloukovým mostem, který měl překlenout hvězdonické nádraží. Tedy jen o pár stovek metrů východněji než stojí dnes. Ale válka donutila projektanty ke skromnějšímu mostu a trasa dálnice musela být úplně změněna. Jenže ani tento 380 metrů dlouhý most přes údolí Sázavy, který se měl klenout až u železničního přejezdu (východního) v Hvězdonicích, se stavět nezačal. Na jižním konci mostu byla navržena dálniční křižovatka se sjezdem do Hvězdonic. Nedostavěn zůstal i původní lensedelský zářez, který byl ještě trasován k původnímu mostu přes nádraží.
 
Most pro dnešní dálnici D1 je posunut cca o 1 km, až k západnímu konci obce. Dálnice sice obec nepřetnula, jak tomu mělo být původně, ale i tak se stavba mostu stala terčem kritiky místních obyvatel a hlavně rekreantů, kteří si před jeho výstavbou v těsném okolí vybudovali stovky chat. Kvůli své délce a šikmému vedení přes údolí se zde hluk z dálnice rozléhá velice daleko a původní využití romantického údolí se tak nesmírně znehodnotilo. V 90. letech byly po celé délce mostu alespoň nainstalovány skleněné protihlukové stěny, které však řidičům zakryly překrásný výhled do údolí Sázavy.

 r. 1939 - projekt předválečné trasy přes nádraží

Geologická schématická mapa prvotně plánované trasy dálnice mezi obcemi Lensedly a Bělčice. Trasa je až na odchylky podobná té současné. Most však údolí Sázavy překračuje přímo přes vlakové nádraží v Hvězdonicích a dál na východ stoupá dálnice po hřebeni. (Fotoreprodukce: archiv)
Schématická mapa první plánované trasy dálnice mezi obcemi Lensedly a Bělčice. Po straně mapy jsou dokonce nákresy jednotlivých mostních staveb avšak mosty u Hvězdonic chybí, protože se o jejich podobě ještě nerozhodlo. Trasa je až na odchylky podobná té současné. Most však údolí Sázavy překračuje přímo přes vlakové nádraží v Hvězdonicích a dál na východ stoupá dálnice po hřebeni. (Fotoreprodukce: archiv)

 70. léta 20. stol. - výstavba

Stavba mostu při pohledu od severu, ve směru do Brna. (Foto: archiv)

 80. léta 20. stol. - provoz

Pohled na estakádu ze stráně jižně od dálnice. Vzadu pokračuje údolí Sázavy směrem k Čerčanům. Dozadu doprava vede dálnice směrem do Prahy. Vpravo vzadu mimo snímek se dálnice vnořuje do hlubokého Lensedelského zářezu.  (Foto: archiv)
Řeka Sázava a pilíř mostu vybudovaný na betonovém ostrůvku uprostřed koryta. Pohled z levého břehu - ve směru dálnice do Prahy. (Foto: archiv)
Průhled sloupovím mostu ve směru dálnice do Prahy. (Foto: archiv)
Pohled na sloupoví mostu z pravého břehu údolí Sázavy, ve směru do Brna. (Foto: J. Bárta, SSŽ, konec 80.let 20.stol.)

 90. léta 20. stol. - provoz

Letecký snímek dálnice v místě, kde překračuje údolí Sázavy táhlým levým obloukem. Původní most měl údolí překračovat zleva doprava přes obec Hvězdonice. V pozadí vpravo se nachází křižovatka Hvězdonice. V levém rohu vpředu je vidět okraj Lensedelského zářezu. (Foto: archiv)

 r. 2005 - současnost

Železniční trať přicházející od Ledče nad Sázavou do stanice Hvězdonice (vzadu). Úplně vzadu až za nádražím se klene současný dálniční most. Původní most však měl vést přímo nad nádražím (vzadu uprostřed). Pohled od východu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Celkový pohled na estakádu s dálnicí D1 - od východu, z hvězdonického nádraží, tedy z místa, přes které měl most podle původních plánů vést už ve 40. letech 20. století. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Část estakády v místě, kde překračuje železniční trať. Pohled od východu z hvězdonického nádraží. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled z hvězdonického nádraží na severní část estakády. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Severní konec estakády při přiblíženém pohledu z hvězdonického nádraží (od jihovýchodu). (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Chatová osada na levém břehu Sázavy se rázem ocitnula i na okraji dálničního mostu. Pohled od východu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Detail začátku mostu nad železniční tratí. Pohled od východu, ve směru trati do Čerčan. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Most při pohledu z cesty na levém břehu Sázavy. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Detail pilířů od východu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled na Hvězdonice kousek od dnešního dálničního mostu (od západu). V pozadí se měl přes údolí a obec klenout původní dálniční most. Podle prvního projektu přes nádraží (za stromy uprostřed), podle upraveného projektu až úplně vzadu u kopce. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Klesání k mostu ve směru dálnice od Brna. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Odstavný záliv pro vozidla údržby před začátkem mostu ve směru od Brna. Vpředu se nachází betonový památník s pamětní deskou na výstavbu mostu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Jízda po mostě ve směru do Prahy. Zatímco údolí Sázavy se stáčí k severozápadu, dálnice se stáčí k severu do lensedelského zářezu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Chatová osada na stráni nad pravým břehem řeky byla desítky let obtěžována hlukem z dálničního mostu, který jim vyrostl doslova před okny. Hluk byl významně snížen protihlukovou skleněnou stěnou, ale romantický výhled na romantické údolí šumící Sázavy to už stejně nevrátí. Pohled ve směru do Prahy. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Příjezd na konec mostu ve směru od Brna. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Jízda po mostě ve směru do Brna. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Příjezd na konec mostu ve směru od Prahy. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

 r. 2006 - letecké pohledy na zamrzlou řeku

Letecký pohled na dálnici směrem do Brna a obec Hvězdonice od západu. Pohled proti proudu řeky Sázavy. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)

Letecký pohled od západu na současnou dálnici D1 směrem do Brna a obec Hvězdonice. Pohled proti proudu řeky Sázavy, přes níž vede nový dálniční most. Do fotografie jsou zakresleny trasy původně plánované trasy dálnice z roku 1939. Červeně přepracovaná varianta okolo Kaliště s plánovaným mostem přes údolí Sázavy (s oblouky) a dálniční křižovatkou s nájezdy (ramena červeně). Současná křižovatka se nachází vpravo vzadu v rokli, kde měl stát most přes údolí Drahanského potoka (obloukový most). Vlevo je naopak zakreslen rámový most přes údolí potoka Vejborky. Zeleně je zakreslena prvotní varianta s přemostěním Sázavy a hvězdonického nádraží. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)

Celkový letecký pohled na most přes Sázavu od jihozápadu. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 6. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 2.4.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 08. listopadu 2008