Hvězdonice - dálniční most přes údolí řeky Sázavy (původně plánovaný - 380m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Dnes stojí přes údolí Sázavy 462 metrů dlouhý dálniční most z r. 1976, ale původní dálnice z r. 1939 měla vést úplně jinudy a po jiném mostě.

Prvně projekt počítal s trasou dálnice přes údolí Sázavy podobně jako dnes, avšak mnohem delší most by se klenul přímo přes vlakové nádraží v Hvězdonicích. Most měl být jedním z největších a nejdelších na celé dálnici, pravděpodobně obloukový. Aby se dálnice od Prahy k mostu dostala, musel být prokopán kopec Dubsko tzv. Lensedelským zářezem. Za údolím Sázavy pak měla dálnice stoupat k Bělčicím, ale po druhé straně hřebene než dnešní D1.

Jenže úsek dálnice mezi Lensedly a Bělčicemi nebyl do války rozestavěn a během války už musela být řada staveb upravována kvůli úspoře oceli do železobetonu. Projektanti tedy museli razantně omezit projekt tak velkorysé stavby viaduktu, jaký byl přes údolí původně naplánován. Tuto podmínku se dalo splnit jedině zkrácením mostu a hlavně zvýšením počtu oblouků.

Proto musel být projekt celého úseku 7/2 úplně přepracován a jeho trasa změněna. Nově se měl přes údolí Sázavy klenout jen 380 metrů dlouhý most, vysoký 33 metrů, tedy stále podstatně vyšší než ten současný. Most měl mít 7 a půl oblouku a na jeho jižním konci by se rozkládala dálniční křižovatka se sjezdem do Hvězdonic. Stavět se však v tomto úseku už nezačalo. Takto pozměněná trasa, vedená nově okolo obce Kaliště, by se úplně vyhnula kopci Dubsko, ale jelikož už byla rozestavěna polovina lensedelského zářezu, nová trasa se do něho musela prudce stočit. Pozměněn musel být i samotný směr zářezu. Na východě se na původně projektovanou trasu měla ta nová napojovat u mostu přes Drhlovský (Drahanský) potok.

 

 r. 1939 - projekt předválečné trasy přes nádraží

Geologická schématická mapa prvotně plánované trasy dálnice mezi obcemi Lensedly a Bělčice. Trasa je až na odchylky podobná té současné. Most však údolí Sázavy překračuje přímo přes vlakové nádraží v Hvězdonicích a dál na východ stoupá dálnice po hřebeni. (Fotoreprodukce: archiv)
Schématická mapa první plánované trasy dálnice mezi obcemi Lensedly a Bělčice. Po straně mapy jsou dokonce nákresy jednotlivých mostních staveb avšak mosty u Hvězdonic chybí, protože se o jejich podobě ještě nerozhodlo. Trasa je až na odchylky podobná té současné. Most však údolí Sázavy překračuje přímo přes vlakové nádraží v Hvězdonicích a dál na východ stoupá dálnice po hřebeni. (Fotoreprodukce: archiv)

 r. 1939 - projekt upravené trasy okolo Kaliště

Podrobný plán přepracované trasy dálnice s výškovým převýšením a schématickým nákresem mostů u Hvězdonic. Tento projekt počítal s trasou dálnice okolo obce Kaliště a přemostěním údolí Sázavy u soutoku s Vejborkou (zakreslen s vysokými oblouky). Dále jsou zde zakresleny mosty u Kaliště (rámový viadukt) a most přes Drahanský potok (s velkým obloukem). (Fotoreprodukce: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem nákresu mostu přes údolí Drahanského (Drhlovského) potoka. (Fotoreprodukce: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem nákresu mostu přes údolí Sázavy.(Fotoreprodukce: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem nákresu mostu přes údolí potoka Vejborky. (Fotoreprodukce: archiv)
(431kB HQ/182kB SQ) - Mapa přepracované trasy dálnice okolo Kaliště a přemostěním údolí Sázavy u soutoku s Vejborkou (uprostřed mapy). Dále jsou zde zakresleny mosty u Kaliště (severně od Sázavy) a most přes Drahanský potok (dole). Jižně od mostu přes Sázavu je zakreslena i tehdy plánovaná křižovatka v Hvězdonicích. Na severu je dobře patrné, jak se měla dálnice dlouhým a prudkým obloukem stáčet k zářezu u Lensedel. (Fotoreprodukce slepených archů mapy: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem mostu přes údolí Sázavy a dálniční křižovatky. Sever je na mapě vlevo. (Fotoreprodukce: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem mostu přes údolí potoka Vejborky. Vpravo je část mostu přes Sázavu. Sever je na mapě vlevo. (Fotoreprodukce: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem mostu přes údolí Drahanského (Drhlovského) potoka. Sever je na mapě vlevo. (Fotoreprodukce: archiv)

 letecký pohled na D1 se zákresy původně plánovaných tras

Letecký pohled od západu na současnou dálnici D1 směrem do Brna a obec Hvězdonice. Pohled proti proudu řeky Sázavy, přes níž vede nový dálniční most. Do fotografie jsou zakresleny trasy původně plánované trasy dálnice z roku 1939. Červeně přepracovaná varianta okolo Kaliště s plánovaným mostem přes údolí Sázavy (s oblouky) a dálniční křižovatkou s nájezdy (ramena červeně). Současná křižovatka se nachází vpravo vzadu v rokli, kde měl stát most přes údolí Drahanského potoka (obloukový most). Vlevo je naopak zakreslen rámový most přes údolí potoka Vejborky. Zeleně je zakreslena prvotní varianta s přemostěním Sázavy a hvězdonického nádraží. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)

 rok 2005 - současnost / trasa okolo Kaliště

Debata dálničních historiků nad plány původně plánovaného přemostění údolí Sázavy. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Širokoúhlý záběr prostoru (od západu), nad kterým se měl klenout dálniční most. Ten by vedl zprava (od Brna) přes domky vpravo vpředu a okolo modřínu vlevo (za ním). Vpředu železniční přejezd v Hvězdonicích. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Prostor, nacházející se pod tehdy plánovaným mostem, při pohledu od západu. odzadu přijíždí do Hvězdonic tzv. "Posázavský expres". (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Domky, nad nimiž by vedl most s dálnicí. Avšak v době stavby dálnice zde stával pouze dům vlevo. Namísto obou domků zde byly pouze zahrady. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled od východu na zástavbu Hvězdonic, nad níž by se klenul původně plánovaný most. Dům vpředu vpravo a dům úplně vzadu zde stál už v době výstavby dálnice a právě mezi nimi by trasa procházela. Most by se klenul přesně nad domkem vlevo vzadu. Doprava směrem do Prahy. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled přes koleje a hvězdonickou silnici k jihu - ve směru původní trasy dálnice do Brna. Mostovka mostu by vedla zhruba nad levou půlkou dnešního domku, těsně nad střechou a zasahovala by až k sousednímu domku vlevo. Kousek za domem by most končil na jižní opěře a za opěrou by následovala dálniční křižovatka se sjezdem do obce. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled od železniční trati - přes plot vily, nad jejíž zahradou by byl tenkrát postaven dálniční most směrem do Prahy. Vzadu na stráni nad řekou by most končil na severní opěře. Kousek za mostem by následoval další most přes údolí potoka Vejborky. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Detail zalesněné stráně nad řekou, při pohledu přes továrnu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled na severní část údolí. Vzadu za továrnou protéká Sázava a v pozadí na zalesněném kopci vpravo by končil severní konec mostu. Vpravo mimo záběr stojí za plotem vila, za níž by most dozadu vedl. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled od jihu - od dnešních domků, přesně ve směru původně plánovaného mostu. Ten by směřoval k severu (do Prahy) nad zahradou vily, přibližně místem, kde rostou jehličnany vpředu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Detail vily, okolo jejíž střechy měl vést dálniční most. Pohled od západu. Most by stál z tohoto pohledu vzadu za domem. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled od západu na prostor továrny. Vzadu nad halami by se ve výšce klenul dálniční most - doleva směrem do Prahy. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled od továrny na vilu. Most by vedl zhruba špičkami dnešních jehličňanů za vilou. Zleva doprava směrem do Brna. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled od jihu, z místa kde měl začínat původní dálniční most přes údolí směrem do Prahy. Domky na snímku tu ještě v té době nestály. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Panoramatický záběr jižní stráně údolí, při pohledu od východu. Dálnice od Brna by přicházela zleva, na louce by vyrostla dálniční křižovatka a pak by po mostě přes údolí pokračovala směrem do Prahy. Zhruba prostorem jehličnanů vzadu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

 rok 2005 - současnost / trasa přes nádraží

Železniční trať přicházející od Ledče nad Sázavou do stanice Hvězdonice (vzadu). Úplně vzadu až za nádražím se klene současný dálniční most. Původní most však byl podle počátečního projektu plánován přímo přes nádraží (vzadu uprostřed). Pohled od východu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Celkový pohled na estakádu s dálnicí D1 - od východu, z hvězdonického nádraží, tedy z místa, přes které měl most podle počátečního projektu vést už ve 40. letech 20. století. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled na Hvězdonice kousek od dnešního dálničního mostu (od západu). V pozadí se měl přes údolí a obec klenout původní dálniční most. Podle prvního projektu přes nádraží (za stromy uprostřed), podle upraveného projektu až úplně vzadu u kopce. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 2. dubna 2008.
 doplněno a upraveno 16.5.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 08. listopadu 2008