Kaliště - dálniční most přes údolí potoka Vejborky (180m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Dnes vede dálnice úplně jinudy a i před válkou měla vést jiným směrem, jenže kvůli nedostatku stavební oceli byli projektanti nuceni trasu změnit a údolí Sázavy překlenout u soutoku s Vejborkou. Pozměněná trasa byla poznamenána několika nutnými prudkými oblouky a snahou vést mosty co nejpříměji. Proto se dálnici do cesty vždy postavilo údolí potoka Vejborky.

Aby nemuselo údolí Vejborky být překročeno kvůli táhlému oblouku dvakrát, zakončili projektanti severní konec sázavského mostu na ostrohu nad soutokem, a oblouk vedli po hraně údolí nad potokem. Hluboké údolí potoka nad soutokem být přemostěno tedy nemuselo, ale kvůli příkrému srázu nemohla vést dálnice v odřezu všude. V jednom místě se údolí mírně rozšiřuje a násep pro odřez by musel být vysoký a neobešel by se bez zasypání potoka. Proto byl nad touto částí východního svahu údolí potoka plánován 180 metrů dlouhý most.

Most měl být rámové konstrukce s dvanácti poli a maximální výškou nad terénem 23 metrů. Potok by pod mostem vůbec nepodtékal, protože most by vedl po stráni, rovnoběžně s údolím. Tedy by jej nepřekračoval.

Avšak než mohla být stavba mostu a celého úseku z Lensedel do Bělčic zahájena, Němci stavbu dálnic kvůli prohrávající válce zastavili. Po válce už stavba zahájena nebyla a v 60. letech byla trasa při dostavbě dálnice změněna.

 

 r. 1939 - projekt

Podrobný plán přepracované trasy dálnice s výškovým převýšením a schématickým nákresem mostů u Hvězdonic. Tento projekt počítal s trasou dálnice okolo obce Kaliště a přemostěním údolí Sázavy u soutoku s Vejborkou (zakreslen s vysokými oblouky). Dále jsou zde zakresleny mosty u Kaliště (rámový viadukt) a most přes Drahanský potok (s velkým obloukem). (Fotoreprodukce: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem nákresu mostu přes údolí potoka Vejborky. (Fotoreprodukce: archiv)
(431kB HQ/182kB SQ) - Mapa přepracované trasy dálnice okolo Kaliště a přemostěním údolí Sázavy u soutoku s Vejborkou (uprostřed mapy). Dále jsou zde zakresleny mosty u Kaliště (severně od Sázavy) a most přes Drahanský potok (dole). Jižně od mostu přes Sázavu je zakreslena i tehdy plánovaná křižovatka v Hvězdonicích. Na severu je dobře patrné, jak se měla dálnice dlouhým a prudkým obloukem stáčet k zářezu u Lensedel. (Fotoreprodukce slepených archů mapy: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem mostu přes údolí potoka Vejborky. Vpravo je část mostu přes Sázavu. Sever je na mapě vlevo. (Fotoreprodukce: archiv)

 letecký pohled na D1 se zákresy původně plánovaných tras

Letecký pohled od západu na současnou dálnici D1 směrem do Brna a obec Hvězdonice. Pohled proti proudu řeky Sázavy, přes níž vede nový dálniční most. Do fotografie jsou zakresleny trasy původně plánované trasy dálnice z roku 1939. Červeně přepracovaná varianta okolo Kaliště s plánovaným mostem přes údolí Sázavy (s oblouky) a dálniční křižovatkou s nájezdy (ramena červeně). Současná křižovatka se nachází vpravo vzadu v rokli, kde měl stát most přes údolí Drahanského potoka (obloukový most). Vlevo je naopak zakreslen rámový most přes údolí potoka Vejborky. Zeleně je zakreslena prvotní varianta s přemostěním Sázavy a hvězdonického nádraží. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)

 rok 2005 - současnost / pohledy od Hvězdonic

Pohled od železniční trati - přes plot vily, nad jejíž zahradou by byl tenkrát postaven dálniční most směrem do Prahy. Vzadu na stráni nad řekou by končil na severní opěře most přes údolí Sázavy. Kousek za mostem by následoval další most přes údolí potoka Vejborky. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Detail zalesněné stráně nad řekou, při pohledu přes hvězdonickou továrnu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)

Pohled na severní část údolí Sázavy. Uprostřed končí rokle potoka Vejborky. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 8. dubna 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008