Kateřinky - dálniční propustek 1

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Původně 0,75. km, nyní 2,75. km dálnice D1.

Dálniční propustek u Kateřinek jako jeden z mála podobných mostků neměl čelo obložené kamenem, zřejmě pro nedostatek času. Propustek byl dokončen, ale dálnice již ne. Až po dostavbě dálnice D1, která tudy již od počátku vedla v šestipruhovém uspořádání, byl propustek po rozšíření přibetonováním využit. Tímto propustkem tekl potok od propustku u Opatova. Voda tudy už ale volně neprotéká, protože při melioracích a pozdější bytové výstavbě koryto potoka zaniklo. Dešťová voda nyní teče kanalizačním potrubím v podzemí a pod podlahou propustku, čímž byla průchozí výška snížena.

 

 60. léta 20. stol. - zarůstající dálnice

Pohled na původní propustek od jihu. V pozadí zástavba Kateřinek. (Foto: Václav Lídl, 1966)

Pohled na zarůstající těleso dálnice, klesající směrem do Brna. Vzadu na konci klesání podchází dálnici propustek u Kateřinek, vpředu propustek u Opatova. (Foto: Václav Lídl, 1966)

 r. 2004 - po rozšíření dálnice

Průhled od severu (od Kateřinek) propustkem vedoucí protihlukovým valem na propustek pod dálnicí. (Foto: Adam Štěp, 9.8.2004)

Severní stěna (chodovská) rozšířeného propustku. Vpředu nevzhledně vyčnívající šachta kanalizace. (Foto: Adam Štěp, 9.8.2004)

Pohled na dálnici s propustkem od severovýchodu. V pozadí Šeberov. (Foto: Adam Štěp, 9.8.2004)

Místo, kde byl starý propustek rozšířen přístavbou. Vlevo nová část, vzadu stará o něco nižší. (Foto: Adam Štěp, 9.8.2004)

Nová přístavba, napojená na starou část (vpředu). (Foto: Adam Štěp, 9.8.2004)

Jižní strana propustku (šeberovská). (Foto: Adam Štěp, 9.8.2004)

 r. 2005

Šestipruhová dálnice s připojovacím pruhem chodovské křižovatky (vpravo) ve směru do Brna. Vzadu, tam kde končí klesání a veřejné osvětlení, se nachází propustek. Vlevo vede podél dálnice protihlukový val. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Pohled do protisměru dálnice od Prahy. Vzadu, kde začíná veřejné osvětlení a stojí billboard vlevo, se nachází propustek. Vpravo vede podél dálnice protihlukový val. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)

 r. 2007

Jižní strana propustku s poklopem kanalizace. Vzadu za dálnicí se zdvíhá protihlukový val. (Foto: ing. Filip Ranoš, 15.9.2007)

Pohled do nitra propustku. Uprostřed původní nerozšířená část. Voda teče propustkem jen ojediněle. Většina vody je totiž svedeno do kanalizace vedoucí v podzemí. (Foto: ing. Filip Ranoš, 15.9.2007)

Pohled na severní stranu propustku z vysokého protihlukového valu. (Foto: ing. Filip Ranoš, 15.9.2007)

     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 25. ledna 2004.
 doplněno a upraveno 8.4.2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 24. dubna 2009