Koutky - dálniční propustek 1 (parabolický)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 80. léta 20. stol.

  Jižní portál propustku, obrostlý teprve mladým náletem dřevin. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 rok 2004

  Pohled na severní stěnu parabolického propustku, kudy do něho měla voda vtékat. Vpředu upravené koryto pro vodoteč. Vzadu je vidět, dnes již stromy zarostlou klenbu. (Foto: Petr Lešek, r.2004)
  Pohled ve směru dálnice do Prahy. Vpravo severní vstup. nahoře vede doleva klenba propustku, která je už zarostlá lesem. Násyp už nebyl kvůli válce proveden. (Foto: Petr Lešek, r.2004)
  Pohled dovnitř od severu. Dno propustku je vyloženo kamenem a upraveno do tvaru žlabu. (Foto: Petr Lešek, r.2004)
  Pohled od jihu na jižní vstup (výpusť) propustku. (Foto: Petr Lešek, r.2004)
  Kousek od propustku se nachází křižovatka lesních cest. Osa dálnice prochází jižně od cesty s červenou turistickou značkou. Od křižovatky pokračuje souvislé těleso s vysokým stupněm rozpracovanosti dále na východ. (Foto: Petr Lešek, r.2004)

 rok 2007 - současnost

  Severní stěna propusti při pohledu z valu podél koryta. (Foto: Pavel Liedermann, 4/2007)
  Severní stěna s kupami a valy s odtěženou zeminou. (Foto: Pavel Liedermann, 4/2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. února 2006.
 doplněno a upraveno 13.5.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek, Petr Lešek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008