Kroměříž - dálniční most přes Wolfův splávek (náhon)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2007 - výstavba

 

Západní předpolí mostu přes mlýnský náhon. Mostovka i most samotný jsou stavebně dokončeny, probíhají pokládky konstrukčních vrstev vozovky. Pohled směrem od Vyškova k Hulínu (od západu). I když město samotné se nachází vpravo, protihluková stěna se na mostě buduje vlevo, protože se u dálnice nachází osamoceně stojící obytný dům. Vpravo je převážně kroměřížská průmyslová zóna. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Mostu při pohledu od jihozápadu. I když je náhon spíše jen malým potůčkem, který se dá snadno přeskočit, most přes něj je vyprojektován velkoryse, a to zjevně z důvodu převedení povodňových vod v případě rozlití řeky Moravy. V roce 1997 se tudy provalila více jak 2m vysoká vlna. Dalším důvodem délky mostu je biokoridor. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Spodní stavba mostu od západu (od Vyškova). Pravý most bude sloužit pro směr Praha-Ostrava, levý pak pro směr opačný. Šikmo pod mostem protéká náhon, který vybočuje z říčky Moštěnky v Horních Moštěnicích a vlévá se do Moravy až za Kroměříží, v místní části Dolní Zahrady. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Spodní stavba mostu od severovýchodu (od Hulína). Pod mostem šikmo prochází ve strouze náhon. Pochopitelně je tudy vedena i místní komunikace, která zůstala ve své původní trase. Pouze byl na ní postaven nový mostek přes náhon (zcela vpravo). Nahoře protihluková skleněná stěna. V pozadí za mostem průmyslová zóna. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Východní předpolí mostu přes náhon (pohled od východu). Zde již chybí pouze položení svrchní obrusné vrstvy vozovky. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Napojení nově položené vozovky na předpolí mostu přes náhon na již dříve položenou vozovku, která pokračuje až k MÚK Kroměříž–východ (v pozadí). Je patrné, že tam je položeno o vrstvu vozovky více. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled od mostu přes náhon ke křižovatce Kroměříž–východ s nadjezdem, po kterém vede přeložka silnice do Břestu. Tam bude dálnice dočasně končit. Za nadjezdem jsou vidět velké skládky zeminy pro budování navazujícího úseku do Říkovic. Na obzoru se vypínají Hostýnské vrchy. Jako vždy, pokud je snímek pořízen s maximálním přiblížením, oblouky se optickým klamem zdají být velice prudké a krátké. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 říjen 2006 - výstavba

  Letecký pohled od východu (od Hulína) na staveniště dálničního obchvatu Kroměříže, ve směru dálnice D1 do Prahy. Úplně vzadu (nahoře) se staví úsek dálnice z Kojetína. Následuje staveniště křižovatky Kroměříž-západ, most přes Moravu, most přes silnici II/435 a dole pak most přes vodní kanál (stoku). Vlevo se nachází průmyslová zóna na severovýchodě Kroměříže. Vpravo zase příměstská rekreační oblast Horní Zahrady. (Foto: Miroslav Brabec, 18.10.2006)

 srpen 2006 - výstavba

 

Celkový pohled na stavbu mostu od jihozápadu - ze silnice I/47. Vlevo násep mezi tímto mostem a mostem přes silnici II/435. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Pole, nacházející se za průmyslovou oblastí na severu Kroměříže, mají nyní vysokou hodnotu. Hlavně tento prostor mezi průmyslovou zónou a dálnicí. Je jisté, že zanedlouho zde díky dálnici vyrostou průmyslové a komerční objekty. V pozadí most přes vodní náhon (kanál). (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 27. června 2005.
 doplněno a upraveno 5.9.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008