Kroměříž - dálniční most přes řeku Moravu

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2007 - výstavba

 

Západní předpolí mostu přes řeku Moravu při pohledu z vozidla jedoucího po nově vybudované pravé polovině dálnice pro směr do Ostravy ( do Hulína). Tento jízdní pás dálnice byl budován „na zelené louce“ (a z části na rybníce) těsně vedle původního silničního obchvatu Kroměříže. Nový jízdní pás má oproti původní silnici v sousedství výrazně zvýšenou niveletu, plynulejší oblouk a širší vozovku. Původní silniční obchvat byl v této části po převedení dopravy na tuto novou vozovku uzavřen a jeho násep zcela odstraněn. Místo něho je od „základů“ budována levá polovina dálnice (stavební stroje vlevo). Jelikož však dosud není dokončen pravý most přes řeku Moravu, je doprava přes budoucí střední dělící pás převedena na původní most. Pohled od západu. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Přejezd budoucího středního dělícího pásu z nové poloviny dálnice na původní silniční obchvat Kroměříže se starým mostem. Starý obchvat bude po přestavbě sloužit pro opačný směr. Pohled od západu. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Nájezd od západu na původní most přes řeku Moravu na silničním obchvatu Kroměříže. Z prvního pohledu je patrné, že i když je most cca 15 let starý, nemá dostatečné technické parametry pro dálnici (např. lom nivelety na mostě bez dostatečného rozhledu a zřejmě i šířkové uspořádání). V tuto chvíli je ještě otázkou, jakým způsobem bude most upraven nebo přestavěn, či zda bude zcela nahrazen. V sousedství „starého“ mostu je vidět téměř dokončená protihluková stěna na novém mostě pro pravou polovinu dálnice. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Přejezd původního mostu přes řeku Moravu od západu. V pozadí je již vidět rozestavěný most přes silnici II/435 do Chropyně. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 

Pohled z budovaného mostu přes silnici II/435 západním směrem - na trasu původního obchvatu po mostě přes řeku Moravu. Zatímco doprava je stále vedena po původním silničním mostě, vlevo je již téměř dokončený nový most dálniční, který bude sloužit pro dálniční směr od Brna. V prostoru, kde je umístěna značka „stop, dej přednost v jízdě“ se nacházela křižovatka silnic I/47 a II/435. Nyní je zde pouze výjezd ze staveniště. (Foto/text: ing. Petr Synek, 28.7.2007)

 říjen 2006 - výstavba

  Letecký pohled od východu (od Hulína) na staveniště dálničního obchvatu Kroměříže, ve směru dálnice D1 do Prahy. Uprostřed snímků je vidět vlnicí se řeku Moravu, přes kterou vede most se silnicí I/47. Vedle tohoto mostu se staví most dálniční. Silnice I/47 staveništěm prochází. Úplně vzadu (nahoře) se staví úsek dálnice z Kojetína. Následuje staveniště křižovatky Kroměříž-západ, most přes Moravu, most přes silnici II/435 a dole pak most přes vodní kanál (stoku). Vlevo se nachází průmyslová zóna na severovýchodě Kroměříže. Vpravo zase příměstská rekreační oblast Horní Zahrady. Dálnice se stane jakýmsi předělem mezi průmyslem a zahrádkami a navíc bude sloužit i jako protipovodňový val. (Foto: Miroslav Brabec, 18.10.2006)

 srpen 2006 - výstavba

 

Pohled ze silničního obchvatu Kroměříže k východu. Zatímco silniční obchvat má směrem k řece prudší oblouk, nově přistavovaná část vpravo má oblouk mírný. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Příjezd od východu k mostu přes řeku Moravu. Obě tělesa se v těchto místech již přibližují a u mostu již vedou těsně vedle sebe. Vozovka vpravo je tady ještě stále výš. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Pohled na stavbu vozovky na východním předmostí. Po starém obchvatu se k mostu musí vyjet mírný kopec, ale na novém tělese nebude stoupání rozeznat. Skoro žádné tam nebude. Vpravo odbočka ke staveništi. Vzadu je vidět zábradlí mostu. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Začátek mostu od východu. Silnice se ztrácí za horizontem, protože z obou stran vozovka k mostu stoupá. Dálnice si již nic takového nemůže dovolit a proto její nové těleso vede přes most téměř po rovině. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Pohled z mostu přes řeku k východu - do míst, kde původní obchvat končil. Za křižovatkou (zatáčkou) se však staví pokračování dálnice rovně. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 srpen 2005 - výstavba

 

Výstavba pokračování dálnice do Ostravy za silnicí II/435. Pohled od západu. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Výstavba pokračování dálnice do Ostravy za silnicí II/435. Pohled od západu, od mostu přes řeku Moravu. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Výstavba druhého mostu přes řeku Moravu. Pohled z východního břehu. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Hloubení pilotů pro založení mostu přes řeku, pro směr dálnice do Ostravy. Pohled z hotového mostu směrem k západu - do Prahy. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Pláň, připravená pro navršení náspu pro směr dálnice do Ostravy. Vpravo provozovaný obchvat Kroměříže, který se změní ve směr do Prahy. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Vozovka na mostě přes řeku, sloužící zatím obousměrně. Vlevo výstavba směru do Ostravy. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 

Pohled k východu z mostu pro směr do Prahy. Vpravo zakládání mostu pro směr do Ostravy. (Foto: ing. Petr Synek, 31.7.2005)

 duben 2005 - výstavba

 

Pohled z mostu přes místní komunikaci ve směru současné silnice I/47 do Ostravy. Po pravé straně je již vidět příprava pro výstavbu druhého profilu, který bude sloužit pro směr dálnice do Ostravy. Stávající silnice se změní pro dálniční směr do Prahy. V pozadí je vidět most přes řeku Moravu. Vpravo konec někdejšího mrtvého ramene - rybníku "Šlajza". Místo, odkud je fotografováno, se brzy změní ve středový dělící pruh dálnice. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Pohled na most přes řeku Moravu ve směru dálnice do Prahy. Vlevo vedle současného mostu vyroste ještě jeden pro dálniční směr do Ostravy. Místo, odkud je fotografováno, se stane středovým dělícím pásem. Dole vedle řeky podchází most i místní komunikace. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Most přes řeku Moravu, který byl postaven s předstihem. Pohled ve směru do Ostravy. Vpravo vyroste ještě jeden most pro samostatný směr do Ostravy. Ze stávajícího mostu bude samostatný směr do Prahy. Vpravo je zástavba podél řeky Moravy. Část domů musela být zbourána pro rozšíření dálnice. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Pohled z mostu přes řeku Moravu ve směru budoucí dálnice do Prahy. Vlevo bude přistavěn další dvoupruh do Ostravy. Vpravo zábradlí současného mostu. V pozadí zábradlí podél stezky vedoucí pod most. Tato stezka i se zábradlím ustoupí rozšíření dálnice. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Pohled od mostu přes řeku Moravu ve směru do Prahy. Vzadu most přes místní komunikaci. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Pohled z mostu přes řeku Moravu ve směru silnice do Ostravy. Za mostem hned končí úsek dálnice, který byl postaven v předstihu v polovičním profilu pro obchvat Kroměříže. Silnice I/47 se za mostem provizorně napojuje na silnici II/435. Po dokončení dálnice bude křižovatka zrušena a nahrazena mostem. Vpravo vede stezka k řece. Tato stezka i se zábradlím bude muset ustoupit rozšíření dálnice. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Křižovatka, u které provizorně končí s předstihem postavený obchvat Kroměříže. Doleva vede silnice II/435 do Chropyně, doprava do centra Kroměříže a ke staré silnici I/47. Dálnice do Ostravy povede přímo přes pole. Pohled od mostu přes řeku Moravu. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 červen 2005 - výstavba

 

Most přes řeku Moravu, postavený s předstihem pro jízdní směr do Prahy. Nyní zatím slouží pro obousměrný provoz silnice I/47. Vpravo se již začíná stavět těleso a most pro směr do Ostravy. (Foto: Milan Zádrapa, 14.6.2005)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 27. června 2005.
 doplněno a upraveno 12.9.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008