Kunice - dálniční most přes údolí Zlatého potoka 1

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

Původně 16,35 km, nyní 18,35 km dálnice D1.

Původní 156 metrů dlouhý dálniční most přes Zlatý potok U Kunic se již bohužel nedochoval. Jeho stavbu prováděla v letech 1939-42 a 1945-50 Českomoravská stavební a.s. Po stavební stránce byl most zcela dokončen, chybělo pouze dosypat náspy dálničního tělesa k oběma koncům mostu.

Pro stavbu současné dálnice D1 most nebyl využit neboť nájezdy na most, hlavně ze směru od Prahy, měly podle nových parametrů příliš nadměrný spád. Původní most byl proto stržen a na jeho místě vybudován pouze vysoký a dlouhý násep. Trasa dálnice v okolí musela být kvůli změně podélného profilu rovněž upravena. Z původní stavby mostu se nic nedochovalo. Bohužel až později bylo zjištěno, že bylo možné provést takové úpravy, které by bourání zabránily a most mohl sloužit i pro dálnici D1.

     

 40. léta 20. stol.

Kotvení výztuže pevných stojek při výstavbě mostu v srpnu 1940. (fotoarchiv V. Lídl, srpen 1940)

Staveniště mostu v dubnu 1941. (fotoarchiv V. Lídl, duben 1941)

Budování skruže levého mostu pro směr do Prahy v dubnu 1941. (fotoarchiv V. Lídl, duben 1941)

 

 60. léta 20. stol.

Historický celkový pohled na dálniční most přes údolí od Kunic v 60. letech 20. stol. (Foto: 60. léta 20. stol., fotoarchiv V. Lídl)

Pohled na "pražskou" opěru dálničního mostu na severozápadní straně údolí. (Foto: 60. léta 20. stol., fotoarchiv V. Lídl)

Pohled na opěru a podpěry původního dálničního mostu z r. 1939-50. Stav v r. 1964. (foto Ing. J. Neuvirt, 1964)

Pohledy na podpěry o osmi stojkách původního dálničního mostu z r. 1939-50. Stav v r. 1964. (foto Ing. J. Neuvirt, 1964)

Pohled na vozovku mostu. Vpředu "pražská" opěra, ke které už jen chybělo dosypat násep tělesa směrem od Prahy. Stav v 60. letech 20. stol. (Foto: 60. léta 20. stol., fotoarchiv V. Lídl)

Údolí s dálničním mostem z r. 1939-50 v pozadí. Pohled z jihovýchodní části údolí, ve směru dálnice do Prahy. Vpravo od dálnice jsou Mnichovice a Božkov, vlevo Kunice. Stav v r. 1964. (foto Ing. J. Neuvirt, 1964)

     

 po r. 2000

/r. 2000/ - Dnešní, již rozšířené těleso šestiproudové dálnice D1 vedené po náspu. Ten nahradil původní estakádu přes údolí. Pohled z jihovýchodní části údolí, ve směru dálnice do Prahy. Vpravo od dálnice jsou Mnichovice a Božkov, vlevo Kunice.
     

Panoramatický snímek horní části údolí Zlatého potoka, kterým dálnice D1 prochází. Pohled od Kunic (od jihu). Vlevo dnešní most přes polní cestu a vpravo násep, který nahradil původní dlouhou estakádu přes údolí ze 40. let 20. století. Část louky bylo používáno ke skládce odpadků. (Foto: Martin Barták, r. 2004)

Když byl starý most zbourán a nahrazen náspem, musel být pro Zlatý potok vybudován náspem propustek. Zvláštností tehdejší doby je, že nebyl sestaven z obyčejného prefabrikovaného potrubí, jak bývalo zvykem, ale má parabolický tvar. Vybetonován byl klasickým způsobem pomocí bednění. (Foto: Martin Barták, r. 2004)

Zlatý potok, dříve nazývaný Božkovský. (Foto: Martin Barták, r. 2004)

Polní cesta vedoucí z Kunic pod most pod dálnicí. Násep pokračuje dále údolím, ve směru dálnice do Brna. (Foto: Martin Barták, r. 2004)

Mohutný násep při pohledu od jihu - z kunické strany dálnice. Vzadu směr do Prahy. Uprostřed dálniční most přes dolní polní cestu u Kunic. Vlevo viditelná polní cesta vedoucí do Kunic. (Foto: Martin Barták, r. 2004)

Za komunistické vlády bylo dokonce rozhodnuto o zasypání údolí skládkou odpadků. Naštěstí se to povedlo pouze částečně a dnes je skládka zrušena. Pohled na "horu" skládky od velkého náspu dálnice. Louka v popředí je rovněž zásyp. Zde však už nedošlo k zasypání do plánované výšky jakou má násep dálnice, čímž by z údolí vznikla jakási rovinka. (Foto: Martin Barták, r. 2004)

Pohled na bývalou skládku odpadků od Kunic. Občas skládka poslouží k dočasnému uložení zeminy. (Foto: Martin Barták, r. 2004)

     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 6. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 22. srpna 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 08. listopadu 2008