Lensedly - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Mezi údolím Šmejkalky a Lensedelského potoka se projektantům dálnice do cesty příčně postavil hřeben, po němž vedla cesta. Zářez skrz hřeben byl pro původní protektorátní dálnici budován s přestávkami již v letech 1939 až 50. Zářez však tehdy nemusel být tak hluboký, protože dálnice mohla mít i prudká stoupání, se kterým se z obou stran počítalo.

Stejně tak se i počítalo s nadjezdem, který by dálnici i zářez překlenul. Nadjezd s jedním velkým obloukem měl mít železobetonovou konstrukci a vzhledem se podobal sousednímu, avšak několikrát většímu mostu přes údolí Šmejkalky. Nadjezd měl být dlouhý 45 metrů s rozpětím oblouku 33 metrů. K výstavbě mostu už však zřejmě nedošlo, jelikož zářez nebyl plně prohlouben.

Když se dálnice už s označením D1 začala v 70.letech konečně zase budovat, moderní parametry tak prudká stoupání přes hřeben nepovolovala, a zářez musel být podstatně prohlouben. To se samozřejmě dotklo i stavby samotného nadjezdu, který vede vysoko nad vozovkou. Oproti původně plánované klenuté konstrukci však byl vybudován klasický železobetonový nadjezd, jen dvakrát tak vysoký než je běžné.

 

 60.léta 20.stol - zarůstající staveniště

  Těleso rozestavěné dálnice okolo Lensedel. Pohled ve směru do Brna - ze zářezu pod dnešním nadjezdem. Uprostřed snímku se staví násep, v němž stojí most přes polní cestu, propustek a na úpatí kopce most přes lesní cestu. Vzadu je vidět zarůstající zářez kopcem Dubsko. (Foto: Václav Lídl, r.1966)
  /SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE/ /r.1966/ - Pohled z nedokončené vozovky mostu přes Šmejkalku na trasu dálnice do Brna. Zářez vzadu ještě není prohlouben a po nadjezdu tudíž ani památky. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1966)

 80. léta 20. stol. - provoz

  /SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE/ /r.1988/ - Pohled z vozovky mostu přes Šmejkalku v 80. letech směrem do Brna. Jízdní směry dálnice jsou již rozděleny svodidly. Zábradlí mostu je však v té době ještě původní. V pozadí nadjezd přes dálnici u Lensedel. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1988)

 rok 2005

  Příjezd k nadjezdu po dálnici ve směru od Brna. Pohled od mostu přes polní cestu. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Průjezd přímo pod mostem (ve směru do Prahy) ukazuje, jak výjimečně je nadjezd přes dálnici vysoký. Od nadjezdu klesá dálnice k mostu přes údolí Šmejkalky.(Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Klesání od mostu po dálnici směrem do Prahy. V pozadí dálnice najíždí na most přes Šmejkalku. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)
  Pohled z mostu přes Šmejkalku při jízdě po dálnici do Brna. V pozadí nadjezd přes dálnici u Lensedel. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)
  Stoupání dálnice zářezem z údolí Šmejkalky k nadjezdu, ve směru do Brna. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Celkový pohled na nadjezd od severozápadu, ve směru od Prahy. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Dálnice D1 směrem do Brna při pohledu z vysokého nadjezdu u Lensedel. Zářezem vpředu vedla trasa i původní protektorátní dálnice, ale už na jeho konci se původní trasa odchyluje doleva a vzadu měla vést okolo dnešního vysílače. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)
  Vozovka mostu přes Šmejkalku při pohledu z nadjezdu přes dálnici u Lensedel, ve směru dálnice D1 do Prahy. Dříve holé svahy zářezu jsou dnes nádherně porostlé vegetací. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 1. února 2004.
 doplněno a upraveno 2.4.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008