Lensedly - dálniční propustek

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Původně 23,30 km, nyní 25,40 km dálnice D1.

Pro původní protektorátní dálnici byl v letech 1939-42 a po válce v letech 1945-50 vybudován kamenný propustek pro potok. Propustek však nemá obvyklou parabolickou konstrukci, ale deskovou. Po zrušení výstavby v 50.letech těleso dálnice nad propustkem zarostlo.

Když se dálnice v 70. letech opět začala dostavovat, kvůli změně trasy lensedelského zářezu byla lehce pozměněna osa dálnice i nad propustkem. Zatímco severní polovina dálnice se posunula více na původní střed, jižní polovina pro směr do Brna se rázem ocitla skoro mimo propustek. Původní stavba sice zbourána nebyla, ale kvalitním způsobem upravena také ne. Stavbaři nové D1 na původní výpusť (jižní otvor) pouze napojili betonové potrubí a zbytek otvoru zazdili. Severní stranu propustku se vpustí naštěstí nechali v původním stavu, včetně vydlážděného koryta potoka s kaskádami. Na jižní straně však potok vytéká pouhou trubkou z rozšířeného náspu dálnice. Jenže začátek trubky se uvnitř propustku snadno ucpává naplaveninami a ty se z nitra malého prostoru nesnadno odstraňují.

 

 rok 1966 - zarůstající staveniště

  Těleso rozestavěné dálnice okolo Lensedel. Pohled ve směru do Brna - ze zářezu pod dnešním nadjezdem. Uprostřed snímku se staví násep, v němž stojí most přes polní cestu, propustek a na úpatí kopce most přes lesní cestu. Vzadu je vidět zarůstající zářez kopcem Dubsko. (Foto: Václav Lídl, r.1966)

 rok 1986 - necelé desetiletí provozu D1

 

Celkový pohled na zarůstající severní stranu propustku. Tři příčné vzpěry jsou pouze ze dřeva a byly sem doplněny až dodatečně, aby se dovnitř nenaplavily větve. Jelikož je uvnitř na propustek napojena pouhá trubka, často se ucpávala a nánosy se špatně odstraňují. Hold jedna ze zásadních věcí, kterou projektanti nové dálnice nedomysleli. (Foto: Václav Lídl, 1986)

 rok 2005

  Začátek nového lensedelského zářezu ve směru od Prahy. Trasu původního zářezu trochu naznačuje pruh světlejších stromů směrem k vysílači. Pohled z místa, kde pod dálnicí vede propustek. Vlevo za protihlukovou stěnou, kudy původní trasa dálnice vedla, stával most přes lesní cestu. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)
  Pohled z východního svahu náspu dálnice - dolů do rokle, kde potok vtéká do propustku. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Nejvyšší ze stupňů kaskády, vybudovaných při dláždění koryta potoka už během války. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Původní vydlážděná část koryta potoka na východní straně dálnice. Pohled od propustku. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Východní, ještě původní vstup do propustku. Vzadu je vidět druhý konec propustku, prodloužený trubkou. Dřevěná vzpěra dole není původní, byla doplněna dodatečně a spolu s dalšími dvěma, které už chybí, měla zadržovat naplavení větví do propustku. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Původní strana propustku na východní straně.(Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Pohled do nitra původního propustku, ve směru potoka (k západní straně). Na konci je vidět světlo z trubky, která byla při dostavbě dálnice D1 na starý propustek nevhodně napojena. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Přiblížený pohled do nitra staré a novější trubkové části propustku.  (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Poslední a také nejvyšší kaskáda v kamenném korytě potoka před východní stranou propustku. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Horní část starého dlážděného koryta potoka je již značně poškozená a neudržovaná. Včetně celého okolí. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Hustý porost skrývá východní stranu propustku. Vpředu kamenné koryto vede dozadu směrem k propustku. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Otvory na spodku protihlukové stěny mají sloužit k odvádění dešťové vody z dálnice až za zeď. Pohled z chodníčku mezi svodidlem a stěnou, který zůstává čistý, ale spláchnuté odpadky se hromadí na druhé straně. Navíc otvory prostupuje hluk i když jsou malé. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Pohled z vnější strany protihlukové stěny na otvor, kterým se z dálnice dostává za stěnu dešťová voda. Jenže ta bohužel s sebou strhává i veškeré odpadky od řidičů a splachuje je na svah náspu a poté do potoka. Prostor za stěnou se tak stává obrovským smetištěm. Otvory by měly být zakryty mřížkou a odpadky pravidelně odklízeny. Za stěnou vidět nejsou, takže pro správce dálnice zřejmě platí rčení "co oči nevidí...". (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
  Průhled do dvou odlišných světů - betonová dálnice a příroda trpící jejím vlivem. Stěna je jen slabou náplastí a o to horší, pokud má ještě chyby. Únikový průlez protihlukovou stěnou není právě nejvhodněji vyřešen. Nelogicky úplně nabourává smysl protihlukového opatření, protože hluk si vždy najde prostor pro další šíření. Nepomůže ani to, že jsou stěny navzájem předsazeny. Účinnější jsou dveře. (Foto: J.Slovík, 21.5.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 1. února 2004.
 doplněno a upraveno 10.6.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008