Levín - dálniční most přes údolí Drahanského potoka (Drhlovského) (116m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Dnes vede přes údolí Drahanského potoka, dříve nazývaného Drhlovský, také dálniční most. Avšak oproti původně projektovanému je ten dnešní mnohem skromnější. I když musela být trasa dálnice pro svůj most přes údolí Sázavy kvůli válce změněna, obě trasy se opět sešly v údolí Drhlovského potoka.

Jelikož měla původní protektorátní dálnice stoupat k Bělčicím po hřebeni a ne roklí potoka Naháče jako dnes, musel by i přes údolí Drhlovského potoka vést mnohem vyšší a delší most. Projekt počítal se 116 metrů dlouhým betonovým mostem s jedním obloukem, který by ve směru do Brna prudce stoupal tehdy povolenými 6 %. Maximální výška mostu měla být zhruba 18 metrů.

Ke stavbě úseku dálnice mezi Lensedly a Bělčicemi už však během války nedošlo a ani po válce se zde stavět nezačalo. Když se nakonec dálnice v 60. letech dostavovala, posunuli projektanti dálnici D1 o pár desítek metrů na sever a aby bylo stoupání co možná nejnižší, využili rokli Naháčského potoka. Oproti původní trase vede dnešní D1 přes údolí Drahanského potoka o několik metrů níže, ale i tak je současný most poměrně vysoký. Pod mostem vede silnice II/109, se kterou se dálnice kříží, takže je most zároveň součástí mimoúrovňové křižovatky Hvězdonice (exit 29).

 

 r. 1939 - projekt předválečné trasy přes nádraží

Geologická schématická mapa prvotně plánované trasy dálnice mezi obcemi Lensedly a Bělčice. Trasa je až na odchylky podobná té současné. Most však údolí Sázavy překračuje přímo přes vlakové nádraží v Hvězdonicích a dál na východ stoupá dálnice po hřebeni. (Fotoreprodukce: archiv)
Schématická mapa první plánované trasy dálnice mezi obcemi Lensedly a Bělčice. Po straně mapy jsou dokonce nákresy jednotlivých mostních staveb avšak mosty u Hvězdonic chybí, protože se o jejich podobě ještě nerozhodlo. Trasa je až na odchylky podobná té současné. Most však údolí Sázavy překračuje přímo přes vlakové nádraží v Hvězdonicích a dál na východ stoupá dálnice po hřebeni. (Fotoreprodukce: archiv)

 r. 1939 - projekt upravené trasy okolo Kaliště

Podrobný plán přepracované trasy dálnice s výškovým převýšením a schématickým nákresem mostů u Hvězdonic. Tento projekt počítal s trasou dálnice okolo obce Kaliště a přemostěním údolí Sázavy u soutoku s Vejborkou (zakreslen s vysokými oblouky). Dále jsou zde zakresleny mosty u Kaliště (rámový viadukt) a most přes Drahanský potok (s velkým obloukem). (Fotoreprodukce: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem nákresu mostu přes údolí Drahanského (Drhlovského) potoka. (Fotoreprodukce: archiv)
(431kB HQ/182kB SQ) - Mapa přepracované trasy dálnice okolo Kaliště a přemostěním údolí Sázavy u soutoku s Vejborkou (uprostřed mapy). Dále jsou zde zakresleny mosty u Kaliště (severně od Sázavy) a most přes Drahanský potok (dole). Jižně od mostu přes Sázavu je zakreslena i tehdy plánovaná křižovatka v Hvězdonicích. Na severu je dobře patrné, jak se měla dálnice dlouhým a prudkým obloukem stáčet k zářezu u Lensedel. (Fotoreprodukce slepených archů mapy: archiv)
Výřez z projektu trasy dálnice okolo Kaliště, s detailem mostu přes údolí Drahanského (Drhlovského) potoka. Sever je na mapě vlevo. (Fotoreprodukce: archiv)

 rok 2005 - současné vedení dálnice přes údolí

Pohled přes zábradlí mostu k jihu, při jízdě po dálnici D1 směrem do Brna. Vpředu dole je vidět křižovatku silnice II/109 směrem do Čerčan (doleva), se severním ramenem dálniční křižovatky Hvězdonice (doprava). Po tomto rameni se najíždí na dálnici směrem do Brna a sjíždí z dálnice ve směru od Prahy. Původní most měl vést mezi křižovatkou a dnešní dálnicí D1. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Jízda po mostě ve směru dálnice D1 do Prahy. Vpravo údolí Drahanského potoka (dříve Drhlovského) pokračuje směrem do Hvězdonic. Původně měla dálnice vést o několik metrů vlevo, kde by na stráni končil vysoký most přes údolí. Vzadu se dálnice neměla stáčet jako dnes doleva, ale naopak doprava k plánované křižovatce a mostu přes údolí Sázavy.(Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Odbočovací pruh před sjezdem z dálnice D1 ve směru od Prahy (křižovatka Hvězdonice). Za sjezdem (a nájezdem) se nachází most přes silnici II/109. Dozadu dálnice stoupá okolo odpočívky Naháč roklí Naháčského potoka. Původní dálnice měla vést o několik metrů výše a více vpravo. Stoupat neměla roklí, ale po hřebeni vpravo nad roklí. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)

Příjezd k mostu dálnice D1, po silnici II/109 směrem z Chocerad. Doprava, ještě před mostem, se odbočuje do Hvězdonic. Za sloupy mostu protéká Drahanský potok (dříve Drhlovský). Dozadu vede po mostě dálnice D1 směrem do Prahy. Původní most měl stát o několik metrů jižněji (vzadu) a vozovka měla vést mnohem výše než na současné dálnici D1. (Foto: Jan Slovík, 21.5.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 8. dubna 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 08. listopadu 2008