Mořice - dálniční křižovatka s II/433

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 říjen 2003 - výstavba

  Výstavba mostu a dálniční křižovatky se silnicí II/433 u Mořic. Pohled ve směru do Vyškova. (Foto+text: ing. Petr Synek, 25.10.2003)
  Trasa dálnice Mezi obcemi Mořice a Vrchoslavice. Pohled od původně plánovaného ukončení stavby směrem k Vyškovu. V pozadí velká skládka skrývky ornice u budovaného přemostění silnice II/433 za Mořicemi. (Foto+text: ing. Petr Synek, 25.10.2003)

 září 2004 - výstavba

  Prostor vznikající křižovatky dálnice D1 se silnicí II/433 u Mořic. Pohled ve směru do Kroměříže. Nadjezd nad dálnicí byl zprovozněn již v srpnu. (Foto+text: ing. Petr Synek, 29.9.2004)
  Pohled ve směru do Kroměříže na konec rozestavěného úseku D1 u obce Vrchoslavice (za křižovatkou Mořice). Směr Vyškov-Kroměříž má již finální cementobetonovou vozovku, pro betonáž druhého směru je na konci úseku (v pozadí) již připravený finišer. I když oficiálně má dojít k zahájení další stavby "Vrchoslavice obchvat" až v říjnu,  práce jsou již v plném proudu. Na to, že je téměř večer, na skládce materiálu několik rypadel v pozadí intenzivně nakládá kolonu nákladních vozidel směřujících k budovanému náspu. Ten je na snímku situován hned za ukončením betonového pruhu vozovky. Vlevo dobře patrné protihlukové valy chránící obyvatele obce Mořice. (Foto+text: ing. Petr Synek, 29.9.2004)

 prosinec 2004 - výstavba

  Nadjezd silnice II/433 na křižovatce Mořice, při pohledu od západu. Vozovka dálnice je již kompletně vybetonována. (Foto+text: ing. Petr Synek, 12/2004)
  Těleso dálnice D1 v prostoru křižovatky Mořice. Pohled z přemostění silnice II/433 směrem k Vyškovu (Foto+text: ing. Petr Synek, 12/2004)
  Kompletně vybetonovaná vozovka dálnice před křižovatkou Mořice. Vpravo dole též vybetonovaný odbočovací pruh ve směru od Brna. (Foto+text: ing. Petr Synek, 12/2004)

 10/2005 - před zprovozněním dálnice

 

Křižovatková větev pro směr Kroměříž-Brno. Vpředu sjezd z dálnice od Brna, vzadu nájezd na dálnici do Brna. V pozadí je podél dálnice vytvořen protihlukový val, chránící obec Mořice. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Pohled z jižního předmostí nadjezdu přes dálnici. Vpravo sjezd z dálnice od Kroměříže. Vpředu hráz s přepadem, vyústěným do příkopů vedených podél dálnice. Uprostřed smyčky křižovatkové větve (pro směr Brno–Kroměříž je totiž umístěna suchá nádrž pro zachycení přívalových vod a bláta na dálnici z místních polí. Z nádrže by nahromaděná voda postupně odtékala přes přepad dálničním příkopem do dálniční kanalizace. Otázkou je, zda by toto řešení zvládlo absorbovat skutečný letní přívalový liják bez toho, aby voda dálnici zalila. Ale hráz by měla alespoň zachytit většinu bláta. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Návěst, umístěná 500 metrů před křižovatkou Mořice, při jízdě ve směru od Vyškova. (Foto+text: ing. Petr Synek, 29.8.2005)

 

Návěst před začátkem odbočovacího pruhu exitu ve směru od Vyškova. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.9.2005)

 

Označení nadjezdu (vpředu) a kilometrovník (vzadu) jsou umístěny u pilířů mostu, po němž vede silnice II/433 v exitu Mořice. Svah a okolí pilířů jsou všude pod mostem precizně vydlážděny. Pohled ve směru od Vyškova. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.9.2005)

 

Směrová tabule před odbočkou se silnice II/433 k nájezdu na dálnici D1 ve směru do Kroměříže. Pohled ve směru silnice od Mořic. I když dálnice ještě není v provozu, není název Kroměříž přeškrtnut. Zřejmě lepící pásku někdo odstranil. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.10.2005)

 

Směrová tabule před křižovatkou silnice II/433 s připojovací větví (vpravo) dálnice ve směru Kroměříž-Brno. V pozadí nadjezd přes dálnici. Pohled ve směru od Mořic. (Foto+text: ing. Petr Synek, 29.8.2005)

 

Směrová tabule, kterou řidiči uvidí při výjezdu z dálnice ve směru od Kroměříže, před připojením k silnici II/433. Doleva se přijíždí ke staré silnici Vyškov-Kroměříž. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.9.2005)

 říjen 2005 - po zprovoznění

 

Pohled z nadjezdu křižovatky, se silnicí II/433 - na dálnici ve směru do Kroměříže. Vlevo je vidět pokračování protihlukového valu, chránícího obec Mořice. Před valem je odbočovací pruh pro sjezd z dálnice ve směru od Kroměříže. Vpravo je naopak připojovací pruh pro nájezd na dálnici ve směru do Kroměříže. (Foto+text: ing. Petr Synek, 30.10.2005)

 

Pohled z nadjezdu křižovatky Mořice. Vpravo připojovací pruh pro nájezd na dálnici do Kroměříže. S předstihem postavené pokračování dálnice za exitem Mořice k Vrchoslavicím. Vpředu jsou dopravní značky, upozorňující řidiče na 1000 metrů vzdálený dočasný konec dálnice u Stříbrnic. (Foto+text: ing. Petr Synek, 30.10.2005)

 

Pohled z nadjezdu křižovatky se silnicí II/433 na trasu dálnice do Vyškova. V pozadí vpravo zástavba obce Nezamyslice. Podél severní strany dálnice je nasypán protihlukový val, chránící obec Mořice. Vpravo sjezd a za ním nájezd křižovatky pro směr Kroměříž-Brno. Vlevo nájezd a vzadu za ním sjezd křižovatky pro směr Brno-Kroměříž. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Směrová tabule na silnici II/433 před odbočkou k nájezdu na dálnici D1 ve směru do Kroměříže. I na této křižovatce byly zelené značky doplněny až dodatečně po otevření dálnice. Spolu s nimi přibyla výjimečně i modrá směrovka do Prostějova, která tady původně být neměla. Pohled ve směru silnice od Morkovic. Směrovka pro příjezd k dálnici do Brna nemá číslo, ale jen symbol, protože se nejedná o přímý nájezd. Odbočuje se až za mostem. (Foto+text: ing. Petr Synek, 30.10.2005)

 

Směrová tabule s cíli před začátkem nadjezdu pro silnici II/433. Pohled ve směru od Morkovic. Vlevo začátek odbočovacího pruhu k nájezdu na dálnici, ve směru do Brna. Dodatečně byl spolu s dálničními cíli před zprovozněním dálnice doplněn i cíl Prostějov. V pozadí obec Mořice. (Foto+text: ing. Petr Synek, 30.10.2005)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 13. září 2003.
 doplněno a upraveno 18.3.2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008