Píšť - dálniční most přes údolí řeky Želivky

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
english text
Původně 74,50 km, nyní 76,50 km dálnice D1.
Původní, 138 m dlouhý dálniční most přes údolí řeky Želivky u Píště, začala v roce 1939 stavět pražská stavební firma Ing. Brázdil & Dr. Ješ. Během války bylo v roce 1942 i po několika udělených výjimkách nařízeno stavbu zastavit. Ale hned po válce byla v roce 1945 práce na mostě stejnou firmou obnovena.
 
Na konci roku 1950 byl most téměř dokončen. Zbývalo pouze vybetonovat poslední mostní pole u východní opěry. Toto pole se ještě stačilo vyarmovat a bylo připraveno k betonáži avšak ta se na jaře 1951 už neuskutečnila, protože komunistická vláda dálnici dostavět nehodlala. Staveniště proto bylo opuštěno a pomalu začalo zarůstat plevelem a náletovými dřevinami. Jediný, kdo most uprostřed divoké přírody občas využíval, byli turisté a lesníci. Proto si jen málokdo všiml, že připravená konstrukce pro poslední pole chátrá. Poté, co se v 50. letech zřítila, byla raději odstraněna a po mostě se již nedalo přejít.
 
Když se v 60. letech začala dálnice po dlouhé době dokončovat, nastal u tohoto mostu obrovský problém. Na původní dálnici se k mostu počítalo s velice prudkým klesáním, což si dálnice D1 naprosto nemohla dovolit. Aby byly splněny parametry, k mostu by musela být nová dálnice svedena velice hlubokými zářezy na obou stranách údolí, což by bylo velice nákladné už kvůli tomu, že most by se také musel rozšířit a hlavně dokončit. Jediným řešením se stala výstavba nového přemostění, které bude dvakrát tak vysoké. Ovšem otázkou bylo, co s mostem starým. Ten by se kvůli novému mostu musel zbourat a jeho likvidace by také nebyla zrovna levná. A postavit nový most vedle starého nepřipadalo v úvahu, protože by musel být dvakrát tak delší a na úzkém ostrohu nezbývalo pro dva mosty místo.
 
Nakonec byl problém vyřešen tak originálním způsobem, že byly splněny veškeré požadavky. Těsně vedle starých pilířů byly v 70. letech vystavěny čtyři nové, vysoké a úzké pilíře, které trčely vysoko nad starý most. Nad opěrami původního mostu byly vybudovány nové opěry a nad tím vším byla zkonstruována mohutná ocelová mostovka. Protože starému mostu chybělo ještě jedno mostní pole, muselo být dobetonováno, ale betonáž proběhla velice nekvalitně. Starý most byl zachráněn a dokonce i využit pro zdejší silnici z Hořic do Vojslavic. Silnice vede jen po jedné polovině mostu, která byla určena pro směr dálnice do Brna. Pouze u západní opěry šikmo přetíná i druhý profil mostu. Navíc je silnice zastřešena neboť přímo nad starým mostem vede most nový, širší. Tím vlastně vzniklo jakési horní patro mostu a původní mostovka historického mostu zůstala v patře spodním.
 
Ukázalo se, že ne vždy je nutné staré stavby bourat, i když už neodpovídají novým požadavkům. Speciální řešení zachránilo a díky zastřešení částečně zakonzervovalo historickou památku. Most ze 40. let 20. století vypadá jako nový, pouze část dokončená v 70. letech se sype. Pro novou dálnici nemusely být hloubeny hluboké zářezy a dvojkombinace obou mostů perfektně zapadla do krajiny. Kdo jejich historii nezná, možná ani netuší, že oba mosty od sebe dělí 30 let.
 

 r. 1941 - výstavba starého mostu

vyznacny bod Pohled z ostrohu pravého břehu řeky (od východu) na skruž levého mostu pro směr do Prahy. V pozadí odlesněná stráň pro výstavbu západní opěry mostu. (Fotoarchiv: Václav Lídl, léto 1941)
vyznacny bod Celkový pohled z levého břehu řeky (od jihozápadu) na obě skruže mostu. Pravý most pro směr do Brna je již vybetonován. V pozadí za mostem je vidět odlesněný koridor pro dálnici. Uprostřed snímku jsou za mostem patrny stavební domky. Vlevo vzadu se ještě v mnoha meandrech pomalu vleče řeka Želivka. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1941)

 r. 1942 - výstavba starého mostu

vyznacny bod Složitá dřevěná konstrukce, doplněná mnoha jeřáby a věžemi ze dřeva - pro montáž a dočasnou podporu mostovky. Vzadu oblouk pravého mostu. Nahoře probíhá betonáž mostovky pravého mostu, vpředu je již dokončená. Z tohoto pohledu od jihovýchodu je patrné, jak hodně je vozovka kvůli směrovému oblouku dálnice nakloněna. Chybějící část v pravém horním rohu bude bohužel dobetonována až v 70. letech. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1942)

 r. 1943 - přerušení prací

vyznacny bod Pohled od severu, z kopců u Píště na odskružený levý most (vpředu), z něhož je zatím dokončen pouze mohutný oblouk. V tuto dobu už byly práce na mostě z nařízení Hitlera zastaveny a staveniště je pouze střeženo. Mostovka vzadu patří pravému mostu pro směr do Prahy. Dole přes řeku vede dřevěná stavební lávka. Vzadu za kopcem se nacházejí Hroznětice. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1943)

 r. 1946 - poválečná výstavba starého mostu

vyznacny bod Výstavba mostu u Píště na obálce knihy z r. 1946 "Stavíme mosty" od Ing. Mořice Maillarda. Pohled od jihu na pravý most, před nímž vede dole těsně nad řekou dřevěná stavební lávka. (Fotoreprodukce: ing. Mořic Maillard, Stavíme mosty, r. 1946)
vyznacny bod Výstavba mostu u Píště na obálce knihy z r. 1946 "Stavíme mosty" od Ing. Mořice Maillarda. Pohled od jihozápadu k pravému (západnímu) břehu řeky. Vlevo detail dřevěné stavební lávky. Později, za pár desítek let, bude vzedmutá voda přehradního jezera dosahovat ještě o něco výše nad lávku. Vpředu sloup elektrického vedení, které tudy povede až do zatopení přehradou. (Fotoreprodukce: ing. Mořic Maillard, Stavíme mosty, r. 1946)

 r. 1947 - poválečná výstavba starého mostu

vyznacny bod Pohled na pravý most, jehož hlavní část je dokončena, od jihovýhodu. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1947)
vyznacny bod Pohled od severu, z kopců u Píště na odskružený levý most (vpředu), z něhož je zatím dokončen pouze mohutný oblouk. Po okrajích oblouků vyrostla složitá lešení a bednění pro montáž spojovacích sloupů, které ponesou mostovku. Stavební dřevěná lávka přes řeku už na tomto snímku chybí. Vzadu za kopcem se nacházejí Hroznětice. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1947)

 r. 1948 - poválečná výstavba starého mostu

vyznacny bod Složitého bednění pro betonáž mostovky levého mostu pro směr do Prahy. Pohledu od západu (od Prahy). Vlevo vzadu stavební domky a za nimi staveniště dálnice do Brna. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1948)
vyznacny bod Příprava složitého bednění pro betonáž mostovky levého mostu pro směr do Prahy. Pohledu od západu (od Prahy). Vpravo dokončená mostovka pravého mostu pro směr do Brna, která nyní slouží jako velké odkladiště materiálu pro stavbu druhého mostu. Vlevo vzadu stavební domky a za nimi staveniště dálnice do Brna. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1948)

 r. 1956 - opuštěná dálnice

Působivý, celkový pohled na mostovku dálničního mostu od západu. Z této strany je dobře vidět stočení mostu do mírného oblouku. Betonový středový pás dálnice je mezi oběma mosty vyvýšen. Vpředu vpravo zarůstající trasa dálnice do Prahy. Vzadu za mostem zarůstá těleso dálnice do Brna. (Foto: Ing. J. Brázdil, r. 1956)
Pohled na západní opěru a pilíř mostu od jihu. V pozadí rokle potoka a sloup elektrického vedení. (Foto: Ing. J. Brázdil, r. 1956)
Detail vyarmovaného, ale nevybetonovaného krajního pole mostu na brněnské straně řeky. Skruž (dřevěné bednění) i armatura jsou v roce 1956 ještě v pořádku. Pohled od severu. (Foto: Ing. J. Brázdil, r. 1956)
Pohled na oblouky mostu ze spodu. Nahoře prosvítá škvíra mezi oběma mosty. Její tvar dává najevo, že most vede do oblouku. Vlevo je vidět trubka svodu dešťové kanalizace mostu. (Foto: Ing. J. Brázdil, r. 1956)

 r. 1958 - opuštěná dálnice

Zřícení skruže a výztuže u nedokončeného krajního pole. Celá konstrukce v roce 1958 poklesla a hrozila úplným zřícením do řeky. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1958)

 r. 1960 - opuštěná dálnice

Pohled od jihu na oblouk mostu. Vzadu téměř obnažená skála, která během několika následujících desítek let úplně zaroste hustým lesem. Zato stromy na pravém břehu budou vykáceny. (Foto: Ing. Pavel Havránek, r. 1960)
Pohled od jihu na východní břeh, který ještě není tolik zarostlý keři. Později bude voda přehrady dosahovat do výše keře uprostřed snímku. (Foto: Ing. Pavel Havránek, r. 1960)

 r. 1965 - opuštěná dálnice

Celkový pohled na most od severu. Po břehu se normálně procházejí lidé, vzadu vede elektrické vedení a na pravém břehu rostou stromy. Po napuštění přehrady toto všechno zmizí a voda zatopí i malinkou část oblouku. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1965)
Boční pohled na konstrukci mostu od jihu. Jak dokazuje snímek, až pod most na východní straně řeky se dalo zajet autem. Toto místo bylo velice oblíbené k táboření, což zase dokazuje vlaječka uprostřed snímku. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1965)
Průhled nádhernou vnitřní konstrukcí mostu od jihovýchodu - od tábořiště na pravém břehu řeky. V pozadí plochý levý břeh, na němž stojí dřevěný sloup elektrického vedení, které vede podél potoka úzkou hlubokou roklí k Hořicím. Po zatopení údolí vodou se z rokle stane malá zátoka a hladina vystoupí asi do poloviny sloupu. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1965)
Pohled od jihu na východní část mostu, se zarostlým pravým břehem řeky. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1965)
Detail chybějícího krajního pole mostovky u východní opěry. Pole bylo sice vyarmováno, ale betonáž už do bednění provedena nebyla. Poté co došlo k poklesu připravené konstrukce, byla skruž a armatury raději odstraněny, aby se úplně nezřítily do řeky. Vpravo kamenité obložení opěry. Vzadu na mostě je jakási provizorní lávka, umožňující vstup na most. Pohled z tábořiště, které bude později zčásti zatopeno a zčásti zasypáno, aby tudy mohla vést silnice z Hořic do Vojslavic. Pohled od jihu. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1965)
Pohled na východní část mostu mezi hlavním pilířem (vlevo) a opěrou mostu (vpravo), kde chybí poslední pole. (Foto: Ing. J. Neuvirt, r. 1965)

 70. léta 20. stol. - výstavba nového ocelového mostu

vyznacny bod Pohled od západu na staveniště nového mostu, z kamenného žlabu pro odtok vody ze stráně nad levým břehem řeky. Vzadu je montován první pás nosného rámu ocelové mostovky. Vpředu trčí do výšky nové pilíře, postavené těsně vedle starých. Vzadu za mostem probíhá výstavba dálnice směrem do Brna. Vpravo uprostřed je vidět komunikaci, která slouží k příjezdu na staveniště a později se z ní stane silnice z Hořic do Vojslavic. Vlevo vzadu teče zatím volně řeka Želivka. (Foto: archiv, pol. 70. let 20. stol.)
vyznacny bod Pohled od západu na dokončený severní rám ocelové mostovky, na kterém je označení výrobce "Vítkovice". (Fotoreprodukce: časopis Květy, r. 1976)
vyznacny bod Pohled od západu na starý most a budování nového mostu nad ním. Dole přes řeku byl postaven stavební mostek pro přejezd techniky. (Fotoreprodukce: časopis Květy, r. 1976)

 80. léta 20. stol. - zprovoznění dálnice D1

vyznacny bod Celkový pohled od jihu na dokončený nový dálniční most, krátce po zahájení provozu. Přehrada je již napuštěna, ale všude kolem se ještě válí spousty materiálu. (Foto: archiv)

vyznacny bod

Pohled ze silnice z Vojslavic do Hořic, která na východním břehu vstupuje pod nový most. Silnice vznikla z komunikace, původně určené jen k příjezdu na staveniště. K hornímu mostu přijížděla technika přímo po tělese nové dálnice. (Fotoreprodukce: kniha "Cesty bez konce", pol. 80. let)

 po r. 2000

vyznacny bod

Celkový pohled od jihu na poschoďový most, který vypadá, jako by byl takto postaven už od začátku. (Foto: archiv)

vyznacny bod

Celkový pohled na most od jihu. (Foto: Martin Panský, 12.10.1999)

vyznacny bod

Jižní pohled, na kterém je podle odstínu již dobře rozeznat, že se nejedná o jednolitý most. (Foto: zprzho@seznam.cz)

vyznacny bod

Pohled z východního břehu na spodní část kleneb starého mostu. Řeka přitéká zleva. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled z východního břehu na spodní část kleneb starého mostu. V pozadí zátoka, která vznikla z rokle potoka tekoucího od Hořic. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled na spodek starého mostu (dnes spodního patra). Na snímku je vidět mírné naklonění obou mostovek a tedy i rozdílnou výšku uložení vedle sebe. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detailní pohled na uložení starého mostu na opěry pražského (západního) břehu řeky. Mostovky byly kvůli trase dálnice v oblouku pro každý směr v jiné výšce a nepatrně nakloněny. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detailní pohled od jihu na východní konec starého mostu, jehož poslední pole (vpravo u svahu) bylo dostavěno až v 70. letech 20. století. Spolu s tímto zbývajícím polem bylo také dobudováno zábradlí (vpravo nahoře), které bylo spolu s chodníčkem už schválně odchýleno do strany, aby mohla být na starý most lépe stočena silnice z Vojslavic do Hořic. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detailní pohled na ukončení původního mostu na opěře brněnského břehu řeky. Tento konec starého mostu byl dokončen až v 70. letech, při stavbě nové dálnice. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detailní pohled od severu na východní konec starého mostu. Vzadu za pilířem bývalo tábořiště, které zůstalo pod vodou. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled od východu na původní mostovku starého mostu. Jedna polovina někdejší dálnice (pro směr do Brna) dnes slouží místní silnici z Vojslavic do Hořic. Zatímco spodní staré mostovky jsou do oblouku nakloněny každá zvlášť (jedná se o dva mosty vedle sebe), horní nová mostovka je nakloněna a společná pro oba směry najednou. Uprostřed je vidět vyvýšený betonový středový pás. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled na most ze stráně nad pravým břehem řeky, severovýchodně od Vojslavic. Vpravo vzadu zátoka potoka. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detailní pohled na původní kanalizaci u směru dálnice do Prahy. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

 r. 2003 - současnost

vyznacny bod

Celkový pohled na spodní patro dvou-mostu od Brna ku Praze. Vozovky vypadají, jako by se klikatily, ale ve skutečnosti měly vést do táhlého oblouku. Takto vytvarována do esíčka musela být jen vozovka vlevo, aby na ní byl snadnější nájezd silnice z Vojslavic do Hořic. Hodně znatelné je naklonění ocelové mostovky nové dálnice nahoře. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod vyznacny bod

Konec betonového vyvýšeného středního pásu. Normálně by byl pás vyvýšen až na konec mostu, ale tato část byla dokončena až v 70. letech, kdy se již s dálnicí na mostě nepočítalo. Vybetonováno tak bylo pouze chybějící pole mostu, už bez dělícího pásu. Dokonce i asfaltový povrch je pouze na polovině mostu, po které vede silnice. Druhá polovina mostu zůstala bez povrchu. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Východní konec obou mostů. Nad opěrou je jasně viditelné naklonění horního nového mostu. Dostavěná část starého mostu se lehce pozná i odtud, podle ukončení středního dělícího pásu a chybějícího zábradlí vlevo. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Pohled dolů u východního nájezdu silnice na starý most. Zábradlí bylo spolu s chybějícím polem mostovky postaveno už odchýlené do boku, aby nebyl nájezd silnice na most tak lomený. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Mohutná ocelová konstrukce mostovky nového mostu. Bohužel při každém vjezdu těžšího vozidla na most se ozývá ohlušující rána. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod vyznacny bod

Jasně viditelné zaoblení obou mostů do zatáčky. Vpředu část později dokončeného pole mostovky, k němuž bylo přistavěno i zábradlí. To bylo zhotoveno tak, aby se co nejvíce podobalo původnímu zábradlí ze 40. let 20. století. Rozezná se ovšem snadno už podle odstínu betonu. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Jak je vidět, později dostavěné pole starého mostu se prostě nepovedlo a práce byla velice odbyta. Nejvíce je to znát u napojení starého a nového pole, které je jaksi zohýbáno. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

I navázání nové, dostavěné části mostu ze 70. let na starší mostovku, bylo provedeno nekompaktně. Namísto souvislé mostovky je v bodě spoje neuvěřitelně široká spára, do které by dítě strčilo nohu. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Pohled od východní opěry na severní bok nového mostu. Kvalita betonáže opěry se s betonáží ve 40. letech nedá srovnat. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

K údržbě konstrukce nového mostu slouží tato zavěšená pojízdná plošina. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Od mostu směrem do Brna dálnice D1 prudce stoupá. Avšak tehdy měla stoupat ještě dvakrát tak více, protože původní dálniční most je dnes ve spodním patře. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Při jízdě po dnešním mostě mnohý řidič netuší, že se pod ním ještě nachází druhý most. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Celkový pohled na vozovku nového mostu směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Od mostu směrem do Prahy dnes dálnice také stoupá, ale i do tohoto směru měla dálnice z původního mostu prudce stoupat. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Detail severního zábradlí nového mostu. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Pohled na severní bok ze schodiště spojující oba mosty. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Pohled na průzračně čistou vodu u pravého břehu želivské nádrže Švihov. Takto málo vody tam ovšem nebývá často. Většinou se po břehu chodit nedá - dokonce ani nesmí, protože je v okolí nádrže I. stupeň ochrany zdroje pitné vody. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Romantická zátoka při pohledu z mostu směrem k severu. Tato zátoka vznikla zatopením rokle potoka, tekoucího od Hořic. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Romantické údolí před zatopením si ještě pamatuje řada trampů. V těchto místech sice není jezero tak hluboké, ale zatopilo ploché travnaté břehy. Dnes prudké stráně končí přímo pod hladinou. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Pohled ze starého mostu na severní část někdejšího údolí řeky Želivky. K přehradní hrázi to je po jezeře ještě mnoho kilometrů. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

vyznacny bod

Tady na začátku vzdutých vod jezera je je ještě malá hloubka a stovky ryb prohánějících se u hladiny. Pohled z jižního boku starého mostu. (Foto: Jan Slovík, 8.6.2003)

 r. 2003 - při nízké hladině jezera

Celkový pohled na most od jihu, v době kdy byl nízký stav vody v nádrži. Normálně by byl travnatý břeh vpředu pod vodou. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

Celkový pohled na severní bok mostu při nízké hladině jezera. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

Pohled na jižní bok mostu při nízké hladině jezera. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

Nádherný pohled na oblouky starého mostu zespodu. Z tohoto místa by při normální hladině jezera bylo možné fotografovat jen z loďky. V pozadí zátoka potoka, přitékající od Hořic. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

Pohled na východní konec mostu. Část starého mostu mezi opěrou a pilířem byla dostavěna až v 70. letech. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

Při odpuštění přehrady zůstalo obnaženo dno a na něm tisíce škeblí. Bylo zcela nemožné šlápnout vedle, ale naštěstí se jednalo jen o mrtvé schránky. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

Škeble byly při nízké hladině nalepeny i na pilířích mostu. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

Kořeny mrtvého stromu, který dříve rostl na břehu řeky, po zatopení vodou obsadily škeble. Nyní zůstaly i s kořenem obnaženy. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

Prostor pod mostem na východním břehu, který je přístupný jen při nízké hladině jezera. Normální stav vody je poznat podle čáry na pilíři. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

Patky na východní opěře, nadnášející mostovku starého mostu. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

Detail jedné z patek na opěře, nesoucích mostovku starého mostu. (Foto: Pavel Loučka, 17.9.2003)

 r. 2006 - zamrzlé jezero

Zimní letecký pohled na most od severu. Doleva stoupá dálnice do Brna. Z tohoto pohledu je vidět, že tehdejší i novější stavitelé mostu nemohli najít příznivější místo, než toto na ohbí řeky. V pozadí obec Děkančice a vlevo část Hroznětic. Silnice vzadu s alejí vede z Hořic do Senožat. Vpravo zasněžené pole u Píště. Jezero bylo celou tuto zimu zamrzlé. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)

Detailní letecký pohled na most od severu. Les na prudkém jižním svahu nad řekou byl v tu dobu vykácen. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 27. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 19.3.2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008