Salárna - dálniční most přes lesní cestu

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 80. léta 20. stol.

  Pohled od západu na jižní stranu mostu. Vpředu západní, vzadu východní opěra. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Pohled od jihu na západní opěru mostu. Vzrostlé keře zakrývají patu konstrukce a most se tak zdá nižší než ve skutečnosti. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 rok 2004 - současnost

  Severní stěna mostu při pohledu z lesní cesty, která pod most měla být přeložena. K tomu však již nedošlo a cesta dodnes kříží dálnici přes terénní vlnu. (Foto: Petr Lešek, r.2004)
  Pohled na západní opěru z místa, které mělo přijít zasypat. Dálnice by vedla nahoře po mostě směrem do Zlína. Vpravo je vnitřní část jižní stěny. (Foto: Petr Lešek, r.2004)
  Pohled na vnitřek konstrukce západní opěry, která měla přijít zasypat. Vlevo je severní bok mostu a za ním vede vzadu lesní cesta. Dítě na fotografii pomůže odhadnout nezvyklou výšku mostu, přes jinak obyčejnou lesní cestu. Zřejmě se počítalo s větší důležitostí komunikace. (Foto: Petr Lešek, r.2004)
  Na západní straně mostu je dodnes možné vidět testovací vzorky omítky "z umělého kamene". Je zvláštní, že ačkoli most nebyl dokončen a chybí mu to nejdůležitější - mostovka, už si tu stavebníci připravovali a zkoušeli správný typ omítky. (Foto: Petr Lešek, r.2004)
  Pohled od jihu na východní opěru mostu. Cesta měla podcházet (vlevo) mostovku, která již mezi opěry nebyla položena (nahoře). (Foto: Petr Lešek, r.2004)
  Pohled od jihu na západní opěru mostu. Cesta by pod mostem vedla napravo od opěry. Vzadu vpravo je vidět část východní opěry. Nahoře je vidět "zub" pro usazení nosné konstrukce (mostovky). (Foto: Petr Lešek, r.2004)
  Pohled mezi opěry mostu, do prostoru, kudy měla procházet lesní cesta. (Foto: Karel Beneš, po r.2000)

 rok 2007 - současnost

  Severní stěna při pohledu z lesní cesty. (Foto: Pavel Liedermann, 4/2007)
  Severní stěna při pohledu z lesní cesty. (Foto: Pavel Liedermann, 4/2007)
  Západní křídlo mostu. Vpředu poškozený les po orkánu Kyryl. (Foto: Pavel Liedermann, 4/2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. února 2006.
 doplněno a upraveno 13.5.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek, Petr Lešek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008