Sedlice - dálniční most přes údolí Sedlického potoka (nový most)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Původní dálniční most přes údolí Sedlického potoka, budovaný pro protektorátní dálnici ve 40. letech 20. stol. nemohl být použit kvůli plánovanému zatopení přehradní nádrží na Želivce (podrobnosti).

Proto bylo při dostavbě dálnice rozhodnuto o odklonu trasy o několik set metrů proti proudu Sedlického potoka. Sice ani tak nebylo možné vyhnout se přemostění hlubokého údolí, ale nalezeno bylo alespoň mnohem užší místo pro jeho překročení. A aby se dálnice k mostu dostala, musela se doslova prokousat z obou stran několika zářezy. Dnes překonává údolí někdejšího potoka ve výšce 25 metrů nad průměrnou hladinou moderní most o třech polích 54+75+54 metrů. Hlavní nosná konstrukce je tvořena sdruženým rámem.

 

 70. léta 20. stol. - výstavba

vyznacny bod Letecký pohled od severu (ve směru dálnice do Brna) na výstavbu mostu v pol. 70. let 20. stol. Dno údolí je ještě suché a potok protéká mělkým vlnícím se korytem (pod mostem a vpravo nahoře). (Foto: archiv)

 80. léta 20. stol. - provoz

vyznacny bod Letecký pohled z počátku 80. let 20. stol., několik let po jeho zprovoznění. Údolí Sedlického potoka je již zatopeno vzdutou hladinou vodní nádrže Švihov. Část pilířů mostu se již rovněž ocitla pod hladinou. Pohled ve směru dálnice do Brna. (Foto: archiv)
vyznacny bod Pohled na most z jednoho ze břehů na konci 80. let. 20. století. (Foto: archiv)

 90. léta 20. stol. - provoz

vyznacny bod Letecký pohled na most od jihu. Starý most přes údolí Sedlického potoka je skryt v pravém záhybu dlouhé zátoky (nahoře uprostřed snímku). Vlastní přehradní nádrž Švihov se nachází až úplně vzadu. Vodní plocha směrem ke spodku snímku je pouze dlouhá zátoka, vzniklá zatopením údolí Sedlického potoka. Od nového dálničního mostu se zátoka táhne ještě několik stovek metrů proti proudu potoka až k Němčicím, kde zátoku překračuje i nevyužitý železniční viadukt s pěti kamennými oblouky. Stav hladiny byl v době pořízení snímku poměrně nízký a přesto jsou pilíře mostu pod vodou. Vlevo nahoře je vidět část dálnice D1 v oblouku, kde se setkává se starou trasou protektorátní dálnice. (Foto: archiv ŘSD, konec 90. let 20. stol.)

 r. 2005 - letecké pohledy při vysokém stavu hladiny

Přiblížený letecký pohled od severu na nový most přes Sedlický potok. Kvůli obrovské hloubce údolí se nachází zhruba třetina výšky pilířů pod vodou. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled na zátoku Sedlického potoka. Uprostřed nový most přes Sedlický potok s dálnicí D1. Vlevo dole je podle nižších stromů rozpoznat zarostlé těleso původní dálnice, která by vedla zhruba do pravého dolního rohu snímku. Z tohoto šikmého pohledu není těleso na poli poznat, ale z leteckých snímků přímo se shora je dodnes vidět. Borovský zatopený most se nachází vpravo mimo snímek. V pozadí vpravo je obec Sedmpány. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

Letecký pohled od jihovýchodu na obě trasy dálnice z Brna do Prahy. Vlevo je nový most přes Sedlický potok s přeložkou dálnice D1. Vpravo je méně patrný zatopený most u Borovska. Vzadu vpravo je pak vidět levý oblouk dálnice D1, kde se trasy obou dálnic setkávají. Uprostřed je dlouhá a hluboká zátoka, která vznikla zatopením údolí Sedlického potoka. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

 r. 2006 - zimní letecké záběry

Letecký pohled na dálnici od jihozápadu. Vlevo nový most, na okraji snímku vlevo vykukuje jen část starého zatopeného mostu. Vzadu uprostřed obec Borovsko. Zprava za dálnicí D1 od Brna je vidět průsek se starou dálnicí, vedoucí k zatopenému mostu. Odpředu se klikatí zamrzlé jezero v údolí Sedlického potoka. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)

Pohled na most od jihozápadu. Na jeho levém okraji je vidět plácek s betonovým monumentem na památku jeho výstavby. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 27. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 24.3.2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 24. března 2007