Senohraby - dálniční most přes údolí potoka Šmejkalky (250m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
english text
Původně 21,0 km, nyní 23,90 km dálnice D1.
Původní most přes Šmejkalku u Senohrab stavěla v letech 1939-42 a po válce 1945-50 firma Dr. K. Skorkovský. Projektantem mostu byl  akademik Bechyně, jeden z našich nejlepších mostních konstruktérů (např. most přes Váh v Komárně na Slovensku). Jedná se o největší mostní stavbu z tohoto období. 250 m dlouhý most byl po stavební strance dokončen, chybělo pouze provést izolaci vozovky. Vlastní rozpětí oblouků je 120 metrů.
 
Po zesílení nosné desky byl most použit i pro současnou dálnici D1 a víceméně byla pouze nainstalována ocelová svodidla. Na poč. 90. let 20. stol. prošel most částečnou rekonstrukcí, ale protože není zařazen v seznamu technických památek, byl most spíše znetvořen. Původní železobetonové zábradlí bylo v roce 1992 zcela nahrazeno kovovým, které se k této historické stavbě absolutně nehodí. A ochozy (balkonky) po stranách mostu byly odříznuty a úplně odstraněny.
 
Bohužel, i když se jedná o jednu z nejvýznamnějších staveb našich dálnic, je tento most pro většinu lidí neznámý. Protože ani není nějak označen, málokterý motorista si vůbec všimne, že po něm právě přejíždí. A přitom by si tato unikátní stavba zasloužila stát se chráněnou technickou památkou. Sice se na mostě nedá zastavit a podívat se dolů, ale pohled zespodu z údolí určitě stojí za to, aby ten kdo nespěchá sjel z dálnice.

 r. 1939 - projekt a výstavba

vyznacny bod Zákres do fotografie - budoucího mostu přes Šmejkalku u Senohrab (Foto: Technický obzor 1939)
vyznacny bod /172 kB/ - Původní technický plán mostu přes Šmejkalku.

 r. 1941 - výstavba

vyznacny bod Staveniště mostu přes Šmejkalku v roce 1941. (Fotoarchiv: Václav Lídl)
vyznacny bod Složité bednění železobetonového oblouku mostu přes Šmejkalku v roce 1941. (Fotoarchiv: Václav Lídl)
vyznacny bod Pohled z dálky na staveniště mostu přes údolí v roce 1941. (Fotoarchiv: Václav Lídl)

 60. léta 20. stol. - opuštěná dálnice

vyznacny bod Celkový pohled na most. (Fotoarchiv: Václav Lídl, 60. léta 20. stol.)
vyznacny bod Boční pohled na most. (Fotoarchiv: Václav Lídl, 60. léta 20. stol.)
vyznacny bod Pohled ze stráně. (foto: Ing. J. Neuvirt, r.1964)
vyznacny bod Původní pohled na v té době nevyužitý dálniční most z r. 1939-50. (foto: Ing. J. Neuvirt, r.1964)
vyznacny bod Průhled mezi oblouky mostu. (foto: Ing. J. Neuvirt, r.1964)
vyznacny bod Detail oblouků mostu. (foto: Ing. J. Neuvirt, r.1964)
vyznacny bod Původní mostovka a zábradlí z r. 1939-50. Stav v r. 1964. (foto: Ing. J. Neuvirt, r.1964)
 
vyznacny bod /SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE/ /r.1966/ - Pohled na nedokončenou vozovku mostu přes Šmejkalku. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1966)

 80. léta 20. stol. - provoz

vyznacny bod /SROVNÁVACÍ FOTOGRAFIE/ /r.1988/ - Pohled na vozovku mostu přes Šmejkalku v 80. letech. Jízdní směry dálnice jsou již rozděleny svodidly. Zábradlí mostu je však v té době ještě původní. V pozadí nadjezd přes dálnici u Lensedel. (Fotoarchiv: Václav Lídl, r. 1988)

 poč. 90. let 20. stol. - rekonstrukce mostu

vyznacny bod

Rekonstrukce mostu na poč. 90. let 20. stol., kdy bylo bohužel odstraněno původní betonové zábradlí a nahrazeno kovovým. Vpravo je patrné odstraňování původního balkonku, který již nebyl nahrazen. (Fotoarchiv: Petr Fojta, Fosroc s.r.o., poč. 90.let)

vyznacny bod

Letecký pohled na most přes údolí na poč. 90. let. (Fotoarchiv: Petr Fojta, Fosroc s.r.o., poč. 90.let)

vyznacny bod

Pohled ve směru do Prahy, z nadjezdu přes dálnici D1. Most přes Šmejkalku se nachází uprostřed snímku, tam kde je vozovka tmavší. (Fotoarchiv: ŘSD: r. 2000)

vyznacny bod

Pohled na most s již vyměněným zábradlím. Balkónky úplně chybí. (Fotoarchiv: ŘSD: poč. 90.let)

 po r. 2000 - po rekonstrukci mostu

vyznacny bod

Celkový pohled na most od severu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled ve směru do Prahy, z nadjezdu přes dálnici D1. Most přes Šmejkalku se nachází uprostřed snímku, tam kde je vozovka tmavší. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Průhled mezi oblouky mostu ve směru dálnice. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detail spodní části mostovek. Pohled ze spodu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Pohled na klenbu mostu ze spodu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Detailní pohled do míst, kde původně stávaly balkónky. Dodnes je dobře znatelné, ve kterých místech to bývalo. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Boční detailní pohled. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Vozovka mostu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Zajímavý průhled mezi oblouky mostu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Původní opěrná zeď u jedné z opěr mostu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

vyznacny bod

Poklop původní kanalizace mostu. (Foto: Tomáš Janda, podzim 2001)

 r. 2005 - současnost

Celkový pohled na most od severu, přímo z údolí potoka Šmejkalky. I když se chaty nacházejí téměř přímo pod mostem, díky výšce mostu se k nim hluk z dálnice rozléhá až o čtvrtinu slabší, než kdyby dálnice vedla o desítky metrů níže. Hluk má totiž tendenci se šířit šikmo vzhůru, což nejvíce postihuje obyvatele ve stráních nad komunikacemi. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Přiblížený pohled na most od severu, z údolí potoka Šmejkalky. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Pohled na most od Turkovic, ze silnice na severních stráních nad mostem. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Několikrát přiblížený pohled na most od Turkovic, ze silnice na severních stráních nad mostem. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Elegantní mostní oblouky při pohledu z údolí. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Pohled z údolí na oblouky mostu a opěru na pražské (západní) straně mostu. Dole pod touto stranou mostu (mimo záběr protéká potok Šmejkalka. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Pohled z údolí na oblouky mostu a opěru na brněnské (východní) straně mostu. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Detail železobetonové konstrukce nad obloukem mostu. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Pohled z údolí na spodek mostovky. Spára uprostřed dokazuje, že se vlastně jedná o dva samostatné mosty vedle sebe. Ze shora však mostovka vypadá celistvě. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Zarostlé železobetonové terasy, zpevňující svah pod opěrami mostu. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Přiblížený pohled a detail zpevňujících teras. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Detail mostovky v místě, kde do strany původně vyčníval ochoz, tzv. "balkónek". Toto místo je i dnes dobře poznat podle širší vzpěry (konzole), která oproti ostatním vzpěrám navíc končí až těsně u okraje. Původně sahala vzpěra až pod balkónek, ale když byly v 90. letech 20. stol. balkónky odstraněny, byla odříznuta i tato vzpěra. Uprostřed je vidět svod kanalizačního potrubí z vozovky dálnice do potoka Šmejkalky. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Detail vyústění kanalizace vysoko nad údolím. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Detail nejvyššího místa klenby mostu a zároveň nejtenčího místa celé konstrukce mostu. Zde se nachází pouze tenká klenba, podpírající tenkou mostovku. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Příjezd k mostu po dálnici od Brna. Na most právě vjíždí bílý kamion. Pohled z místa pod nadjezdem přes dálnici u Lensedel. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Vozovka mostu při jízdě do Prahy. V pozadí nadjezd přes dálnici u Hrusic. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Začátek mostu při jízdě po dálnici od Brna. Vpravo jednoduché zařízení (pytel) na měření síly větru, upozorňující řidiče jedoucí do Prahy na boční vítr. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Začátek mostu při jízdě po dálnici od Prahy. Vpravo jednoduché zařízení (pytel) na měření síly větru, upozorňující řidiče jedoucí do Brna na boční vítr. V pozadí nadjezd přes dálnici u Lensedel. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Vozovka mostu přes Šmejkalku při normálním pohledu z nadjezdu přes dálnici u Lensedel, ve směru dálnice D1 do Prahy. Dříve holé svahy zářezu jsou dnes nádherně porostlé vegetací. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Mnohonásobně přiblížené záběry vozovky na mostě přes Šmekalku. Pohled z nadjezdu přes dálnici u Lensedel, ve směru dálnice D1 do Prahy. V pozadí nadjezd přes dálnici u Hrusic. Vzadu údolí potoka Mnichovky. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

"Částečné zatmění slunce" obloukem mostu. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Výsypka vytěžené skály ze stavby dálnice D1, která z velké části zasypala původní rokli. Časem se z výsypky stala menší divoká skládka a odkladiště materiálu údržby dálnice. Vlevo jeden z odříznutých balkónků z mostu přes Šmejkalku. Vlevo (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Dva ze čtyř odříznutých balkónků mostu přes Šmejkalku, které jsou od počátku 90. let 20. století "odloženy" na skládce. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Celkový pohled na první ze čtyř odříznutých balkónků. Z této strany býval balkónek vidět při jízdě po dálnici. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Dálniční historik Václav Lídl popisuje podrobnosti o balkóncích, někdejší součásti mostu přes Šmejkalku. Z této strany býval balkónek vidět z dálky - ze svahů u mostu. Vlevo druhý balkónek. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Celkový pohled na druhý ze čtyř odříznutých balkónků, který byl na skládku jen tak pohozen a nikdo se jej ani nesnažil položit rovně. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Druhý odříznutý balkónek. Čelní pohled na odříznutou část. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Celkový pohled na druhý balkónek, který leží takto šikmo pohozen na skládce již od počátku 90. let 20. století. To, že se jej nikdo nesnažil narovnat do přímé polohy dokazuje stromek, který zábradlím od té doby prorostl. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Detailní čelní pohled na odříznutou část balkónku. Na pohled i při doteku jde o hladký řez, doslova jako kdyby projel nůž máslem. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Detailní pohled na čistý řez. Složení kvalitního betonu ze 40. let 20. století dokazuje, jak náročné muselo být balkónek z mostu odříznout. Zatímco zábradlí a vzpěra pod balkónkem byla pouze odbourána sbíječkami, hlavní masa betonu byla od mostu oddělena řezáním. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Detail vnitřního rohu jednoho z balkónků, ve kterém byl umístěn stožár s ukazatelem síly bočního větru ("pytlem"). V rohu patrný držák pro uchycení stožáru. (Foto: J.Slovík, 22.5.2005)

Vlevo dálniční historik Václav Lídl, jemuž tento web vděčí hlavně za stovky, dnes již historických archivních záběrů. Vpravo zakladatel a provozovatel webu o dálnicích Jan Slovík. Snímek pochází z jedné z průzkumných a fotodokumentárních výprav, které web pořádá každé jaro a podzim. (Foto: T.Janda, 22.5.2005)

Vlevo Jan Slovík a vpravo dálniční historik Tomáš Janda, hlavní redaktor a tvůrce historické sekce webu o dálnicích. Snímek pochází z jedné z průzkumných a fotodokumentárních výprav, které web pořádá každé jaro a podzim. (Foto: V.Lídl, 22.5.2005)

Původní dlážděné koryto pro odvodnění vozovky dálnice. (Foto: Martin Panský, 20.8.2005)

Ze silnice od Hrusic (na snímku) i z opačné strany, je na most vidět až těsně u něho. Pohledu z dálky brání vzrostlé stromy u silnice a klikaté údolí. Část mostu je zřetelná uprostřed snímku. Nejlepší pohledy z dálky jsou v zimním období, kdy není na stromech listí. (Foto: Martin Panský, 20.8.2005)

 r. 2006 - zimní letecké záběry

Letecký pohled od jihozápadu, pořízený v zimě, kdy je možné vidět most celý a nezakrytý stromy. Pod mostem se jako černá stuha klikatí silnice. Most Šmejkalka je zamrzlý. (Foto: Miroslav Brabec, 2.3.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 6. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 24.3.2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 24. března 2007