Starý Bohumín - dálniční křižovatka (exit 370 - Bohumín-sever)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 2.prosinec 2007 - zprovoznění dálničního úseku

 

Širokoúhlý záběr pěchotního srubu od jihu, ze silnice I/58 směrem do Polska. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Pohled ze silnice I/58 směrem do Polska a ke křižovatce s dálnicí. Uprostřed snímku celá východní část pěchotního srubu. V pozadí vpravo dálniční MÚK. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Pohled od jihu na západní část bunkru (pěchotního srubu) ze silnice I/58 směrem do Polska. V pozadí železniční most přes dálnici a trať do Polska. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Západní část srubu při pohledu od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Pohled na západní část srubu, který je od severu krytý zeminou. Dozadu vede silnice I/58 směrem do Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Úzký podchod, vybudovaný pod silnicí I/58, aby se dalo mimoúrovňově procházet od jedné části srubu ke druhé. Pohled od západní části. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Detail východní části srubu, při pohledu od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Vstup do východní části srubu. Nahoře je návěst před odbočkou k nájezdu na dálnici do Brna. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Celkový pohled na východní část srubu. Vlevo podchod pro pěší. V pozadí nadjezd silnice přes dálnici u křižovatky. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Východní část srubu při pohledu od východu. Vlevo podchod pro pěší. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Nadjezd se silnicí I/58, při pohledu od konce dálnice. Vzadu za silničním mostem překračuje dálnici most železniční. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Konec dálnice a již zrušená objížďka staveniště, lemovaná patníky. Pohled k východu. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Pohled do vchodové části srubu, kde je umístěna i fotografie jeho původní podoby, když přes něho ještě vedla železnice. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Návěst před křižovatkou na silnici I/58, směrem do Polska. Doprava se sice už k dálnici odbočovat může, ale nápis je ještě stále přeškrtnutý. Jelikož se jedná o poslední odbočku na českém území, byla u přímého směru přidána informace o příjezdu ke státní hranici. Avšak zkratka "St." většinou znamená "stará", ke všemu s velkým písmenem, jako by to byl vlastní název. Naštěstí po vstupu do Schengenu se zase tolik nestane, pokud řidič hranice nechtěně přejede. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Směrové tabule před křižovatkou, za nadjezdem přes dálnici. I na těchto tabulích je uveden stejný nesmysl o "Státní hranici". Pohled ve směru silnice I/58 do Polska. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Dočasný konec dálnice. Vlevo se zatím obousměrně používá rameno křižovatky - pro sjezd i nájezd. Zajímavé je, že i když ještě není vpravo vybudován sjezd z dálnice od Brna (Ostravy), byla sem už nainstalována konstrukce pro umístění návěsti. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Pohled ze střechy srubu na dočasný konec dálnice. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Kontrolní ryska pro sledování pohybu mostovky u mostu přes dálnici. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Pohled od nadjezdu přes dálnici - na železniční most přes dálnici v jeho sousedství. Dozadu vede dálnice směrem do Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 září 2007 - před dokončením

 

Pohled z náspu železniční trati Bohumín – Chalupki (PL) k severovýchodu, na dálnici směrem do Polska. Přes most se staví přeložka silnice I/58 (později I/67) a za mostem dálniční křižovatka. Vpředu vlevo je mezi náspem silnice a železnice patrný protipovodňový val, který bude zabraňovat průniku případné povodňové vlny z nedaleké řeky Odry na dálnici. (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)

  Nadjezd pro přeložku silnice I/58 (I/67) v prostoru budované křižovatky Bohumín–sever. Pohled z železničního mostu přes dálnici k severovýchodu. V pozadí Bohumín.(Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)
  Vzadu za mostem na mimoúrovňové křižovatce zatím rozestavěná dálnice končí. Stavba navazujícího krátkého úseku k hraničnímu přechodu do Polska ještě nemohla být zahájena. Poláci mají zpoždění a dálnice by skončila na mostě přes hraniční řeku Olši/Olzu. Jak je vidět na snímku, vzadu se nezačalo ani s průsekem. (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)
  Obyvatelé Bohumína nemohli desítky let pochopit, proč je mezi jejich dvěma částmi města - Starým a Novým Bohumínem nezastavěný pruh země, který město rozděloval na půl. I když se původně opravdu jednalo o dvě samostatná města, po jejich spojení byl spíše zájem o propojení zástavby. Až nyní, kdy se dálnice přiblížila k Bohumínu, mnohým lidem došlo proč se tento vyhrazený koridor nesměl zastavět. Tentokrát však bude město rozděleno definitivně širokým pásem betonu. Kvůli vysoké hladině spodní vody není možné dálnici ukrýt do tunelu. V pozadí vpravo Nový Bohumín, vlevo Starý Bohumín. (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)
  Pohled na ramena křižovatky (za mostem), po nichž je zatím provizorně veden provoz než bude přeložka silnice I/58 okolo Bohumína zcela dokončena. Řidiči musí dočasně projíždět úrovňově přes stavbu dálnice. (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)
  Stavba odvodňovacích žlabů v krajnici dálnice. (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)
  Jihozápadní část bunkru pohraničního opevnění ze 30.let 20.stol. s přiléhavým názvem „Na trati“. Pohled z přeložky železniční trati Bohumín – Chalupki. Tento bunkr měl chránit trať vedoucí z tehdejšího Německa (nyní území Polska) a proti vjezdu nepřátelského vlaku. Stavitelé opevnění však hlavně využili násep jako výbornou terénní překážku, za kterou by se nepřítel mohl schovat. Proto byl bunkr postaven tak, že hlavní část se nacházela přímo v náspu trati a do boků z něho vystupovaly palebné věže se střílnami a pozorovatelnami. Dvoukolejná železnice tak procházela přímo po jeho „střeše“. V souvislosti s výstavbou dálnice a nového hraničního mostu přes Odru byla trať přeložena o cca 50m západně od své původní osy a nyní vede těsně vedle bunkru. (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)
  Namísto železnice povede přes bunkr přeložka silnice I/58 (I/67) k hraničnímu přechodu. Nadjezd přes dálnici je vidět v pozadí za bunkrem. Jednou se návštěvníci bunkru možná budou divit proč se nejmenuje třeba "na silnici“ nebo "u dálnice". (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)
  Celkový pohled na východní předpolí nadjezdu přes dálnici a bunkr „Na trati“. Vpředu vedle střílen je částečně ukryt pod lešením vstup do vlastního opevnění. V objektu je provozována muzejní činnost partou nadšenců zabývající se vojenskou historií. (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)
  Úprava náspu z původně železničního na silniční. U vchodu do bunkru musela být postavena opěrná zeď. (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)
 

Násep budované přeložky silnice I/58 ve směru do Polska. V pozadí dobře patrný celý objekt bunkru „Na trati“ se severním i jižním střeleckým a pozorovacím objektem, mezi nimiž silnice I/58 nově povede. V pozadí vpravo pod vodní plochou je vidět přerušená část původní trasy silnice I/58. (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)

  Celkový pohled ve směru do Polska. na stavbu přeložky silnice I/58 a již provozovanou přeložku trati Bohumín – Chalupki. V pozadí je vidět celý objekt bunkru „Na trati“, jehož středem ještě nedávno železnice procházela. Střílny bunkru na snímku by tak nově střílely místo do volné krajiny do náspu přeložky trati. (Foto: ing. Petr Synek, 29.9.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 17. října 2007.
 doplněno a upraveno 17.10.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008