Vojslavice - dálniční most


vyznacny bod vyznacny bod
 
22. Původní dálniční most u Vojslavic (na tehdejším 77,30. km). Stavba byla zadána již v r. 1939 firmě Kress a.s., Praha, ale do konce dubna r. 1942 byly postaveny pouze krajní opěry, obložené kamenivem. V r. 1947 byla dobudována nosná konstrukce z předpjatého betonu, poprvé na našich dálnicích.
V pol. 70. let byl most částečně využit i pro současnou dálnici D1. Kvůli změně nivelety (osy trasy) však musel být most zvýšen a původní mostovka snesena a nahrazena novou prefabrikátovou. Jenže ta byla vyrobena tak nekvalitně, že již poč. 90. let musela být opět vyměněna. Krajní opěry slouží po rozšíření i nyní (na dnešním 79,20. km).
 
vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod
zpět na interaktivní mapu (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
zpět na seznam fotogalerie
   situační plánek

autor © Jan Slovík , 27. ledna 2003.
doplněno 13. dubna 2003.
poslední změny na stránce: 19. března 2006