Vrchoslavice - nadjezd přes dálnici (dočasný sjezd dálnice)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 prosinec 2004 - výstavba

 

Konec rozestavěného úseku, vlevo se stáčí provizorní sjezd z dálnice k současné silnici I/47 před obec Stříbrnice. D1 bude v budoucnu pokračovat přes haldy ornice ke Kroměříži. (Foto+text: ing. Petr Synek, 12/2004)

 

Výstavba nadjezdu přes dálnici pro silnici Vrchoslavice - Vitčice. Vlevo provizorní objezd staveniště a těleso dálnice D1 směrem k Vyškovu. Pohled z náspu nadjezdu, v pozadí obec Vrchoslavice. Úplně vlevo je vidět přerušení stavby z důvodu stále nevyjasněných majetkových vztahů. D1 se tak staví pouze na obou koncích prodloužení - tzv. obchvatu Vrchoslavic. Střední část nebyla dosud zahájena. (Foto+text: ing. Petr Synek, 12/2004)

 

Stavba nadjezdu při pohledu směrem od Vrchoslavic. Vpravo informační tabule o výstavbě. (Foto+text: ing. Petr Synek, 12/2004)

 

Detail informační tabule. (Foto+text: ing. Petr Synek, 12/2004)

 duben 2005 - výstavba

 

Pohled od Mořic na nadjezd silnice Vrchoslavice-Vitčice ve směru dálnice D1 do Kroměříže. V pozadí vlevo (za válcem) probíhá výstavba mostu přes potok Pavlůvku. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Výstavba nadjezdu přes dálnici, při pohledu ve směru dálnice do Kroměříže. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Návoz štěrku pro dálniční těleso před nadjezdem. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 

Okraj dálničního tělesa ve směru do Kroměříže. Vzadu nadjezd u Vrchoslavic. (Foto: ing. Petr Synek, 24.4.2005)

 říjen 2005 - před zprovozněním dálnice

 

Pohled z dočasného konce dálnice směrem k západu. Vzadu nadjezd silnice Vrchoslavice–Vitčice. Zprava se provizorně připojuje dálniční přivaděč od Stříbrnic. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Pohled do protisměru dálničního profilu z Kroměříže do Prahy. Nahoře vrchoslavický nadjezd. Jak značka vpravo naznačuje, bude se po zprovoznění úseku jezdit asi sto metrů obousměrně. Víceméně jen pod mostem, mezi přivaděčem a prolukou ve středovém pásu dálnice. Vlevo vzadu je vidět část přivaděče. V pozadí dálnice končí doslova v poli a aby tam neskončili i řidiči, budou na vozovku těsně před zprovozněním umístěny kužely s blikajícími světly. I když do zahájení provozu zbývá jen necelých 40 hodin, přenosná značení budou rozmístěna až těsně před tím. Lidé by totiž drahé zařízení na temné nehlídané dálnici nejspíš rozkradli. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Pohled ve směru dálnice od Prahy na nadjezd u Vrchoslavic. Vzadu za přemostěním dálnice končí v poli a proto budou vozidla přejíždět do protisměru (vlevo) a potom na přivaděč. Přejíždět do protisměru se však bude ještě před místem, odkud je fotografováno a tak část pravého profilu dálnice na snímku zůstane několik let nevyužita. Třeba se tu budou moci točit podobné reklamy, podobně jako u nadjezdu v Hošticích. Nejen, že byla dokončena cementobetonová vozovka poctivě až k poli, ale i vozidlo, nastříkávající bílé čáry, nechtělo dělat ostudu a provedlo na ní zaměření směru čar. Samotné přerušované čáry už k poli naštěstí nastříkány nebyly, jinak by to řidiče zmátlo podobně jako na dočasném konci silnice I/14 v Liberci u Zeleného Údolí. Tam byly pruhy nastříkány až k betonovému zátarasu. Vpravo jižní opěra mostu. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

I zatím poslední mostní stavba na souvislé části dálnice D1 je označena tabulkou s číslem. Sice tudy nikdo ještě pár let jezdit nebude, ale tabulka je stejně spíš pro potřeby údržby. Řidiče nějaké číslo mostu nebo železničního přejezdu stejně nezajímá. O tom, že přípravy na zprovoznění dálnice finišují svědčí i opřené koště. Zamést se musí vše, co tu stavbařům mohlo upadnout. Pohled od západu, ve směru od Prahy. V pozadí náhlý konec dálnice v poli. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Spodní část mostovky nadjezdu a severní opěra. Z tohoto záběru je zřejmé, že most se nenápadně stáčí do oblouku. V pozadí obec Vrchoslavice. Pohled od jihu, z nevyužité vozovky pro směr do Kroměříže. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Detail vzhledné úpravy terénu pod mostovkou u jižní opěry mostu. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Dopravní značky, rušící všechna předcházející omezení (vpředu) a označující dálnici (vzadu), dávají řidičům jasně najevo, že odtud to už mohou "smažit" stotřicítkou 246 km až do Prahy. Pokud to situace na D1 samozřejmě dovolí. V ideálním případě mohou být v Praze za necelé dvě hodiny, prakticky to však reálně vypadá asi o čtvrt až půl hodiny déle. Pohled od vrchoslavického nadjezdu na západ. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Dodatkové tabulky řidiče informují, že mohou jet po dálnici bez poplatku. Ale o tom, že jen do Ivanovic a ke všemu jen do konce roku 2005, už nikde zmínka není. Pohled ve směru do Prahy. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Značky, informující o snížení počtu jízdních pruhů před nadjezdem, za nímž zatím dálnice končí. Pohled ve směru dálnice do Kroměříže. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Informační značka před místem přejezdu do protisměru (do protisměrného profilu). Ráno před otevřením dálnice pro veřejnost budou na vozovku ještě přidány i dopravní kužele. Pohled ve směru do Kroměříže. Dálnice sice končí až za mostem, ale do protisměru se přejíždí ještě před ním. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Dopravní značka, informující o dočasném konci dálnice D1. Vpředu kilometrovník. Pohled ve směru od Prahy. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Celkový pohled na nadjezd přes dálnici od západu. Vpředu přejezd středního dělícího pásu, kudy budou po zprovoznění úseku přejíždět vozidla do protisměru. Poté hned vzadu za mostem sjedou doleva na provizorní přivaděč ke staré silnici. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Pohled od nadjezdu ke konci dálnice. Pole v pozadí by se podle plánu měla zhruba do roka a půl přeměnit ve staveniště. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Krátká rovinka a náhlá prudká zatáčka (vzadu) na přivaděči, který za pár desítek hodin přivede k dálnici první nedočkavé řidiče. Přitom tu ještě nejsou nainstalovány dopravní značky. Pohled od jihu, ve směru jízdy do Kroměříže. Přivaděč vede v mírném zářezu. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Ostrá zatáčka čeká řidiče jedoucí po přivaděči z dálnice, těsně před křižovatkou se starou silnicí I/47. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Na křižovatce je ve směru od dálnice kvůli nepřehledné zatáčce zákaz odbočení vlevo. Toto si budou muset uvědomit především řidiči, kteří nesjedou z dálnice už na MÚK u Mořic. Doprava se z přivaděče najíždí na starou silnici I/47 do Kroměříže. Stará silnice od Vyškova přes Vrchoslavice přichází zleva. Pohled od jihu. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Celkový pohled od západu na novou křižovatku dálničního přivaděče se starou silnicí I/47. V pozadí obec Stříbrnice, přes něž silnice I/47 pokračuje do Kroměříže. Úplně vlevo je provizorní komunikace, po které byl v době výstavby křižovatky veden provoz. Nově se bude od Vyškova přijíždět zleva vpředu. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Již připravené přímé pokračování z přivaděče od dálnice D1, který volně navazuje na starou silnici do Kroměříže. Po několikahodinové pohodlné jízdě po dálnici bude řidiče čekat šok, protože až do Kroměříže odtud vede jen nepřehledná, úzká a křivolaká silnice. Před zprovozněním dálnice byl na části staré silnice alespoň obnoven povrch. Zřejmě aby přechod z dálnice nebyl tak drastický. Vlevo zatím fungující provizorní objížďka staveniště křižovatky. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Pohled od západu, v pozadí Stříbrnice. Směrová tabule před napojením staré silnice od Vyškova na přivaděč od dálnice. Zatímco dříve se do Kroměříže jezdilo přímo a žádná křižovatka tu nebyla, nyní se bude muset odbočovat doleva. Odbočením vpravo se bude přijíždět rovnou k dálnici a jak je jasné z čísla dálnice, není už pro řidiče návratu. Kdo jednou odbočí vpravo, už se nemůže nikde otočit a vrátit. Bude se muset projet po dálnici až do Mořic. Vlevo zatím ještě fungující provizorní komunikace, po které se objíždělo staveniště nové křižovatky. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Příjezd od Vyškova (od Vrchoslavic) k nové křižovatce (vpravo) a dočasná objížďka staveniště (vlevo). Je jasné, že objízdná komunikace nebyla levná, což dosvědčují i nainstalovaná svodidla. Ale dopravní přetížení silnice I/47 je tak velké, že nebylo možné křižovatku vybudovat za provozu. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Řidiči přijíždějící po staré silnici od Vyškova si budou muset zvyknout na to, že za Vrchoslavicemi končí hlavní silnice. Bohužel mnoho řidičů jezdí právě po zvyku a novou úpravu si včas nemusí uvědomit. Křižovatka má sice tvar písmene T a silnice je nyní mírně do kopečka, jenže i to většinou nestačí. Doufejme, že až smrtelná nehoda nedonutí nainstalovat zpomalovací prahy a stopku. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Návěst před novou křižovatkou s přivaděčem, umístěná za Stříbrnicemi, ve směru silnice I/47 od Kroměříže. Cíle na tabuli jsou dobře vyznačeny a řidič dokonce dostává volbu, zda má jet do Vyškova po dálnici anebo po staré silnici. Je ale zvláštní, že stará silnice je stále označena jako silnice první třídy I/47, když měla být po dokončení dálnice přečíslována na II/430. Navíc nejsou řidiči výrazněji upozorněni na to, že při pokračování po hlavní silnici se zničehonic ocitnou na dálnici. Na rozhodování na samotné křižovatce už nebude čas a potom se již není kde otočit. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Dopravní značka zakazující předjíždění tu byla zřejmě umístěna ještě před budováním křižovatky. Jak jinak si lze totiž vysvětlit, že zakrývá důležitou tabuli za ní. V pozadí jsou před křižovatkou umístěny dopravní značky i na levé straně, aby si řidiči uvědomili změnu. Záleží však na tom, jak hodně budou řidiči po vyjetí ze zatáčky bystří a kolik jich včas před nájezdem na dálnici odbočí. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Odbočka na provizorní objížďku staveniště. Pohled ve směru od Kroměříže. Vzadu vlevo nová křižovatka s odbočkou vpravo do Vrchoslavic. Dozadu doleva se pokračuje po novém přivaděči k dálnici do Brna. V pozadí obec Vrchoslavice. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Nové směrové tabule jsou připravené k otevření dálnice. Sice jsou otočené o 90 stupňů, ale raději byla zelená směrovka ještě přeškrtnuta, aby náhodou někdo značku neotočil zpátky dřív, než bude dálnice skutečně v provozu. Vtipálků se najde dost. Na modré směrovce je z nepochopitelných důvodů stále udáváno číslo 47, což může po přečíslování silnice na 430 řidiče mást. Pohled z nové silnice, za značkou pro směr od Kroměříže vede provizorní objížďka staveniště. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Křižovatka dálničního přivaděče (doleva) se starou silnicí I/47 do Vyškova (doprava). Nyní tak trošičku hrozí, že řidič při jízdě z Kroměříže do Vyškova byl zvyklý nikde neodbočovat a může křižovatkou projet. Pokud mu nebude vadit pokračovat po dálnici, nemusí se bát, ale pokud chtěl jet do nějaké vesnice na staré silnici, bude mít problém. Jakmile toto místo projede, už se vrátit nemůže. Pohled od východu, ve směru silnice I/47 od Kroměříže. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Prostor křižovatky. Stále rovně se jede k dálnici, o čemž informuje dopravní značka za křižovatkou. Pro někoho už bohužel pozdě. Vpravo se odbočuje na starou silnici. V pozadí vpravo krátká nízká opěrná zeď, zajišťující svah zářezu nad křižovatkou. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Dopravní značka, umístěná kousek za křižovatkou, informuje o tom, že pokračování této komunikace neodvratně vyústí na dálnici. Řada řidičů si však může milně myslet, že během oněch 800 metrů se ještě mají kde otočit. Holou skutečnost bohužel zjistí až za další zatáčkou, kdy se už ocitnou na dálnici. Správně by tato značka měla být umístěna také před křižovatkou. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Takto uvidí silnici před sebou řidiči, kteří se rozhodnou odbočit na starou silnici I/47 do Vyškova. Je divné, že i na sloupku je silnice označena číslem 47, když by to měla být jen 430, ale asi se jedná o nějaké dočasné řešení značení. Vzadu zprava ještě zatím vede dočasná objížďka. V pozadí obec Vrchoslavice. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 říjen 2005 - po zprovoznění

 

Celkový pohled na nadjezd od východu - z místa, kudy jednou povede pokračování dálnice. (Foto+text: ing. Petr Synek, 30.10.2005)

 

Pohled z nadjezdu silnice Vrchoslavice–Vitčice na dálnici směrem do Brna. Provoz od Brna je již sveden do protisměru a řádně vyznačen kužely a blikajícími světly. Avšak je zvláštní a poměrně nebezpečné, že také nebyla nastříkána přechodná vodorovná značení, tj. žluté vodící čáry. Tato čára byla zhotovena pouze na dělení jízdních směrů. Jistě by se provozovatel nemusel bát, že by žluté čáry brzy přetíral. Tento dočasný režim přeci potrvá ještě několik let, než bude dokončen další úsek dálnice. Orientaci by to v mnohém pomohlo. Přenosné značení přeci může kdokoliv poškodit třeba nehodou a vozidla projíždějící později se dostanou do nesnází. (Foto+text: ing. Petr Synek, 30.10.2005)

 

Vyznačení provizorního přejezdu do protisměru je bez žlutých čar (pásek) trochu nepřehledné. Stačí jeden kamion mimo dráhu a nikdo potom nebude vědět kde vodící kužely byly. Pohled ve směru do Brna. (Foto+text: ing. Petr Synek, 30.10.2005)

 

Pohled z nadjezdu na východ. Dálnice končí v poli a je jen otázkou času, kdy i první automobil. V mlze přece nemůže stačit ani blikající kužel. Stačí aby jej někdo shodil a podle čeho potom řidič pozná, kdy má z dálnice zahnout? Časem snad budou nastříkány žluté čáry a cesta přímo bude zablokována betonovými nebo plastovými svodidly. (Foto+text: ing. Petr Synek, 30.10.2005)

 

Pohled na dálnici končící v poli z vrchoslavického nadjezdu. Na polích zatím nejsou žádné stopy příprav pro stavbu dalšího úseku. Ke stavbě by mělo dojít až nejdříve v roce 2006. Vlevo připojení na přivaděč. (Foto+text: ing. Petr Synek, 30.10.2005)

 

Pohled od jihu na dočasný konec dálnice a vzadu za ní dočasný sjezd. Vzadu na obzoru obec Měrovice. (Foto+text: ing. Petr Synek, 30.10.2005)

 

Pohled na přivaděč, těsně po sjetí z dálnice od Brna. Zákaz předjíždění přímo upozorňuje, že na tak krátké spojce, zakončené zatáčkou, by asi předjížděl jen blázen. (Foto+text: ing. Petr Synek, 28.10.2005)

 

Na konci přivaděče následuje prudká zatáčka, na kterou upozorňují dopravní značky. Další značka, umístěna raději ještě před zatáčkou, zase varuje řidiče před křižovatkou, na které budou z vedlejší silnice najíždět vozidla od Vrchoslavic. (Foto+text: ing. Petr Synek, 28.10.2005)

 květen 2006 - po zprovoznění

 

Vrchoslavický nadjezd při pohledu od východu - z doposud ještě dálnicí nedotčených polí. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8.5.2006)

 srpen 2006 - přípravné práce na pokračování dálnice

 

Zúžení provozu od Brna do jednoho jízdního pruhu před koncem dálnice. V pozadí značka "konec dálnice". (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Převedení dopravy od Brna do protisměru. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Přejezd vyasfaltovaného středového pásu. Pohled za jízdy ve směru od Brna. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Pohled do protisměru budoucího pokračování dálnice. Vzadu se zatím nic moc neděje, pouze přípravné zemní práce. Doleva se sjíždí z dálnice na provizorní komunikaci, která dopravu svádí na starou silnici I/47. Vlevo vzadu halda skryté zeminy z trasy dálnice. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 

Halda skryté zeminy z trasy dalšího pokračování dálnice. Pohled ze spojovací komunikace na konci dálnice. (Foto: Jan Slovík, 5.8.2006)

 vánoce 2006 - přípravné práce na pokračování dálnice

 

Dočasný konec dálnice D1 u Stříbrnic, při pohledu z nadjezdu silnice Vrchoslavice – Vitčice. V místě, kde je doprava vedena pouze jedním pruhem, vyrostla mýtná brána, zatím poháněná naftovým agregátem. Vybavená už je sice čidly pro oba směry dálnice, ale zprovoznění toho do Kroměříže je ještě záležitostí několika let. Aby byla podchycena i vozidla, která v tomto místě dálnici od Brna opouštějí, bylo čidlo dočasně umístěno také nad pruh do protisměrného jízdního směru (po kterém se zatím z dálnicí sjíždí). (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

 

Mohutná deponie stavebního materiálu za současným koncem D1 (vlevo) u Stříbrnic. S předstihem, už od podzimu 2006 vzniká na tomto místě obrovská skládka štěrku a písku, která bude využita pro stavbu dálnice do Kroměříže. Skládka se každým dnem zvětšuje a dokonce tvoří významnou krajinnou dominantu. Na samotné trase dálnice je zatím prováděn jen archeologický průzkum, díky němuž je již částečně trasa zbavena ornice. Zajímavé je, že skládka písku je vytvářena přímo v trase pokračování dálnice. Zřejmě bude tato část stavěna až na konec. (Foto+text: ing. Petr Synek, 22.10.2005)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 13. února 2005.
 doplněno a upraveno 7.2.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008