Všechromy - dálniční most přes polní cestu

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

Původně 13. km, nyní 15. km dálnice D1.

Původní dálniční most u Všechrom, který byl stavěn již v letech 1939-42 a pak 1945-50, byl později využit pro zdejší cestu i pod dálnici D1. Nová dálnice však už měla odlišnou osu trasy (niveletu) a tak most musel být upraven. V 90. letech 20. stol. byl most ještě rozšířen kvůli přidání dalšího jízdního pruhu v každém směru.

 

 60. léta 20. stol.

Původní dálniční most z r. 1939-50. Stav v r. 1964, kdy most nebyl používán a měl ještě betonové zábradlí. (fotoarchiv V. Lídl, r. 1964)

 r. 2002

Celkový pohled na most po rozšíření dálnice. (Foto: T. Janda, r. 2002)
Polní cesta má u mostu má ještě původní dláždění. (Foto: T. Janda, r. 2002)
Detail původní stavby a přístavby rozšiřující most na dnešní šíři. (Foto: T. Janda, r. 2002)
Detail rozhraní původní stavby a přístavby. (Foto: T. Janda, r. 2002)

 r. 2005

Původní dlažba polní cesty od mostu směrem do Všechrom. Vzadu končí jak dlažba, tak i zářez cesty. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Severovýchodní strana mostu z cesty od Všechrom. Protihluková stěna chrání obyvatele obce Všechromy. Podle osobního vozidla lze dobře porovnat rozměry podjezdu. Zatímco výška je dostatečná, se šířkou je to už horší. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Pohled do podjezdu od severovýchodu (od Všechrom). Strop má několik úskoků. Vpředu úskok vzniklý napojením rozšířené části mostovky. Novou část je poznat i podle odlišného typu omítky stěn. Vzadu úskok mezi mosty obou jízdních směrů, které jsou kvůli vedení dálnice do oblouku nakloněny. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Průhled podjezdem k jihozápadnímu vjezdu. Nahoře úskok mezi oběma mosty jednotlivých směrů. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Jihozápadní strana rozšířeného mostu. Pohled od Kašovic. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Detail přístavby opěry a kamenného zpevnění svahu zářezu na jihozápadě. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Detail napojení stěn a stropu v podjezdu. Vlevo původní most ze čtyřicátých let, vpravo přístavba z přelomu tisíciletí. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Mechanické testy s odběrem vzorku nové mostní konstrukce. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Detail naklonění spodní části původní mostovky a dilatační spára mezi oběma směry dálnice. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
Pohled zevnitř k severovýchodnímu vjezdu. Vlevo a nahoře úskok mezi starou a novou částí mostu. (Foto: J. Slovík, 22.5.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 6. ledna 2003.
 doplněno a upraveno 9.4.2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 09. dubna 2007