Vyškov - dálniční křižovatka D1/R46

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 6/2002 - zahájení výstavby

  Letecký pohled na město Vyškov od jihozápadu. Odspodu doprava vede dálnice D1, která zatím končí u prudké zatáčky. V zatáčce pak zatím volně navazuje na rychlostní silnici R46 do Olomouce, vedoucí na sever. Ze zatáčky se za pár let stane nová dálniční křižovatka. Zahájené stavební práce na novém úseku však nejsou z tohoto pohledu vidět. (Letecké fotografie zajišťuje: Michal Eliáš - www.mechy.cz, 9.6.2002)

 2/2003 - počátky výstavby

  Výstavba navazující křižovatky u Vyškova. (Fotografie: © Bohumil a Milan Olšanský 2003. Převzato z časopisu Trucker 2/2003)

 8/2003 - výstavba

 

Příprava betonáže mostovky mostu převádějící hlavní trasu D1 přes větev R46 ve směru Brno – Olomouc. Vpravo D1 směr Kroměříž, pod most směřuje R46 ve směru na Olomouc. Pohled ne jižní stranu mostu. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8/2003)

 

Severní strana mostu převádějící D1 přes větev R46 ve směru na Olomouc. Vlevo D1 směr Kroměříž, vpravo směr Brno. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8/2003)

 

Pohled z náspu tělesa budované dálnice D1 na silnici R46 ve směru na Olomouc, v pozadí její křížení se sil. I/47. Zleva směřuje větev budoucího směru Brno – Olomouc (současná pravá polovina R 46  bude v tomto úseku a směru jízdy zrušena), zprava se k ní připojuje sjezdová rampa z D1 ve směru Kroměříž – Olomouc. (Foto+text: ing. Petr Synek, 8/2003)

 10/2004 - výstavba

 

Původní a tudíž už jen dočasná návěst před křižovatkou R46 s I/47 u Vyškova. Nyní se tabule nachází už na nové odbočné větvi z D1 pro směr z Brna do Olomouce. V pozadí výstavba mostu převádějícího D1 přes křižovatkovou větev Olomouc R46 - Kroměříž D1. (Foto+text: ing. Petr Synek, 10/2004)

 

Rozestavěný most přes křižovatkovou větev Olomouc R46 - Kroměříž D1. V pozadí historické centrum Vyškova, v popředí nová odbočná větev z dálnice D1 pro směr z Brna do Olomouce na R46. Za betonovým svodidlem je opěrná zeď. V místě nynější stavby mostu dříve končila D1 a plynule začínala R46. (Foto+text: ing. Petr Synek, 10/2004)

 

Dokončené přemostění dálnice D1 přes novou odbočnou větev k R46 pro směr Brno - Olomouc. (Foto+text: ing. Petr Synek, 10/2004)

 

Pohled z nového mostu dálnice D1 přes odbočnou větev k R46 směrem z Brna do Olomouce. V pozadí vlevo křižovatka R46 se současnou silnicí I/47 (později II/647). Modrá dopravní značka stojící uprostřed zelené plochy (v rozštěpu jednotlivých směrů R46) dává tušit, že dříve byl směr z Brna do Olomouce těsně přimknutý ke směru do Brna. Oba směry byly odděleny svodidlem a volně navazovaly na dálnici D1. Po zprovoznění nové odbočné větve do Olomouce byla původní trasa zrekultivována, značka však zatím ještě z nepochopitelných důvodů zůstala. (Foto+text: ing. Petr Synek, 10/2004)

 

R46 v pohledu z nového tělesa D1 z Kroměříže. V pozadí křižovatka R46 a silnice I/47, uprostřed probíhá výstavba podjezdu pro místní komunikaci (polní cestu) pod R46 (zatím jen pod pruhem do Brna). V popředí dole vyústění křižovatkové větve z D1 na R46 pro směr Kroměříž - Olomouc. (Foto+text: ing. Petr Synek, 10/2004)

 

Pohled na R46 z nového tělesa D1 z Kroměříže. V popředí křižovatka R46 se silnicí I/47. Po prvním nadjezdu vede silnice I/47, po druhém v pozadí železniční trať Brno-Přerov. Vlevo u čerpací stanice probíhá výstavba podjezdu pro místní komunikaci (polní cestu) pod R46. (Foto+text: ing. Petr Synek, 10/2004)

 

Detail dokončené mostovky dálnice D1 přes odbočnou větev k R46 ve směru Brno - Olomouc. (Foto+text: ing. Petr Synek, 10/2004)

 8/2005 - výstavba

 

Dálnice D1 od Prahy na začátku odbočovacího pruhu k rychlostní silnici R46. Tabule jsou již připraveny na zprovoznění dalšího úseku. (Foto: ing. Petr Synek, 13.8.2005)

 

Detail návěsti před křižovatkou ve směru do Kroměříže. Zajímavostí je bezesporu přeházené pořadí cílových měst. Správně by měla být Ostrava nahoře, ale jakoby se počítalo s tím, že Ostrava bude přelepena Prostějovem a na levou tabuli bude Ostrava nad Kroměříž naopak připsána. (Foto: ing. Petr Synek, 13.8.2005)

 

Tabule u odbočení z dálnice D1 ve směru od Prahy k R46. (Foto+text: ing. Petr Synek, 13.8.2005)

 10/2005 - den před předáním do provozu dalšího úseku dálnice D1

 

Dálnice D1 v místě před napojením na nový úsek do Mořic. Pohled z mostu přes silnici II/431 směrem k Brnu. Vlevo směr dálnice do Kroměříže, který je ještě sveden blikajícími kužely na R46 do Olomouce. Úplně vlevo odbočovací pruh k odbočení na R46. Úplně vpravo připojovací pruh nájezdu z R46. Vzadu vlevo manipulační nájezd od silnice II/431 na dálnici D1 směrem do Kroměříže. Vzadu vlevo je zase manipulační sjezd na silnici II/431 - z dálnice D1 směrem od Kroměříže. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Vozovka dálnice na mostě přes silnici II/431. Pohled ve směru do Kroměříže. Doprava je zatím svedena na silnici R46, na kterou se odbočuje vpravo. Úplně vpravo odbočovací pruh pro sjezd z dálnice D1 na R46 do Olomouce. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Pohled z nadjezdu přes silnici II/431 - na odbočku z dálnice D1 na R46 do Olomouce. Odbočovací pruh zde byl realizován namísto původního odstavného pruhu, aby nemusel být rozšířen původní most přes II/431. Toto krátkozraké řešení se však vymstí. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

  Začátek větve pro sjezd z dálnice D1 od Prahy a nájezd na R46 směrem do Olomouce. Vpředu konec odbočovacího pruhu pro sjezd z dálnice. Avšak právě tento odbočovací pruh je veřejností i odborníky kritizován. Na první pohled i podle parametrů je vše v pořádku. Odbočovací pruh je dostatečně dlouhý a sjezd je dostatečně označen. Jenže jedná se o odbočení na rychlostní silnici, což už samo o sobě dnes vyžaduje velkorysejší odbočku. A navíc se odbočuje na hlavní páteřní komunikaci republiky, protože do Ostravy se zatím nemůže jezdit přímo, ale sjíždí se právě tady. Odbočovací pruhy by proto měly být dva a ne pouze jeden. Světelné kužely budou příští den odstraněny a pokračování dálnice D1 bude zprovozněno. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)
 

Propojovací větev od D1 z Prahy k R46 do Olomouce. Na začátku větve již končí dálnice a začíná rychlostní silnice. Propojovací větev má sice kapacitní dva jízdní pruhy v jednom směru, ale odbočovací pruh z dálnice je pouze jeden, což absolutně nevyhovuje. Další nepochopitelnou skutečností je, že za rozpletem křižovatky (místem, kde se od dálnice odděluje odbočovací větev), není umístěno žádné technické zařízení, které by zabránilo vyjet z vozovky. Stojí tam pouze větší pruhovaná tabule, ale pokud řidič zazmatkuje anebo dostane smyk, tabulí projede a zřítí se dolů ze stráně pod most. Měly by zde být umístěny alespoň nádrže s vodou. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Začátek nového úseku dálnice D1 směrem do Kroměříže (do Mořic). Pohled od odbočky k R46. Vpředu most přes větev křižovatky, sloužící pro sjezd z R46 od Olomouce a nájezd na dálnici D1 do Kroměříže. Část této větve je vidět vpravo vzadu. Úplně vpravo je větev pro sjezd z D1 od Prahy. Úplně vlevo je zase vidět najíždět vozidla na dálnici D1 do Prahy z R46 od Olomouce. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Pohled z dálnice D1 směrem do Kroměříže. Zprava se na dálnici připojuje větev od R46 z Olomouce. Vzadu most přes větev pro nájezd na R46 do Olomouce - od dálnice D1 z Prahy. V pozadí směrové tabule pro odbočení z dálnice D1 od Kroměříže na silnici R46 do Olomouce. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Pohled z dálnice D1, den před zprovozněním dalšího úseku směrem ke Kroměříži (vpravo). Vpředu most přes větev křižovatky, sloužící pro sjezd z R46 od Olomouce a nájezd na dálnici D1 do Kroměříže. Tento nájezd je vidět vzadu vpravo. Vlevo je nájezd na dálnici D1 do Prahy od R46 z Olomouce. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Pohled ve směru dálnice do Kroměříže (pravá strana), kousek za křižovatkou u Vyškova. Na snímku je dobře patrné klesání dálnice (zábradlí na propustku vpravo je vodorovné). Vzadu je vidět rubová strana velké návěsti před křižovatkou, pro směr od Kroměříže. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Úsek dálnice bezprostředně za exitem Vyškov–východ, před klesáním k mostu přes údolí potoka u Topolan. Toto je však jediné významnější převýšení trasy na novém úseku. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Větev křižovatky, která vede od R46 z Olomouce a napojuje se na dálnici D1 do Prahy. Dva jízdní pruhy se na konci větve zúžují v pouhý jeden, což je pro spojení dvou rychlostních komunikací dálkového významu absolutně nedostatečné. Vlevo protihluková stěna chránící obyvatele Vyškova. Vpravo dálnice D1 od Kroměříže. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Nový typ návěsti před křižovatkou, která informuje řidiče o blížícím se dalším výjezdu (exitu). Zpravidla se tyto značky instalují 1000 metrů před křižovatkou, ale protože se v tomto případě jedná o důležitou křižovatku rychlostních komunikací, je umístěna ještě o 1000 metrů dříve. Bohužel s novým typem značky, který je sice mezinárodně srozumitelný, jaksi vypadl název exitu, na který byli řidiči zvyklí. Jen málokoho při pohledu na tabuli napadne, že se blíží významná křižovatka Vyškov–východ. Neexistuje snad řidič, který by si pamatoval všechna čísla exitů a orientoval se podle nich. Exity 21, 112, 182 nebo 203 asi nikomu nic neřeknou, ale stačí vyslovit exit Mirošovice, Jihlava, Kývalka nebo Brno-východ a každému je hned jasné, na kterém místě dálnice to je. Tabule na snímku se nachází u tubesideru u Hoštic, ve směru dálnice do Brna. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Návěst před křižovatkou Vyškov–Východ, umístěná nad vozovkou těsně za mostem u Topolan. Pohled ve směru do Brna. Podobné návěsti jsou zpravidla umístěny na krajnici, ale pokud není na okraji dálnice místo, musí být návěst umístěna na rampu nad vozovkou. Tady například překáží protihluková stěna. Stejně tak musí být návěsti umístěny nad vozovku i v případech, kdy má dálnice více než dva pruhy v jednom směru. Řidiči v levém pruhu by totiž tabuli nemuseli přes kamiony v pravých pruzích vidět. Rovněž bývá pravidlem, že jsou tyto návěsti umísťovány 500 metrů před křižovatkou. Ale v tomto případě se jedná o velice důležitou křižovatku s rychlostní silnicí R46 a proto jsou tabule umístěny už mnohem dříve. Tato tabule je dokonce ještě jednou zopakována 500 metrů před křižovatkou. Vzadu za tabulemi je patrný přejezd středního dělícího pásu, krytý betonovými svodidly. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Úsek dálnice mezi mostem u Topolan a exitem Vyškov–východ. Pohled ve směru do Brna. Dálnice zde sice mírně stoupá, ale ne zase tolik, aby tu musel být přidán třetí pruh. Vpravo přehrazený přejezd středního dělícího pásu. V pozadí návěst 500 metrů před křižovatkou a úplně vzadu návěst před začátkem odbočovacího pruhu. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Dálnice 500 metrů před exitem Vyškov–východ ve směru do Brna. Dálnice byla předána do provozu včetně takových detailů, jako je pečlivá výsadba zeleně ve středním dělícím pásu. Dlouhá protihluková stěna napravo chrání obyvatele obce Topolany. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

 

Návěst před křižovatkou, umístěná klasicky ve vzdálenosti 500m před odbočením. Tato tabule je úplně stejná jako ta 1000 metrů před křižovatkou. Zajímavý je rozestup svodidel ve středním dělícím pásu, obcházející sloup portálu, na němž je umístěna návěst. Pohled ve směru od Kroměříže. (Foto+text: ing. Petr Synek, 23.10.2005)

       

 zpět na interaktivní mapu D1  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na interaktivní mapu R46  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 zpět na seznam fotogalerie R46
 interaktivní mapa D1  (otevření mapy v novém okně)
 interaktivní mapa R46  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 22. února 2004.
 doplněno a upraveno 15.3.2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008