Vystrkov - dálniční propustek

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 rok 2007 - současnost

  Celkový pohled na okolí jižní strany propustku. Dozadu měla vést dálnice do Brna - k východu. Od propustku vede příkop. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Jižní stěna propustku se zarostlým tělesem dálnice. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Detail jižní a dnes vlastně už jediné dochované stěny propustku. Původně tudy měla voda vytékat ven, ale kvůli odklonu trasy dálnice D1 a přetnutí koryta potůčku už nemá do propusti co a hlavně kudy vtékat. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled z propusti na ještě původní koryto, do kterého měla voda z propusti vytékat a potůček téci do Vystrkova. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Koryto a jižní stěna propustku. Pohled od jihu. Dnešní dálnice D1 vede v pozadí v zářezu, který začíná cca 20-30 metrů od této stěny propustku. Doprava směr do Brna. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled od jihu do nitra nepoužívaného propustku. Slabé světlo vzadu proniká z malého otvoru ve stropě. Severní stěna propusti, tj. původní vstup, byl při výstavbě dálnice D1 zasypán. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Otvor, který byl vysekán v betonovém stropě propustku až dodatečně poté, co byl kvůli dálnici D1 severní vstup do propustku zasypán. Zřejmě se v tomto rovném místě začala držet voda a tak byl prostor odvodněn pomocí díry. Pohled od jihu, z mostovky propustku. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Detail vysekaného otvoru při pohledu od západu, ve směru dálnice do Brna. Vpravo je vidět betonová deska, z níž trčí dráty armatury. Vlevo je zase vidět východní vnitřní stěna propusti.(Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled do vysekaného otvoru, kudy proniká voda a světlo dovnitř. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Malá paseka na okraji lesa je vlastně jen nezarostlým tělesem někdejší rozestavěné protektorátní dálnice. Pohled od východu - ve směru staré dálnice do Prahy. Nová dálnice D1 vede za stromy napravo. Vzadu za pasekou se za stromy trasy obou dálnic spojují. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Křižovatka lesních cest na pasece. Doleva odbočuje cesta, křížící těleso původní dálnice. Dozadu vede cesta k osadě U Nečeráků, k silnici I/34. Pohled od východu - z lesní cesty, procházející okolo propusti. D1 vede za stromy napravo. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Dodnes jasně znatelná úprava terénu pro původní dálnici, jejíž těleso bylo zaříznuto na jedné straně do krátkého mělkého zářezu. Pohled k jihozápadu z paseky - původního tělesa dálnice. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Západní konec paseky, kde se původní těleso dálnice začíná překrývat s dnešní trasou dálnice D1. Šikmou trasu staré dálnice je dobře poznat podle rovného terénu vpředu. Dálnice D1 vede hned za stromy napravo. Cesta dozadu vede k silnici I/34. Pohled od východu (z paseky). (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Lesní cesta, přetínající těleso původní dálnice. Pohled od severu, z paseky. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Těleso dálnice, vedené lesem po nízkém náspu, je dodnes dobře patrné. Pohled k východu, ve směru dálnice do Brna. Propustek se nachází vzadu, mimo záběr. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pás, tvořený kupami zeminy, skryté z trasy tehdejší dálnice. Těleso původní dálnice směrem do Brna je vidět v levém rohu snímku. Tam se také nachází propustek. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Zarostlé malé haldy ze skrývek zeminy, které už nikdo nestačil odklidit. Pohled od západu, z lesní cesty. Trasa původní dálnice vede dozadu, v levém rohu snímku. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Kupa zeminy při pohledu od východu. Trasa dálnice vede vpravo podél kupy. V pozadí vpravo je paseka, vzniklá z tělesa dálnice. Za kupou je vidět lesní cestu, křížící těleso dálnice. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  V okolí propusti začíná ochranné pásmo vodního zdroje. Dešťová voda z dálnice proto musí být pročišťována v odkalištích, než se dostane do potoka. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled z tělesa protektorátní dálnice (vedoucí po náspu) na těleso současné dálnice D1, vedoucí naopak v zářezu. Doprava směr Brno. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Mezi původní trasu dálnice (vlevo) a současnou trasu dálnice D1 (vpravo), se u propusti vešla i lesní cesta. Tato cesta vznikla až během výstavby dálnice D1 a sloužila k odvozu zeminy z hloubení zářezu. Severní část propusti je pravděpodobně pohřbena právě pod touto cestou. Pohled k západu, ve směru do Prahy.(Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Pohled k severu - z paseky, z původního tělesa dálnice - na dnešní dálnici D1, procházející o několik metrů níže v zářezu. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Dálnice D1 v současné trase, ve směru do Brna. Původní terén se nacházel o několik metrů výše a spád mírného svahu byl k jihu (doprava). Právě tímto směrem měla odtékat i voda z lesa a pod tehdejší dálnicí byl pro ní zbudován propustek. Ten se nachází za stromy vpravo, kudy měla tehdejší dálnice vést avšak oproti dnešnímu zářezu naopak po mírném náspu. Voda z lesa dnes proto odtéká do zářezu a k propustku se nedostane. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
  Dálnice D1 v místě, kudy vedlo koryto do propusti. Koryto přetínalo dnešní dálnici zhruba ve výšce horního okraje tabule. Dnes voda stéká do příkopu podél dálnice. (Foto: Jan Slovík, 14.4.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 22. dubna 2005.
 doplněno a upraveno 22.4.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008