Dobkovičky - dálniční most přes údolí Dobkovičského potoka (estakáda - 455m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 srpen 2008 - výstavba

Takřka letecký pohled od jihu - z vrcholu několik kilometrů vzdáleného Lovoše (670m n.m.). Koridor dálnice směrem do Ústí je už dobře znatelný. Vlevo se staví zářez a nadjezd u Dobkoviček. Uprostřed snímku se vrší náspy k opěrám estakády a vpravo se zatím připravuje staveniště pro most přes údolí Litochovického potoka. Vlevo obec Dobkovičky, v pozadí hora Kubačka (542m n.m.) s kamenolomem.(Foto: Zbyněk Hovorka, 24.8.2008)

Hodně přiblížený detail z vrcholu několik kilometrů vzdáleného Lovoše (670m n.m.). Vlevo se vrší násep u jižní opěry. V údolí jsou vidět jakési stupně, v nichž jsou hloubeny základy pro pilíře. (Foto: Zbyněk Hovorka, 24.8.2008)

 listopad 2007 - před zahájením výstavby (první sníh)

Pohled od západu, z vlaku jedoucího okolo Dobkoviček. Vzadu je vidět skrývka zeminy pro estakádu a za ní silnici z Dobkoviček do Litochovic, pro kterou bude vybudován nadjezd. V pozadí hora Lovoš. (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

Pohled od severovýchodu na údolí Dobkovičského potoka. Zprava doleva povede estakáda. Vzadu na protějším svahu jsou vidět skrývky zeminy. (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

Panoramatický pohled ze silnice do Dobkoviček (vlevo) na trasu dálnice k severu. Vzadu je patrná skrývka zeminy. (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

Polní cesta do Dobkoviček. V pozadí skrývka pro estakádu. Pohled od jihu. (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

Pohled na skrývky zeminy na obou svazích údolí. Pohled od severního konce budoucí estakády. (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

Pohled ze severního strany údolí k severnímu konci budoucí estakády. (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

Pohled ze dna údolí, od potoka směrem k severu (do Ústí). (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

 listopad 2007 - přípravné práce

Pohled přibližně v trase dálnice směrem do Ústí (od jihu). Vpředu silnice III. třídy z Dobkoviček do Litochovic, která bude přeložena až k polní cestě vzadu a tam nad přes dálnici povede po nadjezdu. Vzadu za stromořadím bude začínat estakáda přes údolí u Dobkoviček. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Staveniště jižní opěry estakády, při pohledu od silnice III. třídy k severu. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled od budoucího jižního konce k severu. Most bude končit až vzadu u pásu lesa (zprava). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Cesta, vedoucí od silnice III. třídy do Dobkoviček. Vpravo staveniště jižního konce mostu. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled z polní cesty vedoucí do Dobkoviček přes staveniště jižní opěry estakády - na alej podél silnice III. třídy do Dobkoviček. Silnice bude přeložena blíže k polní cestě a tam nadejde dálnici po nadjezdu. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Trasa mostu od jihu k severu. Vpředu i na protějším svahu údolí jsou prováděny skrývky zeminy. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývka zeminy na jižním svahu údolí. Pohled v trase dálnice do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývka zeminy na jižním svahu, dosahující skoro k potoku v údolí. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Porost podél potoka v nejnižším bodě údolí pod mostem. Pohled v trase dálnice směrem do Ústí. V pozadí kamenolom na svahu masivu Kubačky. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Přiblížený pohled z údolí pod mostem na kamenolom ve svahu masivu Kubačky (542m n.m.). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Širokoúhlý snímek od severu. Dálnice přetne údolí zleva doprava směrem do Prahy. V pozadí hora Lovoš (670m n.m.). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Dno údolí s potokem, přímo pod budoucí estakádou. Údolí dozadu (k východu) prudce klesá až k Labi. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Severní strana údolí, při pohledu od potoka (od jihu). Vzadu vyroste severní opěra estakády. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled k potoku od severu, v trase dálnice směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Rozšířená skrývka zeminy kvůli staveništi severní opěry. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled ze skrývky na severní straně údolí ke skrývce na jižní straně. Mezi nimi vede potok. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývka zeminy na jižní straně údolí, při pohledu od severu, ve směru dálnice do Prahy. Vzadu v aleji vede ještě nepřeložená silnice III. třídy, která povede po nadjezdu. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled na trasu estakády od severu - z hřebene mezi estakádou a mostem přes údolí Litochovického potoka (za zády). Vzadu vlevo hora Lovoš (670m n.m.). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D8
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 23. února 2009.
 doplněno a upraveno 4.3.2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 04. března 2009