Oparno - dálniční most přes Oparenské údolí Milešovského potoka (275m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 březen 2009 - výstavba

Letecký pohled na staveniště od východu. Kromě mostovky se již z obou stran vztyčuje nosná klenba obloukového mostu. (Foto: www.leteckafotografie.com, 3/2009)

Mohutná konstrukce posuvného bednění nad jižním koncem mostu. Pohled z údolí od severovýchodu. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Pohled od severovýchodu na oba konce mostu. Vlevo jižní, vpravo nad tratí severní. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Pohled od východu na montáž mostu nad železniční tratí u severního konce. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Posouvání bednění na severním konci levého mostu (pro směr do Prahy). Pravý most pro směr do Ústí má zatím dokončeny pouze pilíře. Vpředu vede po náspu železniční trať. Pohled od východu. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Detail staveniště na jižním konci mostu. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Detail staveniště na severním konci mostu. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Pohled na bednění mostního oblouku pro levý most u severního konce. Vpředu se montuje podpůrné lešení pro prodlužování oblouku. Vpravo vzadu pilíře pro pravý most dálnice (směr Ústí). (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Detail staveniště na jižním konci, při pohledu z údolí od severozápadu. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Detail staveniště na severním konci, při pohledu z údolí od jihozápadu. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Pohled na severní svah údolí od západu, od chat u bývalého mlýna. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Pohled na jižní zalesněný svah údolí od západu, od chat u bývalého mlýna (vpředu). (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Pohled do údolí od západu, po proudu potoka. Vlevo vykukuje severní, vpravo jižní konec mostu. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Opuštěný mlýn u soutoku Milešovského a Chotiměřského potoka. V Oparenském údolí jich dříve stávalo několik. Tento se nachází necelý kilometr od dálničního mostu po proudu potoka. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Most přes lesní cestu v náspu železniční trati, zhruba 800 metrů od dálničního mostu. (Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

Společně s lesní cestou pod mostem protéká i Chotiměřský potok.(Foto: Milan Lašťovka, 14.3.2009)

 srpen 2008 - výstavba

Takřka letecký pohled od jihovýchodu - z vrcholu několik kilometrů vzdáleného Lovoše (670m n.m.). Rozestavěná stuha dálnice zleva doprava od Prahy je již znatelná. V levé části se staví nadjezd u Oparna, vpravo pak most přes údolí. Obec Oparno je vidět vpravo vpředu pod svahem hory. V pozadí obec Velemín, přes níž vede stará silnice I/8, která stoupá k průsmyku mezi Milešovkou (837m n.m. - uprostřed snímku) a Kletečnou (706m n.m. - vpravo). (Foto: Zbyněk Hovorka, 24.8.2008)

Takřka letecký, hodně přiblížený pohled z vrcholu několik kilometrů vzdáleného Lovoše (670m n.m.) na staveniště mostu přes Oparenské údolí. Vlevo bude jižní, vpravo severní opěra mostu. V pozadí chotiměřské nádraží. (Foto: Zbyněk Hovorka, 24.8.2008)

Přiblížený detail z vrcholu několik kilometrů vzdáleného Lovoše (670m n.m.)Na snímku je vidět staveniště u severní opěry mostu. Jeřáb stojí u zatím ještě nedokončeného nejvyššího pilíře, od něhož povede přes údolí velký oblouk. V pozadí chotiměřské nádraží. (Foto: Zbyněk Hovorka, 24.8.2008)

Přiblížený detail z vrcholu několik kilometrů vzdáleného Lovoše (670m n.m.)Na snímku je vidět staveniště u jižní opěry mostu. U jeřábu vlevo se staví samotná opěra a nízké pilíře. U jeřábu vpravo zanedlouho vyroste nejvyšší pilíř, od něhož doprava se bude klenout přes údolí oblouk. (Foto: Zbyněk Hovorka, 24.8.2008)

 listopad 2007 - před zahájením výstavby (první sníh)

Zářez železniční trati, stoupající údolím směrem k dálničnímu mostu. Ten povede přes údolí až vzadu za zatáčkou a odtud zřejmě nebude vidět. (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

Manipulační cesta vedoucí podél železničního náspu směrem k mostu od jihozápadu. Most povede až za zatáčkou. (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

Pohled ze železniční trati směrem k jihozápadu. Někde vzadu překlene údolí most (zleva od Prahy). (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

Pohled do údolí s potokem od železniční trati. Most překlene údolí někde vzadu. Na protějším svahu bude jeho jižní konec. (Foto: Zbyněk Hovorka, 11.11.2007)

 listopad 2007 - přípravné práce

Panoramatický snímek od silnice mezi obcemi Bílý Újezd a Hrušovka. Vzadu vpravo mezi horami bude přicházet D8 směrem od Lovosic. Pod horou Lovoš (670m n.m., uprostřed) se nachází Opárenské údolí. Vzadu uprostřed je vidět budovu chotiměřského nádraží, za níž je údolí Chotiměřského potoka. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývka zeminy a příprava staveniště na jižním předmostí. Pohled z dálky - od silnice nad Bílým Újezdem. Kácená alej u staveniště vede podél silnice z Velemína do Oparna. Alej úplně vzadu zase vede podél silnice z Bílinky do Oparna. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývka zeminy pro těleso dálnice mezi nadjezdem u Oparna (vlevo mimo záběr) a Oparenským údolím (vpravo vzadu). V pozadí hora Milešovka (837m n.m.). Pohled od východu - od Oparna. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývka zeminy pro těleso dálnice na jižním předmostí mostu. Pohled od Oparna.(Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled od Oparna k Oparenskému údolí. To se nachází hned za polem, kde začínají stromy (jižní svah). V pozadí hora Kubačka (542m n.m.). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývka zeminy pro těleso dálnice na jižním předmostí mostu. Pohled ve směru dálnice do Prahy. V pozadí staveniště nadjezdu přes dálnici. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Zemní val podél trasy dálnice, vzniklý nahrnutím skryté ornice.(Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrytá zemina na jižním předmostí mostu. Pohled ve směru k mostu (do Ústí nad Labem). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Jižní předmostí, při pohledu ve směru k údolí (do Ústí). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývka zeminy na jižním předmostí, při pohledu od mostu - směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývky a haldy zeminy na jižním předmostí. Pohled od hrany údolí. V pozadí Lovoš (670m n.m.) a pod ním obec Oparno. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Konec skrývek zeminy na jižní hraně údolí. Tady bude začínat most směrem od Prahy. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Hrana údolí, kde bude jižní konec mostu. Pohled odspodu - od severu. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Vyznačený prostor pro umístění základů mostu na jižním svahu údolí. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Vyznačený prostor pro umístění základů mostu na jižním svahu údolí. Pohled od jihu, ve směru dálnice do Ústí. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

(Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Jižní svah údolí přechází nad potokem v prudký sráz. Vzadu chaty v údolí, nacházející se západně od budoucího mostu. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Jižní svah údolí, při pohledu od západu. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Prudký sráz nad potokem u jižního svahu údolí. pohled od západu do míst, nad kterými povede most (zprava od Prahy). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Západní okolí chaty, stojící v údolí na místě bývalého mlýna. Vzadu hráz rybníka s výpustním kanálem do mlýna. Dálnice však povede nad opačnou stranou údolí (vpravo mimo záběr). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Širokoúhlý záběr Oparenského údolí od západu. Most překlene údolí vzadu za domem. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Dno údolí v místě, nad kterým ho překlene obloukový most. Pohled od západu, po proudu potoka. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Jižní svah při pohledu z údolí. Pohled ve směru dálnice do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Severní svah při pohledu z údolí. Pohled ve směru dálnice do Ústí. V první třetině svahu po něm vede násep s železniční tratí. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Propustek v náspu železniční trati, takřka přímo pod budoucím dálničním mostem. Pohled ze severního svahu na trasu dálnice směrem do Prahy. Vozovka mostu však povede o mnoho metrů výše. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled do údolí zhruba z poloviny severního svahu. Dálniční most povede několik metrů nad hlavou až dozadu, směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Prudký severní svah údolí, při pohledu od západu.(Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled do prudkého severního svahu, ve směru dálnice do Ústí. Někde až tam nahoře vznikne severní opěra. Kamenné zídky dokládají, že svah nebýval vždy zalesněn, ale i obděláván. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled na železniční trať ze severního svahu, ve směru mostu do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Oparenské údolí, zřejmě západně od budoucího dálničního mostu. Pohled od severního svahu údolí. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled na severní svah údolí odshora - od budoucí severní opěry. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Pohled od budoucího severního konce mostu - na les na jižním svahu údolí, kde bude jižní konec mostu. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývka zeminy na severním předmostí mostu. Pohled od východu, v pozadí hora Milešovka (837m n.m.). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Skrývka na severním předmostí mostu. Pohled od mostu na trasu dálnice směrem do Ústí. Za obzorem se nachází most přes údolí Chotiměřského potoka. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Trasa dálnice směrem do Prahy (k jihu). Vzadu bude začínat most přes Oparenské údolí. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Trasa dálnice ve směru do Ústí, mezi mostem přes Oparenské údolí (za zády) a mostem přes údolí Chotiměřského potoka (vzadu na konci pole). V pozadí vlevo hora Kubačka (542m n.m.). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Oparenské údolí se zříceninou oparenského hradu při pohledu od západu, z pole u severního konce mostu. Pohled z trasy dálnice od Prahy (zprava doleva). (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)

Zřícenina hradu Oparno při přiblíženém pohledu od trasy dálnice u severního předmostí. (Foto: Jan Slovík, 3.11.2007)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D8
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 23. února 2009.
 doplněno a upraveno 15.3.2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 15. března 2009