Chýšť - dálniční křižovatka se silnicí I/36 /exit 68 - Chlumec nad Cidlinou-východ/

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po úplném zprovoznění dálnice

  Návěst před křižovatkou Chlumec nad Cidlinou-východ (Chýšť) na 68. kilometru. Pohled ve směru od Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Návěst 500 metrů před křižovatkou, ve směru do Prahy. Vpředu most přes polní cestu a potok u Chýště. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Návěst před začátkem odbočovacího pruhu křižovatky, ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Sjezd z dálnice ve směru od Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Dálniční most přes silnici I/36, ve směru do Prahy. Vpravo připojovací pruh pro nájezd na dálnici směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Dálková návěst za křižovatkou, ve směru do Prahy. Druhý udaný cíl je však velice klamný. Dálnice totiž vede přes deset kilometrů od Týnce nad Labem, nikoli okolo něho. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 září 2006 - dostavba křižovatky

  Letecký pohled na stavbu křižovatky od jihu. Dálnice z Prahy (zleva) je již částečně v provozu, k nájezdu a sjezdu je však zatím používáno jen jižní rameno křižovatky (dole). Most přes silnici I/36 je již dokončen a opatřen asfaltovými vozovkami. Obě komunikace se kříží ve značně ostrém úhlu, protože silnice I/36 nebyla odkloněna a upravena do esovitého tvaru. Z leteckého pohledu je velmi dobře poznat, které vozovky jsou betonové a které jen asfaltové. Doleva vede silnice I/36 směrem k Novému Městu, kde se napojuje na starou silnici I/11 do Hradce Králové. Silnici do Hradce je vidět v horní části snímku. (Foto: Miroslav Brabec, 9.9.2006)

 duben 2006 - výstavba a částečný provoz

  Celkový pohled na most přes silnici I/36 od jihu - při sjíždění z dálnice od Prahy. Most vpředu je pro směr do Hradce Králové a nemá ještě ani zábradlí. (Foto: Jiří Navrátil, 26.4.2006)
  Dokončovaní mostovky pro směr dálnice do Hradce Králové. Pohled od západu. Vpředu zakrytý nájezd z opěry na most. V pozadí vpravo u lesa je vidět stavbu dálničního mostu přes potok. (Foto: Jiří Navrátil, 26.4.2006)
  Pohled od jihu při sjíždění z dálnice od Prahy. Vzadu křížení se silnicí I/36. Zleva od mostu přichází silnice od Nového Města (a Hradce Králové), dozadu doprava vede silnice I/36 do Pardubic. Zprava se sjíždí z dálnice od Prahy a zatím i najíždí. Jak je vidět, objížďku Chlumce nad Cidlinou využívá mnoho kamionů. (Foto: Jiří Navrátil, 26.4.2006)
  Pohled k západu od dálničního mostu přes silnici I/36. Doleva je sjezd z dálnice od Prahy a zatím i provizorní nájezd. Jízdní směr nalevo se teprve dokončuje a jezdí se obousměrně v pruhu napravo. (Foto: Jiří Navrátil, 26.4.2006)

 leden 2006 - po zprovoznění polovičního profilu

  Silnice I/36 od Pardubic. Vzadu dálniční most, s budoucí dálnici od Prahy (zleva). Zatím se z dálnice sjíždí a na dálnici najíždí po jedné z budoucích dvou větví (vlevo). (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Dálniční most při pohledu od východu. U mostu je sice dopravní značka, upozorňující na křižovatku s odbočkou doprava, ale tato větev ještě není v provozu. Odbočuje zde na dálnici zatím jen stavební technika. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Příjezd po silnici I/36 od Pardubic ke křižovatce s dálnicí. V pozadí dálniční most. Doleva se bude najíždět na dálnici do HK, ale zatím slouží i k nájezdu do Prahy. Na směrové tabuli je směr do Prahy naveden už na dálnici, ale směrovka není v zeleném poli, takže o nájezdu na dálnici vlastně vůbec neinformuje. Však také provizorní dálnice ještě není osazena značkami "dálnice" a tak na ní teoreticky mohou i traktory a jízdní kola. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Větev křižovatky, po které se zatím musí sjíždět z dálnice. Po větvi se bude sjíždět i v budoucnu, ve směru od Prahy. V protisměru budou později najíždět vozidla na dálnici do Hradce Králové, ale prozatím se tudy najíždí do Prahy. Vzadu silnice I/36 do Pardubic (doprava) anebo pod mostem do Nového Města a pak do HK po staré silnici (doleva). (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Dokončování dálničního mostu přes silnici I/36. Doleva (pod most) se jezdí do Nového Města, kde se najede na starou silnici I/11 do Hradce Králové. Doprava se odbočuje do Pardubic. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Levý profil dálnice za nadjezdem u Klamoše, před křižovatkou u Chýště. Rychlost je zde již snížena, protože na křižovatce zatím dálnice končí. Pohled za jízdy do HK. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Těsně před koncem dálnice je rychlost omezena na 40 km/hod. Pohled ve směru do HK. Po dokončení dálnice však povede směr do HK až za svodidly napravo, kde nyní leží sníh. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Provizorní ukončení dálnice před mostem přes silnici I/36, na kterou je zatím dálnice svedena. Protože není od Žiželic dokončen pravý profil, musí se nejprve z levého přejet napříč přes pravý. Pak je teprve možné odbočit na větev křižovatky a sjet z dálnice. Podobným způsobem, napříč přes profily, se i na dálnici zatím najíždí do Prahy (vlevo). Vpředu dělící spára mezi oběma budoucími směry dálnice. Vpravo zasněžený pravý profil dálnice. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)

 září 2005 - výstavba

  Výstavba dálničního mostu přes silnici I/36 při pohledu od jihovýchodu. Vpravo provizorní komunikace do Chlumce nad Cidlinou pro objížďku staveniště mostu. Doleva dozadu povede dálnice do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Výstavba ramene křižovatky pro nájezd na dálnici do Hradce Králové (dozadu). Vpředu vede zleva silnice I/36 od Pardubic - pod dálniční most (mimo snímek vpravo). Pohled od severovýchodu, z provizorní komunikace. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Výstavba dálnice za mostem přes silnici I/36 směrem do Hradce Králové. V pozadí za bagrem výstavba mostu přes potok a vzadu vpravo je vidět oblouk nadjezdu pro polní cestu u Chýště. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Čelo mostu od Hradce Králové. Dozadu povede dálnice do Prahy. Vlevo vzadu jižní spojovací větev křižovatky. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)

 září 2004 - výstavba

  Panoramaticky sestavený snímek výstavby dálniční křižovatky Chýšť. Pohled ze silnice I/36 ve směru do Pardubic. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Provedené zemní práce v prostoru ramen křižovatky pro směr z Hradce do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Zemní práce na ramenech křižovatky pro směr z Prahy do Hradce. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Provádění zemních prací jižně od silnice I/36. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Zemní práce na dálničním tělese mezi křižovatkou Chýšť a Klamošem. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Výstavba dálnice mezi křižovatkou Chýšť a nadjezdem u Klamoše. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Buldozery vrší na haldu dovezenou zeminu ze skrývek. Později bude halda zase rozebrána a použita na náspy a valy. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Pracovní stroje a vozidla při výstavbě křižovatky Chýšť. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)

 září 2004 - zahájení výstavby

  Pohled od silnice I/36 směrem do Chýště - při zahájení prací na počátku září 2004. (Foto: Jan Slovík, 3.9.2004)
  Severně od silnice je prostor křižovatky z velké části ještě nedotčen. (Foto: Jan Slovík, 3.9.2004)
  Místo, kde bude dálnice křížit silnici I/36 je již upravováno i na sever od silnice. (Foto: Jan Slovík, 3.9.2004)
  Na jih od silnice je místo křížení s dálnicí již v pokročilém stádiu zemních prací. (Foto: Jan Slovík, 3.9.2004)
  Shrnutá půda v místech křižovatky, jižně od silnice I/36. (Foto: Jan Slovík, 3.9.2004)
  Kombajny zmizely a ihned poté byla koridorem dálnice až do Lučic vyježděna cesta pro stavební techniku. (Foto: Jan Slovík, 3.9.2004)

 srpen 2004 - přípravné práce

  Konečně poslední žně. Hned po zemědělcích s kombajny a traktory nastoupí stavebníci s bagry a nakladači. Pohled ze silnice I/36 jižním směrem do míst, kde bude začínat dálniční křižovatka směrem od Prahy. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Pohled ze silnice I/36 od Chýště do míst, kde vyroste dálniční křižovatka. Tamní pole je již přímo poseto kolíky, značící i jednotlivé sjezdy a nájezdy. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Už několik měsíců se staví úsek od budoucí křižovatky do Osiček - směrem do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)

 jaro 2003 - před zahájením prací

vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod   Směrem od Hradce Králové se snad již za pár let dočkáme, aby na horizontě končil nový úsek z Chýště do Poděbrad a později i pokračoval další až do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod vyznacny bod   Prostor budoucí křižovatky se silnicí I. třídy č. 36 na jaře 2003, ještě před zahájením jakýchkoliv prací. (Foto: Jan Slovík, 14.5.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 24. května 2003.
 doplněno a upraveno 1.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008