Dobřenice - dálniční křižovatka se silnicí II/323 /exit 76 - Dobřenice/

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po zprovoznění dálnice

  Návěst 1000 metrů před křižovatkou na 76. kilometru. Pohled ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Návěst 500 metrů před křižovatkou je umístěna uprostřed lesa. Pohled ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Návěst na začátku odbočovacího pruhu, ve směru do Prahy. V pozadí nadjezd pro polní cestu u Dobřenic. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Sjezd z dálnice na dobřenické křižovatce, ve směru od Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Nadjezd křižovatky, při pohledu ve směru do Prahy. Vpravo je nájezd pro směr do Prahy. Vlevo přejížděcí pás, chráněný lanovým svodidlem. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Dálková návěst za křižovatkou Dobřenice. Bohužel udávaná kilometráž k cíli Chlumec nad Cidlinou není vzdáleností k dalšímu výjezdu, ale vzdáleností až do centra Chlumce. Řidič tak nabývá dojmu, že k dalšímu exitu to je ještě daleko. Přitom příští exit následuje už po necelých osmi kilometrech. Orientace na českých dálnicích se nevhodnou úpravou původních značení velice zhoršila. V pozadí klesání k Pravům. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 srpen 2006 - pokládka betonové vozovky

 

Křižovatkový nadjezd při pohledu od západu, ve směru dálnice do Hradce. Vlevo (na směru do Prahy) právě probíhá pokládka betonové vozovky. Vpředu leží různé díly pro potřeby šalování. Úplně vzadu za nadjezdem (za Avií) je vidět klenbovitý nadjezd pro polní cestu. (Foto: Jan Vlasák, 19.8.2006)

 

Strojní pokládání betonové vrstvy vozovky. Dělníci mezitím upravují a uhlazují beton na všech okrajích pokládky. (Foto: Jan Vlasák, 19.8.2006)

 

Po položení několika běžných metrů betonu se konstrukce posune po kolejnicích nad další část (díl) vozovky a začne se s betonováním dalších metrů dálnice. Tyto jednotlivé díly vozovky, které se za sebou betonují, jsou odděleny dilatační spárou. (Foto: Jan Vlasák, 19.8.2006)

 

Čerstvě položená vrstva se ještě ošetří a po zatuhnutí se odebere boční šalování a "kolejnice" pro pojezd stroje. (Foto: Jan Vlasák, 19.8.2006)

 

Betonová vozovka dálnice po vytvrdnutí. "Krokový" postup finišéru je dobře vidět na tmavých příčných pruzích. Světlé pruhy zase označují přítomnost dilatační spáry, která musí být pravidelně umístěna mezi betonovými bloky, aby se teplotními změnami neroztrhaly. Zatímco však v minulosti byly tyto spáry pohromou pro řidiče, moderní technologie už dokáže vyrobit spáry za jízdy takřka neviditelné a necitelné. Vpředu je zatím ještě vidět hranu silné betonové vrstvy a poté bude vyroben obrubník. (Foto: Jan Vlasák, 19.8.2006)

 leden 2006 - výstavba

  Již zprovozněný nadjezd přes dálnici při pohledu od západu, ve směru dálnice do Hradce. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Vozovka na mostě přes dálnici, který byl nedávno zprovozněn. Za mostem se doprava bude sjíždět k dálnici do Prahy. Ta povede pod most zprava. V pozadí obec Dobřenice, která bude od hluku poměrně dobře chráněna zářezem. Dopravní značka upozorňuje na nebezpečí námrazy na mostě, protože pod mostem fouká ledový vítr, který mostovku zespodu podchlazuje. Celá křižovatka je situována na náhorní planině. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Nový nadjezd křižovatky při pohledu od jihu. V pozadí Dobřenice. Po staré silnici, která vedla kousek za mostem, už není téměř ani památky. Snad jen nezasněžená tráva vpravo vzadu naznačuje, kudy vedl příkop. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Celkový pohled na nadjezd od jihovýchodu. Dozadu povede dálnice do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Pohled z jižního předmostí nadjezdu - na dálnici směrem do Hradce. V pozadí oblouk klenby pro ekologický nadjezd s polní cestou. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Pohled z nadjezdu na dálnici směrem do Hradce. Dálnice je víceméně dokončena, zbývá dokončit vozovky. Kvůli několikatýdenním mrazům se však příliš nestaví. Kromě několika stop po vozidlech a lidech na běžkách, nejsou na dálnici skoro vůbec lidské stopy. Zato stop od zvířat tu jsou desítky tisíc. V pozadí oblouk klenby pro ekologický nadjezd s polní cestou. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Pohled z nadjezdu na dálnici směrem do Prahy. Zhruba uprostřed snímku přetínala ještě nedávno dálnici stará silnice II/323. Vzadu vede dálnice zářezem a nalevo od něho se na pasece staví areál SÚD. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Pohled z větve, po které se bude sjíždět z dálnice od Prahy (odzadu). V místech, odkud je fotografováno, dálnici přetínala stará silnice II/323. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Pohled z křižovatky na těleso dálnice směrem do Prahy. Vlevo větve pro sjezd a nájezd na dálnici od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Pohled od jihu na větev křižovatky pro sjezd a nájezd na dálnici od Hradce Králové (zprava). Vzadu jsou Dobřenice. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Čerstvě zprovozněná přeložka silnice II/323. Pohled od nadjezdu přes dálnici ve směru silnice do Prav (k jihu). Vpravo, na konci svodidel, je vidět zasněženou větev pro sjezd a nájezd na dálnici od Prahy. Původní silnice II/323 vedla vpravo mimo záběr. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Přeložka silnice II/323, vedoucí od Prav do Dobřenic. Pohled od jihu. Dálnice s křižovatkou se nachází za lesem. Vpředu je vidět zasněžená, zatím ještě nezprovozněná druhá část přeložky od Prav. Provoz je  ještě sveden na starou silnici (doleva). Vlevo vzadu je polní cesta, která tu vedla již předtím, ale silnice vlevo vpředu je novou spojkou se starou silnicí. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Pohled od jihu na zasněženou starou silnici II/323, která vedla lesem do Dobřenic. Hned za lesem vede dálnice, jejíž křižovatka původní silnici přerušila. Doprava vede stará polní cesta, kterou využívají stavební vozidla. Nová přeložka se nachází vpravo mimo záběr. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Výstavba budov v areálu pro "Správu a údržbu dálnic" (SÚD). Areál bude mezi dálnicí a silnicí II/323, na bývalé pasece mezi Pravy a Dobřenicemi. Pohled od východu, z ještě nepřeložené části silnice II/323. Dálnice D11 se nachází vzadu za areálem, kudy vede v hlubokém zářezu. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)

 září 2005 - výstavba

  Pohled od jihovýchodu z náspu nadjezdu pro polní cestu - na výstavbu křižovatky u Dobřenic. Vlevo nadjezd pro silnici II/323, za nímž povede dálnice do Prahy. Vpravo rameno křižovatky pro sjezd z dálnice od Hradce Králové a nájezd na dálnici do Prahy. Část zemní stěny zářezu vlevo má již definitivní podobu. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Nadjezd pro silnici II/323 při pohledu od východu, ve směru dálnice do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Pohled ze stávající, ještě nepřeložené silnice II/323 - na dálnici směrem k západu, do Prahy. Vlevo je vidět spojovací větev křižovatky pro sjezd od Prahy (vzadu) a pro nájezd na dálnici do Hradce Králové (vpředu). Za průsekem se skrývá nadjezd přes dálnici most u Prav. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Výstavba přeložky silnice před nadjezdem přes dálnici (vzadu). Vlevo je začátek spojovací větve křižovatky pro nájezd ve směru do Hradce Králové a sjezd z dálnice od Prahy. Pohled od jihu ve směru od Prav. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Pohled od jihu na čelo mostu přes dálnici. Dole v zářezu povede zleva dálnice od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Nadjezd křižovatky při pohledu od jihovýchodu. Zleva povede dálnice od Prahy. Vozovka se ještě nezačala stavět. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Spojovací větve křižovatky. Vpředu těleso dálnice - bagr jede ve směru do Hradce Králové. Vzadu vlevo nájezdové rameno pro směr do Prahy. Vzadu vpravo je rameno pro sjezd z dálnice od Hradce Králové. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Obrovská halda zeminy mezi dálnicí a spojovacím ramenem křižovatky na severní straně. Vpředu dole těleso dálnice se středovou kanalizací. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Výstavba přeložky silnice II/323 mezi Pravy a novým nadjezdem. Pohled od severovýchodu, ve směru silnice do Prav. Za haldou zeminy je spojovací větev křižovatky pro nájezd na dálnici do Hradce Králové a sjezd od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Pohled ze stávající silnice II/323 na výstavbu dálnice směrem do Hradce Králové. Vpředu stará silnice, za ní nadjezd přes dálnici pro přeložku této silnice a úplně vzadu výstavba nadjezdu pro polní cestu. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Stávající, ještě nepřeložená, ale kvůli staveništi různě klikatící se silnice II/323. Pohled od jihu, ve směru do Dobřenic. V pozadí vpravo se staví nadjezd přes dálnici, na který bude silnice přeložena.  (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Začátek přeložky silnice II/323 k novému nadjezdu přes dálnici směrem od Prav. Vlevo stará silnice. Vpravo odvodňovací žlab příkopu. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Provizorní komunikace, která bude sloužit pro objíždění během přestavby stávající silnice mezi Pravy a přeložkou k novému nadjezdu. Vlevo stávající silnice, vpravo dočasná komunikace. Vpředu rozšiřování stávající silnice. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Napojení provizorní komunikace (zprava) na novou přeložku k nadjezdu. Pohled od jihu ve směru do Dobřenic. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Výstavba přeložky silnice k novému nadjezdu přes dálnici (v pozadí). Vzadu obec Dobřenice. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)

 květen 2005 - výstavba

  Bohužel trochu horší letecký pohled na výstavbu dálnice D11 směrem do Prahy. Vpravo Dobřenice a silnice vedoucí ke křižovatce s dálnicí (uprostřed). Vlevo dole dálnice poblíž nadjezdu přes dálnici u Osiček. Dozadu (nahoru) vede dálnice okolo Prav a Kasaliček. Pohled od východu. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

 říjen 2004 - výstavba

  Úprava plochy pro výstavbu křižovatky u Dobřenic. Pohled ze stávající silnice II/323. Dozadu povede dálnice do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Staveniště u severní větve křižovatky a za ní staveniště nadjezdu pro polní cestu. Dolů povede dálnice do Hradce Králové. Dálnice však ještě není zahloubena do zářezu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Vykolíkovaný prostor pro severní větev křižovatky Dobřenice. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled na výstavbu přeložky silnice směrem do Prav. Pro dálnici, která od Prahy povede zprava, ještě není vyhlouben zářez. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Provizorní komunikace, která bude sloužit až do přeložení na novou silnici přes nadjezd. V pozadí obec Dobřenice. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Hloubení zářezu pro dálnici ve směru do Prahy (vzadu). Vpředu úprava plochy pro výstavbu křižovatky u Dobřenic. Pohled od východu - ze staré silnice. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Hloubení zářezu od Dobřenic k Pravům. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled k východu - ze stávající silnice do míst, kde bude postaven nadjezd přes dálnici. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Výstavba přeložky (vpravo) pro silnici II/323 do Dobřenic (vlevo). Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Silnice od Prav do Dobřenic na hranici krajů. Po dokončení nadjezdu křižovatky bude i tato část silnice minulostí neboť bude přeložena vpravo mimo snímek. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Silnice II/323 (vpravo) vedoucí od dálnice směrem do Prav (v pozadí). Vlevo vzadu provizorní komunikace, sloužící k odklonění průjezdu stavebních vozidel mimo obec. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Jen malá část stavební techniky. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)

 září 2004 - výstavba

  Panoramaticky složený snímek prostoru budoucí dálniční křižovatky. Pohled od Dobřenic. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Prostor křižovatky Dobřenice a trasa dálnice směrem do Hradce Králové. V pozadí průsek lesem před Osičkami. Dálnice až k průseku ještě přijde zahloubit trochu do země. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Zemní práce v prostoru křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Halda zeminy ze skrývek na staveništi. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Průsek pro přeložku silnice II/323. Pohled ze silnice od Dobřenic. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Odvoz zeminy z hloubeného zářezu mezi Dobřenicemi a Pravy. Za dlouze trvajícího sucha je prašnost bohužel vysoká. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Hloubení zářezu mezi Dobřenicemi a Pravy. Pohled ze silnice II/323. Z druhé strany je zářez hlouben také. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)
  Tabule s omluvou jsou sice milé, ale ve skutečnosti se hlavně jedná o reklamu. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Tabulky s výstrahou dávají jasně najevo, že na staveništi nemá nikdo co pohledávat. To platí i pro zvědavé fotografy. (Foto: Jan Slovík, 14.9.2004)

 červenec 2004 - výstavba

  Příprava dálničního tělesa přes Velkou Dorotu. Pohled ze silnice do Dobřenic. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled na průsek pro dálnici přes Velkou Dorotu od Dobřenic. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Plocha pro výstavbu dálniční křižovatky u Dobřenic. Obec Dobřenice v pozadí. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Příprava plochy pro dálniční křižovatku a nadjezd přes dálnici. V místech kde je halda bude rameno sjezdu a nájezdu ve směru do prahy. V pozadí pokračování trasy dálnice D11 do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Místo, kde se bude dálnice křížit s nově vybudovanou přeložkou silnice II/323. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled ze staré silnice II/323 směrem k jihu. Od tohoto místa se bude silnice stáčet doleva po nové přeložce přes nadjezd přes dálnici a pak pokračovat průsekem v pozadí snímku. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Průsek pro přeložku silnice II/323. Pohled od jihu - směrem k příjezdu k dálnici D11. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled na průsek pro novou přeložku ze současné silnice II/323. Ta bude z tohoto místa odkloněna vpravo směrem k průseku, kterým bude pokračovat k dálnici D11 a do Dobřenic. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Budování přeložky silnice II/323 směrem od Dobřenic. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)

 květen 2004 - přípravné práce

    Pohled ze silnice II/323 k průseku u Velké Doroty. Stromy jsou již vykáceny, zbyly pouze keře a drobný nálet. (Foto: Jan Slovík, 15.5.2004)
    Pohled na silnici II/323 směrem k jihu z místa, kde jí přetne dálnice. (Foto: Jan Slovík, 15.5.2004)
    Kácení průseku pro přeložku silnice II/323. Současná silnice vede o několik desítek metrů vpravo (západně). (Foto: Jan Slovík, 15.5.2004)
    Jeden z vytyčovacích bodů dálnice. Tento stojí v místech budoucí křižovatky u Dobřenic. (Foto: Jan Slovík, 15.5.2004)

 jaro 2004 - zahájení přípravných prací

  Hrubý průsek lesem na svahu Velké Doroty (292 m n.m.), mezi Dobřenicemi a obcí Pravy. Pohled od silnice II/323 směrem k západu. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Průsek u silnice II/323. Pohled k jihu směrem do obce Pravy. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Kácení průseku pro dálnici. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled po trase z průseku u Velké Doroty směrem k východu - do Hradce Králové. Vpředu silnice II/323 a v pozadí les mezi Dobřenicemi a Osičkami. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Silnice II/323 při pohledu na jih z místa, kde jí bude přecházet dálnice. Tato silnice bude přeložena několik desítek metrů východně (doleva). (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Místo, kam bude přemístěna silnice II/323 směrem do Kasalic. V době fotografování ještě nebylo zahájeno kácení průseku pro přeložku (v pravé části snímku). (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled od Dobřenic na silnici II/323 k jihu. Na snímku je již vykácena stromová alej pro výstavbu dálniční křižovatky. Vpravo průsek pro dálnici do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled na silnici II/323 směrem k Dobřenicím. Na snímku již vykácena alej pro dálniční křižovatku. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled ze silnice II/323 směrem k východu, kde se dálnice vnoří do lesa před Osičkami. V době fotografování bylo zahájeno kácení průseku. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Obec Dobřenice. Je až s podivem, jak si tady někdo může postavit nové domy s vědomím, že kousíček od něho bude stát dálniční křižovatka. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Ohromná množství dřeva z vykácených alejí a průseků jakoby se přímo vybízela zdejším obyvatelům, aby se dobře zásobili na zimu. Není snad zahrady nebo dvorku, na kterých by nebylo možné zahlédnout chrastí, větve, či dokonce rozřezané kmeny. Stát a firmy ušetří za odklízení a lidem z okolí to alespoň částečně nahradí nízké částky za vykoupené pozemky. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. května 2004.
 doplněno a upraveno 1.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008