Dobšice - dálniční křižovatka se silnicí II/328 /exit 50 - Žehuň/

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po úplném zprovoznění dálnice

  Návěst 500 metrů před křižovatkou u Dobšic (Žehuň), ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Návěst před začátkem odbočovacího pruhu křižovatky, ve směru od Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Sjezd z dálnice ve směru od Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Dálnice ve směru do Prahy, kousek za žehuňskou křižovatkou. I tady značka upozorňuje na vysokou pravděpodobnost střetu se zvěří, proti jejímuž vniknutí na vozovku ještě nebyly dokončeny ploty. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 listopad 2006 - před zprovozněním úseku

 

Příjezd po silnici II/328 k nadjezdu přes dálnici. Směrová tabule pro odbočení k dálnici do Prahy je zatím ještě zakryta. Čerstvě nastříkanou vodící čáru podle klikatých stop pravděpodobně rozjezdil malý bagřík, upravující krajnici. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Nová křižovatka, na které zatím končí nová silnice II/328 od Kolína. Doprava se musí odbočit ke staré silnici přes Žehuň anebo vlevo do Dobšic. Vodící tabule upozorňují hlavně řidiče, kteří si zvykli na rychlou a klidnou jízdu od Kolína, že další pokračování silnice je asi ještě v nedohlednu. Později budou moci řidiči pohodlně minout i Žehuň a Městec Králové získá rychlé napojení na dálnici. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 červenec 2006 - výstavba nadjezdu a křižovatky

  Stavba dálnice a ramena křižovatky pro nájezd (vlevo) a sjezd (uprostřed) ve směru do Prahy. Pohled od jihozápadu. Vpravo vzadu nadjezd křižovatky. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Dokončovací práce na nadjezdu pro přeložku silnice II/328. Pohled od západu, ve směru do Hradce Králové. Vlevo stavba odbočovacího pruhu pro sjezd z dálnice od Hradce Králové. Vpravo vzadu nájezd na dálnici do HK, která je již částečně v provozu. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Částečně provozovaná dálnice mezi Žehuní a Chýští. Vpravo dočasný sjezd z dálnice od HK a nájezd do HK. Levá strana dálnice se dokončuje. Uprostřed lanová svodidla. Pohled od západu, od křižovatky Žehuň. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Pohled od jihu (od nadjezdu přes dálnici) na přeložku silnice II/328 směrem k severu (do Dobšic). Vlevo odbočuje rameno křižovatky pro nájezd na dálnici do Prahy. Po stejném rameni zleva se též bude přijíždět z dálnice od HK. Vzadu u sloupu vysokého napětí přeložka zatím končí na křižovatce se stávající silnicí do Dobšic. V budoucnu však bude přeložka pokračovat přímo. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Pohled od západu na silnici z Dobšic, která se se silnicí II/328 dříve křížila až vzadu u topolů. Nyní bude křižovatka zde - s novou přeložkou. Vpravo začátek přeložky silnice II/328 směrem ke křižovatce s dálnicí a dále do Kolína. Zatím se bude muset doprava od Kolína dostat ke staré silnici přes Žehuň po rozšířené silnici od Dobčic (na snímku směrem dozadu). Ale v budoucnu bude přeložka prodloužena i okolo Dobšic a Žehuně (na snímku přes pole vlevo). (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)

 duben 2006 - výstavba nadjezdu

  Pohled na nadjezd od východu, ze sjezdu z dálnice od Prahy. Za necelý měsíc stavba nadjezdu významně pokročila. (Foto: Jiří Navrátil, 26.4.2006)

 březen 2006 - výstavba nadjezdu

  Montáž mostovky nadjezdu za pomocí velkého množství podpůrné konstrukce. Pohled od východu - z budoucího sjezdu z dálnice od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 30.3.2006)

 leden 2006 - po zprovoznění polovičního profilu

  Pohled ze silnice II/328 na větev dálniční křižovatky. Dozadu se najíždí a bude najíždět i v budoucnu na dálnici do HK. Směrem sem přijíždějí vozidla, která sjela z dálnice od HK. Po dokončení dálnice však budou vozidla sjíždět z opačného směru - od Prahy. Pruhy na vozovce jsou nakresleny provizorně a stáčí se na silnici II/328 do Kolína. Po dokončení křižovatky bude silnice II/328 vést i na druhou stranu (doleva) - přes most do Dobšic. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Výstavba nadjezdu křižovatky u Dobšic. Pohled z jižní opěry, ve směru silnice II/328 od Kolína. Zprava povede dálnice od HK, která je zatím provizorně svedena na východní větev křižovatky (mimo snímek vpravo). (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Pohled k východu z jižní opěry nadjezdu silnice II/328. Zatímco úsek Libice-Dobšice se stále ještě staví (vlevo), vzadu se již jezdí po polovině dálnice do Hradce. Zprava příjezd od Kolína. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Pohled z jižní opěry nadjezdu k jihu. Dozadu vede na jih silnice II/328 do Kolína. Vlevo zatím jediný sloužící nájezd a sjezd z dálnice do HK. Vpředu bariéry, zabraňující vjetí vozidel od Kolína na nedokončený nadjezd. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Pohled z připojovacího pruhu dálnice (který je zasněžen) ve směru do Hradce Králové. Vpravo informační tabule o stavbě a kilometrovník. Vlevo středová svodidla, která jsou v tomto místě lanová. Za nimi je zatím nesloužící jízdní směr do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Pohled od konce zasněženého připojovacího pruhu (vpravo) dálnice do HK. Středová svodidla (vlevo) jsou odtud již ocelová. Za zatáčkou se nachází ekotunel. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)

 prosinec 2005 - zprovoznění polovičního profilu

  Pohled na polovinu zprovozněné dálnice od jihu, z bývalé staré silnice II/328. Zleva se jezdí od Prahy. V pozadí Kozí hůra. (Foto: Jiří Reitmayer, 21.12.2005)

 říjen 2005 - výstavba

  Stavba sloupů pro nadjezd křižovatky přes dálnici. Pohled od jihu, směrem do Dobšic. Doleva povede dálnice do Prahy. Vpředu základy jižní opěry mostu, vzadu pak severní opěry. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled z náspu - z jižního předmostí nadjezdu. Dozadu vede dálnice do Hradce Králové. Vpravo je vidět nájezd na dálnici ve směru do HK. Stromy uprostřed snímku jsou zbytky aleje podél staré silnice II/328. V pozadí vpravo se buduje ekotunel u Polní Chrčice. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled z jižního předmostí nadjezdu k severu. Vpravo povede nadjezd, pláň vpředu je část tělesa dálnice. Vzadu se hloubí zářez pro větev křižovatky s nájezdem na dálnici do Prahy a sjezdem z dálnice od HK. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pokládka asfaltového koberce na  rameni křižovatky a přeložce silnice II/328. Vpředu sjezd z dálnice ve směru od Prahy. Dozadu vede nová silnice směrem do Dobšic. V pozadí se přes dálnici buduje nadjezd. Pohled od západu. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Vyvrtaná díra (pro odebrání vzorku), v níž je výborně vidět složení živičné vrstvy. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled z rekonstruované silnice II/328, od odbočky do Sán směrem k Žehuni (k severu). Silnice bude odkloněna vlevo, na novou přeložku přes most přes dálnici. U mostu se rovněž nachází křižovatka s touto silnicí. Dozadu je ještě vidět vést starou silnici, která je přerušena dálnicí (žlutý pruh zleva doprava). (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Stará silnice II/328 z Kolína směrem do Žehuně. Pohled od jihu z místa, kde se nyní silnice stáčí k dálniční křižovatce. V pozadí je vidět dálnici, která starou silnici přerušila. V pozadí za alejí se nachází křižovatka se silnicí do Dobšic a také se silnicí do Polní Chrčice, která byla dálnicí rovněž přerušena. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Přestavěná a čerstvě zprovozněná silnice II/328 z Kolína k dálnici D11. Pohled k severu od odbočky do Polní Chrčice. V pozadí vlevo u topolů odbočka do Sán. Vpravo vzadu zalesněná Kozí hůra, pod níž vede dálnice do Hradce Králové. Vzadu za topoly (schováno za horizontem) se nachází dálniční křižovatka se silnicí II/328. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled od severu, z prostoru někdejší staré silnice II/328 směrem ke Kolínu. V pozadí je vidět již novou přeložku této silnice, která se stáčí vpravo. V pozadí u topolů je odbočka do Sán. Vpředu je vidět dálnice s asfaltovou pokrývkou obou směrů, která však záhy končí před budovaným nadjezdem křižovatky (mimo záběr vpravo). Za dálnicí je spojovací větev křižovatky. Doleva nájezd na dálnici do HK, doprava sjezd z dálnice od Prahy. Vpravo vzadu se větev napojuje na novou silnici II/328. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Výstavba přeložky silnice II/328 od dálnice k severu. Prozatím jen k silnici do Dobšic, později i okolo Dobšic a Žehuně až ke staré silnici I/11 (později II/611). (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)

 září 2005 - výstavba

  Výstavba dálnice před křižovatkou u Dobšic (u Žehuně) ve směru do Hradce Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba křižovatky s nadjezdem (uprostřed snímku). Pohled ve směru do Hradce Králové. V pozadí výstavba ekotunelu v sedle mezi dvěma kopci. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba dálnice směrem do Prahy, při pohledu od žehuňské (dobšické) křižovatky. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba křižovatky při pohledu ve směru dálnice do Hradce Králové. Vpředu dole konstrukce pro zhotovení sloupu (pilíře) nadjezdu pro silnici II/328 - doprava směrem do Kolína. Uprostřed snímku odbočovací větev pro sjezd z dálnice od Prahy a za ní větev pro nájezd na dálnici ve směru do Hradce Králové. Dříve křížila dálnici namísto větví stará silnice II/328, která bude přeložena na nadjezd. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba severní (dobšické) opěry nadjezdu u křižovatky. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Rozšiřování zářezu dálnice v prostoru křižovatky. Pohled ve směru dálnice do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Rozšiřování zářezu dálnice v prostoru napojení větví pro nájezd ve směru do Prahy a sjezd ve směru od Hradce Králové. Vpravo vzadu je vidět výstavba jižní opěry pro nadjezd u křižovatky. Pohled ve směru dálnice do Hradce Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Hloubení zářezu v prostoru větví křižovatky. Pohled ve směru dálnice do Prahy.  (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba nadjezdu pro silnici II/328 ve směru do Kolína. Uprostřed snímku jsou vidět základy jižní opěry a vpředu konstrukce sloupu. Za nákladním vozidlem je ještě další sloup. Vzadu vlevo je vidět odbočka ze silnice k dálnici, pro směr do Hradce Králové a sjezd od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Zhotovování asfaltobetonové vrstvy dálnice mezi křižovatkou u Dobšic (u Žehuně) a ekotunelem. V pozadí zprava je vidět podél ovocných stromů silnice z Polní Chrčice do Žehuně, která byla dálnicí přerušena, zaslepena a zrušena. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)

 říjen 2004 - zahájení výstavby

  Pohled ze silnice Sány-Polní Chrčice - ve směru budoucí dálnice do Hradce Králové. V pozadí Kozí hůra a mezi kopci povede dálnice v tunelu. Na poli vzadu (zelené) vyroste dálniční křižovatka se silnicí II/328. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Přiblížený pohled v trase dálnice od západu. Vpředu na pomezí obou polí bude dálniční propustek, na zeleném poli bude křižovatka se silnicí II/328. Zprava povede nová přeložka od Kolína. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled k západu ze silnice Žehuň-Polní Chrčice do míst, kudy povede dálnice směrem do Prahy (od středu pravého okraje snímku). V pozadí stromořadí podél silnice z Kolína do Žehuně. Dálnice silnici přetne nalevo od stromů a za silnicí vznikne dálniční křižovatka s nadjezdem pro přeložku této silnice. Silnice, ze které je fotografováno bude dálnicí přerušena a zrušena. Řidiči budou muset jezdit menší oklikou po silnici přes dálniční křižovatku. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od východu na křižovatku silnic z Kolína do Žehuně (zleva doprava) a z Polní Chrčice do Dobšic (odsud dozadu). Tato křižovatka bude alespoň částečně zrušena neboť obě silnice přicházející zleva přeruší dálnice. Pro silnici II/328 od Kolína bude vybudována přeložka s nadjezdem, která se napojí na silnici do Dobšic (ve středu pravého okraje snímku). Později bude přeložka pokračovat po novém obchvatu Dobšic a Žehuně. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od východu směrem k Dobšicím (vpravo). Nalevo od obce povede v budoucnu obchvat, který bude navazovat na přeložku silnice II/328 od Kolína. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Informační tabule o výstavbě (přestavbě) silnice II/328 od dálnice D11 do Kolína. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od severu na křižovatku silnic z Žehuně do Kolína (dozadu) a z Polní Chrčice do Dobšic (doprava). Pro Silnici od Kolína, kterou za stromořadím přeruší dálnice bude vybudována přeložka s nadjezdem v polích nalevo. Přeložka povede zhruba uprostřed - z levého do pravého okraje snímku. Dálnice z Prahy (zprava) povede až vzadu u sloupu vysokého napětí (nalevo). (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od severu na křižovatku silnic z Žehuně do Kolína (dozadu) a z Dobšic do Polní Chrčice (doleva). Obě silnice přeruší dálnice. Pro silnici II/328 od Kolína bude vybudována přeložka s nadjezdem, která se napojí na silnici do Dobšic (mimo snímek vpravo). Silnice z Chrčic bude zrušena. Dálnice povede asi středem snímku - až za stromořadím (zprava od Prahy). (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Silnice II/328 Žehuň-Kolín. Pohled od severu na začátek rekonstruovaného úseku do Kolína. Směrem k nám se bude silnice stáčet doprava na novou přeložku a navedena na nový nadjezd přes dálnici. V pozadí odbočuje silnice okolo topolů do Sán, k nadjezdu přes dálnici. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Vykolíkovaná trasa pro přeložku silnice z Kolína do Žehuně. Vzadu bude nadjezd přes dálnici a křižovatka. Pohled od jihu, ze stávající silnice. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Výstavba nové silnice II/328 do Kolína (vlevo). Napravo zatím vede stará silnice. Vzadu odbočka do Sán. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Výstavba silnice do Kolína u odbočky do Sán. Pohled od severu. Vpředu vlevo odbočka do Polní Chrčice, která bude po dokončení dálnice již jedinou spojnicí s Žehuní. V pozadí obec Ohaře. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Staveniště silnice do Kolína, k nové automobilce v Ovčárech, bude sloužit coby přivaděč k dálnici. Pohled od severu - od odbočky do Sán. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)

 červenec 2004 - stav klidu

  Panoramatický snímek od odbočky ze silnice II/328 do Sán. Pohled ve směru na sever do míst, kde je nyní křižovatka silnice II/328 se silnicí Dobšice-Polní Chrčice. Dálniční křižovatka bude na horizontu této silnice. Ta se nyní stačí vpravo, odkud bude přemístěna a na novou přeložku okolo Dobšic. Doleva směr do Prahy, doprava do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled ze stejného místa jako panoramatický snímek křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Současná silnice II/328, která bude zbourána. V místech kde začíná stromořadí jí přetne dálnice D11. Přeložka silnice a křižovatka s dálnicí bude umístěna do polí vlevo od aleje. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Stará silnice II/328 u křižovatky se silnicí Dobšice-Polní Chrčice. Místo, odkud je fotografováno přetne dálnice a silnice bude zrušena. Křižovatka těchto silnic bude poněkud změněna. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Panoramatický snímek pole, kudy povede dálnice D11 jižně od Dobšic. Pohled od jihu, ze silnice Sány-silnice II/328. Vlevo zástavba obce Sány, v pozadí uprostřed zástavba obce Dobšice. Nalevo od levého kopce (na pravé straně snímku) bude dálniční křižovatka Dobšice. Sedlem mezi kopci povede dálnice zářezem směrem do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled ze současné silnice II/328 přibližně ve směru trasy dálnice D11 do Prahy. V pozadí obec Dobšice (vpravo) a Sány. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled ve směru dálnice do Hradce Králové z místa, kde trasa dálnice kříží současnou silnici II/328. V pozadí nezalesněné sedlo mezi kopci, kudy bude vyhlouben 11 metrů hluboký zářez. Pro polní cestu a biokoridor bude v tomto místě postaven tzv. ekologický tunel, či spíše 20 metrů široký most, aby mohla zvěř nerušeně překonat dálnicí rozdělené území. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled ze současné silnice II/328 na obec Dobšice. Za ní kopec Oškobrh (285 m n.m.). (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 24. září 2004.
 doplněno a upraveno 1.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008