Kanín - dálniční most přes železniční trať

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po zprovoznění dálnice

  Průjezd lesem ve směru do Prahy. Pohled od nadjezdu u Sán pro polní cestu. Dálnice tu začíná stoupat na násep, aby vzadu na okraji lesa mohla po mostě překonat železniční trať. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Příjezd k mostu od Hradce Králové. Kvůli trakčnímu vedení (troleji) nad tratí, musí být mostovka bezpečně vysoko. Proto musel být k mostu z obou stran nahromaděn vysoký násep. Podjezd by vypadal lépe, ale kvůli vysoké hladině podzemní vody to v polabské rovině nejde. Po mostě se proto jezdí takřka "v korunách okolních stromů". Most je vzadu na horizontu. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Příjezd na most od Hradce. Vozovka mostu ve směru do Prahy klesá, aby byl násep přes pole u Kanína co nejnižší. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Klesání dálnice za mostem - ve směru do Prahy. V pozadí dálnice opět stoupá k dalšímu mostu přes železniční trať u Velkého Oseku. Násep mezi oběma mosty by vlastně mohl být stále stejně vysoký, ale bylo by to ekonomicky náročné a pro řidiče i jednotvárné. V "dolíku" (v sedle náspu) mezi oběma mosty se nachází nižší most přes polní cestu (uprostřed snímku). (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 červenec 2006 - výstavba

  Vozovka na mostě při pohledu od západu, ve směru dálnice od Prahy. Vlevo zaparkované stavební stroje. V pozadí průsek mezi železniční tratí a nadjezdem u Sán. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Pohled od západu na zábradlí nad severní stěnou mostu. Aby voda z dálnice nemohla stékat na trolej a způsobit neštěstí, je za zábradlím vytvořen jakýsi betonový žlab (okap). Vpravo, kde stojí stavební stroje, bude směr do Prahy. Dole železniční trať a po obou stranách polní cesty. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Jižní stěna mostu, při pohledu z kolejiště. Po pravé koleji právě projíždí vlak od Hradce Králové. Vlevo polní cesta z Kanína, vpravo přeložka lesní cesty. Most ještě není zcela dokončen a už je poškozen sgrafity (vlevo). (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Pohled z mostu na vozovky dálnice směrem do Hradce Králové. Vlevo čerstvý asfaltový povrch pro směr do Prahy. Vzadu za lesem se staví nadjezd pro polní cestu u Sán. Po obou stranách dálnice les "Bor". (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)

 říjen 2005 - výstavba

  Výstavba dálničního mostu při pohledu ze železniční trati z Velkého Oseku do Hradce Králové (od jihu). (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Detail mostu, pod nímž vede kromě dvoukolejné železniční trati i polní cesta. Nalevo je sice jednoduché, ale oproti holému betonu poměrně zajímavé ztvárnění opěrné zdi náspu. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Výstavba mostovky dálničního mostu přes železniční trať, při pohledu od západu - ve směru do Hradce Králové. Zatímco levý most je již téměř dokončen, na pravém se teprve dokončuje mostovka. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled z mostu přes železniční trať směrem k západu, ve směru dálnice do Prahy. Uprostřed snímku se nachází dálniční most přes polní cestu u Kanína. Úplně vzadu (u lesíka)se pak nachází most přes železniční trať Velký Osek-Nymburk. Uprostřed dálnice jsou vidět šachty středové kanalizace. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)

 říjen 2004 - výstavba

  Pohled k jihovýchodu - od Kanína na staveniště dálničního mostu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od budoucího dálničního mostu přes polní cestu (v levém dolním rohu) - ve směru dálnice do Hradce Králové. V pozadí probíhá výstavba mostu přes železniční trať. Násep mezi mosty je teprve založen. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled z dálnice ve směru do HK - na staveniště mostu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Detailní pohled z dálnice ve směru do HK - na staveniště mostu. Vlevo jsou pilíře již dokončené, vpravo se teprve betonují. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Budování pilířů mostu. Pohled od Kanína. Vzadu bednění pro betonáž východní opěry. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Staveniště mostu přes železniční trať u Kanína. Pohled od severozápadu, ze silnice Libice-Kanín. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Budování náspu na západním předmostí. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Soustředění stavební techniky západně od mostu. Všude v těchto místech vyroste vysoký násep. Pohled od severu - od Kanína. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Vápenná stabilizace náspu na západním předmostí dálničního mostu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)

 červenec 2004 - výstavba

  Staveniště mostu přes železniční trať z Hradce Králové do Velkého Oseka. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Detail zakládání dálničního mostu. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled na staveniště mostu od polní cesty k železniční zastávce. Směr Hradec Králové. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Součástí staveniště je i halda odtěžené zeminy, která bude použita pro násyp tělesa před mostem. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)

 červen 2004 - výstavba

  Letecký pohled na trasu dálnice D11 u Kanína od západu. Na konci světlého pruhu (zarůstající skrývky zeminy) je vidět železniční trať do Hradce Králové, která šikmo přetíná trasu dálnice. Tam vyroste dálniční most a stejně tak i přes polní cestu uprostřed. Vlevo statek v Kaníně. Vzadu za lesem obec Sány. (Foto: Miroslav Brabec, 13.6.2004)

 podzim 2003 - přípravné práce

  Skrývka ornice na tělese dálnice mezi železničními mosty. Pohled od Kanína k železniční trati z Velkého Oseka do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 8.11.2003)
  Dálniční těleso od polní cesty k mostu přes žel. trať u Kanína. Pohled ve směru do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 8.11.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 6. července 2004.
 doplněno a upraveno 1.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008