Levín - dálniční křižovatka se silnicí II/327 /exit 62 - Chlumec n/C-západ/

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po úplném zprovoznění dálnice

  Návěst před začátkem odbočovacího pruhu křižovatky ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Nadjezd přes dálnici se silnicí II/327. Pohled ve směru do Prahy. Vpravo je odbočovací pruh pro sjezd z dálnice od HK. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Sjezd z dálnice od Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 listopad 2006 - provoz na západním přivaděči

 

207.Doprava ve městě se po otevření dálničního „obchvatu“ výrazně zklidnila. Ještě větší zklidnění přinese úplné otevření dálnice o měsíc později. Na snímku chlumecké náměstí při jízdě po staré silnici směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Do roku 2005 pouhá místní silnice III.třídy z Chlumce do Převýšova byla přestavěna na silnici II. třídy č.327 a začala sloužit i jako západní přivaděč k dálnici. Silnice dostala nový povrch a podél komunikace vyrostly chodníky a protihlukové stěny. Pohled za jízdy z Chlumce směrem k dálnici. V pozadí osada U Tří Závor. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Úsek západního přivaděče v lese mezi Chlumcem a Převýšovem vede po rozšířeném tělese původní komunikace. Pohled ve směru k dálnici. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Místo, kde se západní dálniční přivaděč odklání od původní komunikace do Převýšova. Zatímco původní silnice vedla přímo (vpravo), nyní se napojuje na nové křižovatce za zatáčkou vlevo. Přivaděč odtud vede až k dálnici většinou po novém tělese. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Nová odbočka do Převýšova byla postavena přímo v zatáčce a bez jakýchkoliv odbočovacích pruhů. Parametrům silnice druhé třídy podobná křižovatka odpovídá, ale v době, kdy přivaděč slouží spíše jako přetížený obchvat pro kamiony, je odbočování poměrně nebezpečné. Po zprovoznění dálnice se provoz na přivaděči naštěstí několikanásobně sníží. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Další nová odbočka do Převýšova, která vznikla poblíž místa, kde vedla silnice III. třídy z Převýšova do Levína. Ani na této křižovatce nejsou odbočovací pruhy ani dočasné omezení rychlosti. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Krátká část západního přivaděče vede mezi Převýšovem a Levínem po tělese původní silnice III. třídy, která tyto dvě obce spojovala. Pohled ve směru k dálnici. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Křižovatka západního přivaděče (nové silnice II/327) se starou silnicí II/327, mezi Olešnicí a Levínem. Pohled ve směru k dálnici. Doleva se odbočuje do Olešnice a Chlumce, doprava do Levína. Rovně se jede k dálnici a dál po silnici II/327 do Kutné Hory. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Příjezd od Chlumce po západním přivaděči k dálnici. Doprava se odbočuje k dálnici do Prahy, a za mostem doleva k dálnici do Hradce. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Nájezd na dálnici do Prahy. Levá část vozovky je rezervou pro průjezd záchranářské techniky, v případě ucpání nájezdu kolonou. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 květen 2006 - pokládka vozovky na druhé polovině dálnice

  Prostor křižovatky při pohledu k západu z nadjezdu. Vlevo právě probíhá pokládka cementobetonové vozovky. Vpravo odbočka z dálnice od HK ke staré silnici. Dozadu směr dálnice do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 26.5.2006)
  Prostor křižovatky při pohledu z nadjezdu k východu. Vpravo čerstvě položená, ještě mokrá cementobetonová vozovka. Vpravo vzadu částečně funkční nájezd na dálnici do Hradce Králové. Sjezd z dálnice od Prahy se teprve buduje (vpravo). (Foto: Jiří Navrátil, 26.5.2006)
  Pokládka cementobetonové vozovky pro směr do HK moderními finišery. Všechny takto položené vozovky jsou dnes velice kvalitní a mají dlouhou životnost. Oproti asfaltovým vozovkám jsou daleko pevnější a odolnější proti opotřebení a nedělají se na nich koleje. Dokonce ani dilatační spáry se dnes při jízdě nedají poznat a za mokra nekloužou jako asfalt. Avšak pokud je špatně provedeno podloží, nepomůže ani nejkvalitnější beton. V pozadí sjezd z dálnice od HK. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Navrátil, 26.5.2006)
  Pohled na finišer od jihozápadu. V pozadí nadjezd se silnicí II/327. (Foto: Jiří Navrátil, 26.5.2006)
  Pohled z prostoru pod nadjezdem křižovatky k východu. Vpředu ještě nevyspárované dláždění náspu pod nadjezdem. Vlevo šikmo postavené sloupy mostu a za nimi čerstvě položená cementobetonová vozovka. Vzadu kolona kamionů, přijíždějících od HK. (Foto: Jiří Navrátil, 26.5.2006)

 leden 2006 - po zprovoznění polovičního profilu

  Pohled na nadjezd se silnicí II/327 od západu. Dozadu povede zasněžená nedokončená pravá strana dálnice do Hradce. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Pohled z nadjezdu na směr dálnice do Hradce. Pravá část dálnice ještě není zcela dokončena, či spíše chybí jí most přes řeku Cidlinu vzadu. I pod sněhem je jasně vidět obrys větve pro sjezd od Prahy. Avšak používána je pouze větev pro nájezd do HK. I ta je zatím provizorně připojena k provozované polovině dálnice. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Pohled od jihu na novou přeložku silnice II/327 z Kutné Hory do Chlumce nad Cidlinou. V pozadí nadjezd přes dálnici. Za mostem se doleva odbočuje k dálnici do Prahy a po stejné komunikaci se i sjíždí z dálnice od HK. Vpravo mimo snímek se odbočuje k dálnici do HK. V budoucnu se tudy bude i sjíždět od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Pohled na vozovku mostu přes dálnici. Dozadu vede nová přeložka silnice II/327 do Chlumce nad Cidlinou. Doleva se odbočuje k dálnici do Prahy a vyjíždí z dálnice od HK. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Pohled z nadjezdu se silnicí II/327 - na dálnici směrem do Prahy. Levá zasněžená část dálnice není dokončena. Vpravo je vidět sjezd z dálnice od Hradce a vzadu nájezd na dálnici do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Pohled z mostu na dálnici směrem do Prahy. Vpředu je sjezd z dálnice od HK avšak dosti nepraktické je, že není funkční odbočovací pruh. Zřejmě účelem bylo opticky vést řidiče k tomu, aby zde sjížděli a nepokračovali dále. Toto řešení je však dosti nebezpečné, protože řidiči zde panikaří a prudce brzdí. Hlavně v noci, kdy se špatně orientují. Vzadu je nájezd na dálnici do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Pohled ze silnice II/327 na větev k dálnici. Dolů se najíždí na dálnici do Prahy a v opačném směru se sjíždí z dálnice od Hradce. Dopravní značka zatím nahrazuje značku "dálnice" a zabraňuje tomu, aby nedokončenou dálnici používala i pomalá vozidla - včetně bicyklů. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Levý profil dálnice před křižovatkou u Levína, za jízdy do Hradce králové. V pozadí nadjezd pro silnici II/327, která vede do Chlumce nad Cidlinou (doleva). Vpředu vlevo větev křižovatky pro nájezd do Prahy a sjezd od HK. Pravý profil je v těchto místech nedokončený. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Dálnice D11 za nadjezdem křižovatky. Pohled ve směru do HK. I tady zatím slouží obousměrně levý profil dálnice. Rychlost je zde však snížena, protože se zprava připojuje nájezd na dálnici pro směr do HK. Jedná se však o provizorní řešení, protože není dokončen pravý profil. Nájezd je proto veden i napříč přes budoucí pravý profil. Sjezd z dálnice ve směru od Prahy zde zatím není technicky možný. Řidiči to však netuší a musí si zajet až na další křižovatku. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Pohled na levý profil dálnice, při jízdě do HK. Vpravo je žlutými přerušovanými čárami vyznačen konec provizorního připojovacího pruhu, či spíše nájezdu na dálnici. V pozadí vozovka na levém mostě estakády přes Cidlinu u Olešnice. Pravý most se teprve staví. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 7. ledna 2006.
 doplněno a upraveno 1.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008