Olešnice - dálniční most "Olešnice" přes Cidlinu

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po úplném zprovoznění dálnice

  Vozovka na mostě přes Cidlinu ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Těleso na náspu mezi estakádou Rakousy a mostem přes Cidlinu. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 srpen 2006 - výstavba pravého mostu

 

Dostavba pravého mostu estakády - pro směr do Hradce Králové. Doprava je zatím vedena obousměrně po levém mostě (úplně vlevo). Vpravo ještě stojí most přes řeku, který si stavbaři postavili, aby se dostali z jednoho břehu na druhý. Při povodních v březnu 2006 jim to však nebylo nic platné, protože řeka zaplavila celé okolí i zařízení staveniště. Z vody zůstal trčet jen ten most. V pozadí vpravo se v lesíku nachází rybník Písák u Rakous. (Foto: Jan Vlasák, 19.8.2006)

 leden 2006 - po zprovoznění polovičního profilu

  Pohled na levý profil dálnice, při jízdě do HK. V pozadí vozovka na levém mostě estakády přes Cidlinu u Olešnice. Pravý most se teprve staví. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)

 květen 2005 - výstavba

  Letecký pohled na výstavbu mostu od severu. Zprava doleva se staví dálnice D11 od Prahy. Most přes Cidlinu je vidět uprostřed snímku a spolu s ním i samotnou řeku. Vpravo dole je vidět výstavbu přivaděče z Chlumce nad Cidlinou ke křižovatce Levín. Křižovatka bude vpravo mimo snímek. Za dálnicí se nachází obec Pamětník, ke které vede silnice v pravé části snímku. Tato silnice však bude zrušena a nahrazena přeložkou, která se staví vpravo uprostřed. V pozadí je vodní nádrž místní pískovny. V levé části snímku, kde dálnice míjí lesík, se staví dálniční most přes polní cestu. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

 září 2004 - výstavba

  Pohled z pravého (západního) břehu Cidliny na výstavbu dálničního mostu přes řeku. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Pohled přes řeku na výstavbu dálničního tělesa. Uprostřed výstavba mostu přes polní cestu a zcela vzadu vrtání pilotů pro most "Rakousy" přes inundační území. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Výstavba provizorního přemostění pro stavební vozidla. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Most přes Cidlinu na silnici z Levína do Pamětníku. Právě tento starý nýtovaný most poněkud komplikuje výstavbu dálnice v okolí Cidliny. Je totiž jediným mostem v okolí a bohužel použitelný jen pro osobní vozidla. Pro pracovní a nákladní vozidla musel být přes řeku postaven provizorní můstek. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Základ pro západní opěru mostu přes Cidlinu. Pro každý směr jízdy jsou na dálnicích zpravidla stavěny samostatné nezávislé mosty. Často se tedy stane, že každý z obou mostů má jinou délku anebo začíná jinde než ten druhý. Podobné je to i u mostu přes Cidlinu. Vpředu opěra pro směr do Hradce Králové, vzadu do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Připravené jámy pro pilíře mostu na levém (východním) břehu Cidliny. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Jeden ze základů pro pilíř na pravém břehu řeky. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Kvůli písčité a promáčené půdě musely být základy pro opěry mostu opatřeny pilotami. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Provizorní ochranná bariéra proti přístupu drobných živočichů na stavbu. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Skrývka zeminy nad pravým (západním) břehu Cidliny. Kousek za ní vznikne dálniční křižovatka Levín. Pohled od okraje budoucího mostu ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)

 srpen 2004 - zahájení výstavby

  Řeka Cidlina si zatím ještě celkem klidně plyne krajinou. Zanedlouho však na obzoru vyroste nový dálniční most. Pohled z mostu přes Cidlinu na silnici z Levína do Pamětníku. Právě tento starý nýtovaný most poněkud komplikuje výstavbu dálnice v okolí Cidliny. Je totiž jediným mostem v okolí a bohužel použitelný jen pro osobní vozidla. Pracovní a nákladní vozidla budou muset řeku objíždět obrovskou oklikou anebo bude postaven provizorní můstek, či brod. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Skrývka ornice na západním břehu budoucího mostu. Pohled ve směru do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Skrývka ornice na západním břehu budoucího mostu. Pohled ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Kolíky již jasně označují, kde bude začínat olešnický most přes řeku Cidlinu. Pohled od západního (pražského) břehu. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Probíhající práce v okolí řeky Cidliny. Pohled z vysokého břehu na západní straně řeky, ve směru dálnice do Hradce Králové. Pro ochranu drobných živočichů byla okolo staveniště vybudována nízká bariéra (bílý pás vpravo na snímku). (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Zemní práce na pravém (pražském) břehu řeky Cidliny. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Za mostem "Olešnice" přes řeku Cidlinu a její záplavové území bude ještě most přes polní cestu (zemina uprostřed snímku) a vzadu na snímku i dlouhý most "Rakousy", který dálnici převede přes mokřiny a kanály. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Pohled na staveniště mostu ze silnice z Levína do Pamětníku. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Pohled ze silnice Levín-Pamětník do míst, kde vyroste most "Rakousy". (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)
  Výstavba přístupové cesty od silnice Levín-Pamětník ke staveništi mostu na pravém (západním) břehu Cidliny. (Foto: Jan Slovík, 18.8.2004)

 jaro 2004 - přípravné práce

  Rozmezí mezi polem a srázem u řeky, kde bude začínat estakáda směrem od Prahy. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Sráz u pravého (západního) břehu řeky Cidliny. Porost zde byl vykácen pouze přímo u staveniště mostu. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled z okraje pole nad srázem směrem do míst, kudy povede most směrem do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Porost prudkého srázu na pravém břehu plnil hlavně zpevňující funkci. Po jeho vykácení až do výstavby krajní opěry mostu nemá odkrytou zeminu co udržet. První eroze se již projevila na okraji budoucí dálnice. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Vykácený porost v místech budoucí západní opěry mostu. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled na vykácený porost na srázu nad řekou. V budoucnu bude v těchto místech stát západní opěra mostu. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Řeka Cidlina proti proudu, při pohledu z místa budoucího mostu. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled z pravého (západního) břehu řeky do míst, kde bude po několika desítkách metrech končit východní konec mostu. Záběr je z budoucího středu dálnice. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Řeka Cidlina po proudu, při pohledu z míst budoucího přemostění. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled ze srázu na západním břehu přes řeku až do míst východního konce mostu. Dálnice bude za mostem pokračovat těsně okolo borovic (na snímku vlevo). (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Detailnější záběr pokračování dálnice za budoucím mostem ve směru do Hradce. Dálnice se musí vtěsnat mezi stromy vlevo a vpravo. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled od jihu do míst, kde mělkou rokli řeky Cidliny překlene dálniční most. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Tímto polem bude dálnice přicházet od Prahy k mostu přes Cidlinu. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Kolíkování probíhalo zřejmě ve spěchu, což dokazuje originální a trochu úsměvné umístění na převráceném stromě. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled ze silnice Levín - Pamětník do prostoru jižně od budoucího dálničního mostu. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 2. května 2004.
 doplněno a upraveno 1.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008