Osičky - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po zprovoznění dálnice

  Příjezd k nadjezdu ve směru od Hradce. Vpravo protihluková stěna, chránící obyvatele Osiček. V pozadí vlevo kopec "Na Víně" (266 m n.m.). (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Pohled na nadjezd při jízdě do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 srpen 2006 - výstavba dálnice u nadjezdu

 

Pohled od západu na těleso dálnice a nadjezd pro silnici u obce Osičky. Na horizontu jsou zřetelně vidět elektrárna Opatovice (za nadjezdem) a Kunětická hora (vpravo vzadu). Uprostřed dálnice jsou již připraveny držáky svodidel, pravděpodobně lanových. (Foto: Jan Vlasák, 19.8.2006)

 září 2005 - výstavba

  Výstavba vozovky k nadjezdu ve směru do Osiček. V pozadí nadjezd a za ním obec Osičky. Na okrajích nové silnice jsou postaveny odbočky do pole. Vlevo provizorní komunikace. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Pohled z náspu nadjezdu - na dálnici směrem k východu, do Hradce Králové. V pozadí výstavba dálničního mostu u Osic. Vlevo vzadu obec Osice. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Pohled k západu z nadjezdu u Osiček - na dálnici ve směru do Prahy. Vpředu výstavba dálničního mostu přes přemístěné koryto Černské strouhy. Vlevo část nového koryta. V pozadí začíná zářez u Dobřenic. Úplně vpředu vede provizorní komunikace, která sloužila během výstavby nadjezdu. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Vozovka nadjezdu od jihu při pohledu k Osičkám. Na krajích jsou již částečně nainstalována zábradlí. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Nadjezd při pohledu od západu - ve směru dálnice do Hradce Králové. Vpředu výstavba dálničního mostu přes přemístěné koryto Černské strouhy. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Celkový pohled od západu na dokončovaný nadjezd ve směru dálnice do Hradce Králové. Doleva směr Osičky, doprava Rohoznice. Vpravo nové koryto pro Černskou strouhu. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)
  Pohled na nadjezd z provizorní komunikace od jihu. V pozadí obec Osičky. (Foto: Jiří Navrátil, 15.9.2005)

 květen 2005 - výstavba

  Letecký pohled na nadjezd od severu. Nadjezd je již téměř hotov, zbývá dosypat příjezdové náspy. Vpravo podél nadjezdu vede provizorní přeložka, protože nadjezd se buduje přesně v trase staré silnice. Po zprovoznění nadjezdu však část této provizorní cesty možná zůstane pro potřeby zemědělců. Úplně vpravo je vidět stavbu dálničního přemostění Černské strouhy, jejíž tok byl kvůli dálnici jen minimálně upraven. Zprava doleva vede dálnice od Prahy. Silnice, která povede přes nadjezd vede odspodu nahoru z Osiček do Rohoznice. V levé části snímku je vidět výsypka ornice skryté z trasy dálnice. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

 říjen 2004 - výstavba

  Pohled na výstavbu náspu ze silnice směrem do Rohoznice. Zprava povede dálnice od Prahy. V pozadí obec Rohoznice. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Skrývka zeminy mezi Osičkami a Osicemi. Pohled od severu. Nadjezd u Osiček se nachází mimo snímek vpravo. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Stará silnice, která vede k novému nadjezdu. Vpravo provizorní komunikace pro objížďku stavby. Pohled od severu, od Osiček. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Stará silnice je již zasypána náspem k budovanému nadjezdu. V pozadí výstavba pilířů. Vpravo provizorní objížďka. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Násep pro silnici vedoucí k nadjezdu od Rohoznice. Pohled ve směru silnice od Osiček. Vpravo dočasná objížďka. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Budování pilířů pro podpírání nadjezdu. Uprostřed jsou dva pilíře, teprve v počáteční fázi. Vpředu je pilíř obložený bedněním a vzadu již vybetonovaný sloup. Pohled ve směru do Osiček. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Budování pilířů. Pilíř (sloup) vpravo je již obložen bedněním. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Armovací pruty, připravené pro zhotovení železobetonového sloupu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Konstrukce bednění, připravené pro betonáž sloupu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Již vybetonovaný sloup, nejblíže Osičkám. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Vozový a strojový park u staveniště nadjezdu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)

 září 2004 - výstavba

  Zemní práce v trase dálnice za nadjezdem u Osiček směrem do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Celkový pohled na staveniště nadjezdu přes dálnici pro silnici z Rohoznice do Osiček. Probíhá vytrhávání asfaltu staré silnice, v jejíž místech vyroste násep z nadjezdem. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Práce na vytrhávání asfaltu při pohledu ze silnice směrem od Osiček. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Provizorní komunikace pro objíždění zbourané silnice je dosti úzká a od nákladních vozidel značně poškozená a zvlněná. Běžná doprava kromě autobusů sem proto nesmí. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Provizorní komunikace při pohledu ve směru do Osiček. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Provizorní komunikace při pohledu ve směru do Rohoznice. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Výstavba tělesa od nadjezdu směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Pohled ze silnice Osičky-Rohoznice na dálniční těleso mezi Osičkami a Dobřenicemi. Pohled ve směru dálnice do Prahy. V pozadí hloubení zářezu směrem do Dobřenic. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Úpravy nového koryta pro potok. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Stavební práce na tělese dálnice u nadjezdu. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Těleso dálnice mezi starou silnicí a provizorní komunikací. Pohled z provizorní komunikace ve směru dálnice do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Nové koryto potoka ve směru do Hradce a ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Nový mostek přes nové koryto pro přístup na pole. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Rozestavěné koryto potoka. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Tabule je stejná jako v červenci, ale halda trochu povyrostla. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Provizorní kilometrovník, udávající staničení u nadjezdu. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)

 červenec 2004 - zahájení výstavby

  Výstavba nadjezdu přes dálnici pro silnici mezi obcemi Osičky a Rohoznice. V popředí provizorní komunikace, sloužící pro dočasné spojení mezi obcemi do doby, než bude nadjezd dokončen. Pro veřejnou dopravu je však silnice úplně uzavřena. Práce pokračovaly i za prudké průtrže mračen. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled na trasu dálnice ze silnice Rohoznice-Osičky směrem do Prahy. V pozadí budování zářezu jihovýchodně od Dobřenic. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Staveniště pro nadjezd u osiček s odloženou zeminou ze skrývky dálnice. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled od silnice Rohoznice-Osičky ve směru trasy dálnice D11 do Hradce Králové. V té době nebyl tento úsek mezi Osičkami a Hradcem ještě vůbec rozestavěn. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Informační tabule o jednom ze stavitelů této části dálnice D11. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)

 květen 2004 - před zahájením výstavby

  Filipojakubská hranice, připravená na pálení čarodějnic u Osiček. Na tomto místě se však čarodějnice pálily naposledy. Pár měsíců potom rozhrabaly toto místo stavební stroje, aby tudy vedla nová dálnice. (Foto: Hana Vincenciová, 4/2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 8. srpna 2004.
 doplněno a upraveno 2.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008