Polní Chrčice - nadjezd přes dálnici pro polní cestu (ekotunel)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po úplném zprovoznění dálnice

  Příjezd k tunelu od Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Východní portál tunelu - hradecký. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Průjezd tunelem ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 listopad 2006 - dočasný provoz na opačném profilu

 

Příjezd k ekotunelu ve stoupání od Hradce Králové. Oproti stavu před několika měsíci se zase jezdí obousměrně po druhém profilu dálnice (pro směr do Prahy). Předtím se jezdilo po profilu vlevo. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Ekotunel při pohledu ve směru jízdy do Prahy. Nahoře se pomalu naváží a udusává zemina. Na okraji portálu je instalováno oplocení. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 

Výjezd z ekotunelu ve směru do Prahy. V pozadí již nainstalovaná návěst před křižovatkou Žehuň. (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 červenec 2006 - dokončování nadjezdu

  Pohled na částečně zasypaný nadjezd od západu. Vpravo obousměrně zprovozněný poloviční profil, vlevo ještě nedokončený profil pro samostatný směr do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Západní portál tunelu při pohledu od jihu. Nad portálem je zatím provizorní dřevěné zábradlí, chránící i před pádem zeminy na vozovku. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Pohled od jihu na zasypávání vrcholku klenby tunelu. Vlevo vzadu Kozí hůra. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Pohled z prostoru nad východním portálem - na dálnici směrem do Hradce Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Pohled od tunelu (od východního portálu) - na dálnici směrem do Hradce Králové. Vlevo vzadu nová cementobetonová vozovka. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)

 leden 2006 - po zprovoznění polovičního profilu

  Pohled na nedokončený tunel při jízdě do Prahy. Za pár měsíců se do Prahy bude jezdit již vpravo za svodidly. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Dálnice provozovaná obousměrně v polovičním profilu před ekotunelem. Pohled ve směru do HK. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Skořepina ekotunelu, klenoucí se nad celou šíří dálnice. Jezdí se však zatím jen pod pravou polovinou klenby. Nahoře je provizorní zástěna, chránící před pádem na vozovku. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)

 prosinec 2005 - zprovoznění polovičního profilu

  Pohled na tunel z právě zprovozněné poloviny dálnice. Provozu zatím slouží v těchto místech pro oba směry jízdy jen polovina pro budoucí směr do Hradce Králové. Jízdní směry jsou zatím z bezpečnostních důvodů odděleny kužely, aby se nedalo předjíždět. Skelet tunelu, železobetonová klenba, je již dokončen, ale ještě není zasypán zeminou. Zvěř putující ekokoridorem je tak nyní ještě ohrožena kvůli nutnosti přecházet dálnici za provozu. Podle ochránců by zde zatím měla být omezena rychlost a demontovány vnitřní svodidla. Pohled od severovýchodu, při jízdě do Prahy. (Foto: Jiří Reitmayer, 21.12.2005)

 říjen 2005 - výstavba

  Pohled na konstrukci u vjezdu do tunelu od Prahy. Průhledem skrz je dobře vidět, že je tunel krátký. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled na poslední nevybetonovanou část klenby u západního portálu. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled na výjezd ve směru do Hradce Králové. Dozadu směr HK. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled od jihu na východní portál tunelu. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled od výjezdu z tunelu - na dálnici směrem do Hradce Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)

 září 2005 - výstavba

  Budování složité konstrukce bednění a betonáž klenby pro přesypávaný nadjezd, tzv. ekotunel. Pohled z dálnice ve směru do Hradce Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Konstrukce pro betonáž klenby ekotunelu. Zatímco vzadu se již betonuje, vpředu se skládací konstrukce bednění připravuje pro betonáž. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Pohled od jihu na jednotlivé etapy výstavby klenby. Vlevo se provádí montáž nosné konstrukce bednění. Vpravo je (světlá šikmá část) bednící forma, aby beton neprotekl dolů, než zatvrdne. Vpravo jsou vidět jednotlivé vrstvy poskládaných ocelových prutů a nahoře provádění betonování. Tato část je zešikmena schválně neboť zde bude začínat tunel, který bude mít takovýto šikmý portál. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Vozidlo s "mixem" a za ním vozidlo s teleskopickou rukou pro vyzdvižení hadice s betonem až nad klenbu. Pohled na západní portál. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Pohled od jihu na klenbu. Vlevo zčásti vybetonovaná klenba. Dozadu vede dálnice do Hradce Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  1. fáze betonáže: připravená síť z příčně překládaných ocelových prutů. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  2. fáze betonáže: lití betonů z hadice na teleskopické ruce (nahoře uprostřed) a "udusávání a uhlazování" tuhnoucího segmentu (vpravo uprostřed). (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  3. fáze betonáže: zakrytí čerstvého betonu a jeho "vyzrávání". (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Šikmý, zčásti již vybetonovaný východní portál ekotunelu. Pohled od jihu. Jak je z tohoto pohledu možné pozorovat, tvar portálu sleduje svah za ním, takže tunel bude z kopcem splývat. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba dálnice za ekotunelem směrem do Hradce Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Pohled na konstrukci bednění a budoucí východní portál ve směru dálnice od Hradce Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Pohled z nitra spletité nosné konstrukce bednění. Takovýto pohled se řidičům naskytne při vyjíždění z tunelu ve směru do Hradce Králové - samozřejmě bez lešení. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba dálnice ve směru do Prahy. V pozadí stavba ekotunelu. Část dálnice vlevo - pro směr do Hradce má již dokončenu cementobetonovou vozovku. Vozidlo vpravo se ještě prohání po části bez vozovky. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)

 květen 2005 - výstavba

  Letecký pohled od severovýchodu na výstavbu dálnice D11 ve směru do Prahy. Zleva vede dálnice od Hradce Králové. Na okraji lesa se buduje nadjezd přes dálnici pro polní cestu u Choťovic. Vzadu mezi lesíky se buduje tzv. ekologický tunel. Vpravo vzadu je vidět dálnice u Sán. Vpravo je obec Žehuň a vedle ní hráz Žehuňského rybníka. Dole je na snímku vidět silnice z Žehuně do Žiželic. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

 říjen 2004 - zahájení výstavby

  Pohled k východu ze silnice Žehuň-Polní Chrčice do míst, kudy povede dálnice směrem do Hradce Králové (od středu levého okraje snímku). Vzadu v sedle mezi kopci bude vyhlouben zářez a poté bude dálnice zasypána do tunelu. Vlevo vzadu Kozí Hůra. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Sedlo mezi kopci, kudy bude vyhlouben pro dálnici zářez. Pak bude nad dálnicí vybudována klenba a zasypána zeminou. Přes tunel pak povede polní cesta a ekokoridor. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Skrývka s rýhou pro archeologický výzkum. V pozadí Kozí hůra. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Kolík u rýhy pro archeologický výzkum. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled k západu ze silnice Žehuň-Polní Chrčice do míst, kudy povede dálnice směrem do Prahy (od středu pravého okraje snímku). V pozadí stromořadí podél silnice z Kolína do Žehuně. Dálnice silnici přetne nalevo od stromů a za silnicí vznikne dálniční křižovatka s nadjezdem pro přeložku této silnice. Silnice, ze které je fotografováno bude dálnicí přerušena a zrušena. Řidiči budou muset jezdit menší oklikou po silnici přes dálniční křižovatku. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)

 červenec 2004 - stav klidu

  Pohled ve směru dálnice do Hradce Králové z místa, kde trasa dálnice kříží současnou silnici II/328. V pozadí nezalesněné sedlo mezi kopci, kudy bude vyhlouben 11 metrů hluboký zářez. Pro polní cestu a biokoridor bude v tomto místě postaven tzv. ekologický tunel, či spíše 20 metrů široký most, aby mohla zvěř nerušeně překonat dálnicí rozdělené území. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled na sedlo od odbočky silnice II/328 do Sán. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled na sedlo ze silnice od Sán ke křižovatce se silnicí II/328. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Snímek nezastavěné oblasti jižně od Choťovic. Pohled ze silnice mezi Choťovicemi a Žehuní. Dálnice povede pod lesem vzadu, ale za kopcem, který je vpravo. Právě tam se bude nacházet ekologický nadjezd (tunel). Záběr je ze stejného místa jako panoramatický snímek u Choťovic. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 24. září 2004.
 doplněno a upraveno 1.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008