Pravy - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix

 

Poblíž obce Pravy na královéhradecku je na silnici mezi obcemi Pravy a Michnovka (Kratonohy) budován nadjezd přes dálnici D11, spolu s manipulační mimoúrovňovou křižovatkou (tzv. služební exit Pravy). Současná silnice bude přeložena jihozápadním směrem o několik desítek metrů.
 

 září 2004 - výstavba

  Pohled od Prav na hloubení zářezu mezi Pravy a Dobřenicemi. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Pohled od Prav na výstavbu dálničního tělesa mezi Pravy a Dobřenicemi. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Detail stavební techniky. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Pohled z trasy dálnice, v místě křížení se starou silnicí Pravy-Kasaličky. Směr dálnice do Hradce Králové. V pozadí hloubení zářezu kopcem Velká Dorota (292 m n.m.). (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Detailní pohled v trase dálnice do Hradce Králové na hloubení zářezu Velkou Dorotou. Za tímto zářezem se nachází křižovatka Dobřenice. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Už před stavbou, ale ještě i během ní probíhá rozsáhlý archeologický průzkum. Čas je neúprosný a proto na průzkumu denně pracují desítky lidí najednou. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Plochy prozkoumané archeology. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Plochy, které ještě na archeology čekají. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Pohled na starou silnici z Prav do Michnovky, která bude brzy vytrhána a nahrazena přeložkou. V pozadí křížení s dálnicí. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Místo napojení nové přeložky na starou silnici na východě, u obce Pravy. Bohužel muselo padnout několik ovocných stromů a zahrada. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Staveniště přeložky silnice směrem do Michnovky. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Tabulky s údajem kilometru od začátku dálnice D11. Po stavbě jsou jich stovky. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Pohled ze staré silnice, kterou kříží trasa dálnice. Směr dálnice do Prahy. V pozadí zářez u Kasaliček. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Pohled z budoucí přeložky silnice Pravy-Michnovka na koridor dálnice D11 směřující ku Praze. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Provizorní zábrany proti vniknutí drobných živočichů na staveniště. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)
  Tabule upozorňuje na omezení, ale hlavně jde o to kdo tu staví. (Foto: Jan Slovík, 15.9.2004)

 červenec 2004 - zahájení výstavby

  Výstavba dálnice mezi obcí Pravy a Chýštěm. Pohled od Prav směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled ze silnice z Prav do Michnovky na výstavbu dálnice směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Rýha v trase dálnice pro archeologický a geologický průzkum u silnice z Prav do Michnovky. V pozadí výstavba zářezu dálnice mezi obcemi Voleč a Kasaličky. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Detail vyznačení staveniště u Prav. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Stavební rýhy a již vykácený les mezi silnicí z Prav do Michnovky a Dobřenicemi. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)

 jaro 2004 - zahájení přípravných prací

  Pohled z trasy budoucí dálnice (z místa, kde se dnes kříží se silnicí z Prav do Kratonoh) směrem do Hradce Králové. V pozadí les s kopcem Velká Dorota (292 m n.m.). (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled do míst, kde se bude dálnice křížit se silnicí z Prav do Kratonoh. O několik metrů jihozápadněji než současná silnice. První snímek - pohled od Prav, druhý směrem od Kratonoh. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Silnice z mezi obcemi Pravy a Michnovka, kterou má již brzy křížit dálnice. Na jaře 2004 byla vykácena ovocná alej v místech křížení a okolí. První snímek - směr do Michnovky, druhý do Prav. Na druhém snímku první dům obce Pravy, který bude po dostavbě nové přeložky silnice obcházet z druhé strany než nyní. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Vysekané keře a stromky u Prav. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Celkový pohled a detail vykácených porostů u Kasaliček, směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Pohled od silnice do Kratonoh, z trasy budoucí dálnice směrem do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Kácení keřů a stromků na pravé straně silnice směrem do Prav. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)
  Stoupání silnice od Michnovky k místu, kde se bude křížit s dálnicí. Na snímku až za vrcholem stoupání. (Foto: Jan Slovík, 6.3.2004)

 květen 2004 - před zahájením výstavby

  Filipojakubská hranice, připravená na pálení čarodějnic u Prav. Na tomto místě se však čarodějnice pálily naposledy. Pár měsíců potom rozhrabaly toto místo stavební stroje, aby přesně tímto místem vedla přeložka silnice od Michnovky. V místě odkud je fotografováno vyroste manipulační dálniční křižovatka. (Foto: Hana Vincenciová, 4/2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek 1
   situační plánek 2
 autor © Jan Slovík , 25. července 2004.
 doplněno a upraveno 24. září 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008