Sány - nadjezd přes dálnici 2 (pro silnici)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po zprovoznění dálnice

  Příjezd k nadjezdu od Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Manipulační sjezd (vpravo) pro vozidla údržby, který slouží k přejezdu na druhou stranu (vlevo). Dříve se vozidla otáčela přes středový pás, což je na nových dálnicích nepřípustné. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Detail nadjezdu od východu, ve směru do Prahy. V pozadí mýtná brána. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 srpen 2006 - výstavba

 

Staveniště nadjezdu od západu. Silnice za mostem, doposud provizorně přetínající dálnici, již byla uzavřena a pomalu je rozbagrovávána. Jelikož není nadjezd ještě zprovozněn, čekalo se s uzavřením silnice až do dokončení sousedního nadjezdu na křižovatce Žehuň u Dobšic (v pozadí - přes lešení není vidět). (Foto: Jan Vlasák, 19.8.2006)

 červenec 2006 - výstavba

  Celkový pohled na stavbu nadjezdu od západu. Vpředu prozatimní konec svodidel od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Pohled na stavbu mostovky od severu, ve směru od Sán. Vpředu zatím nezasypaná konstrukce severní opěry. Uprostřed mostovky jsou vidět trčící dráty z armatury pilířů. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Pohled od severní opěry na dočasný průjezd staveništěm. Vlevo stavba dálnice směrem do Hradce Králové. Úplně vlevo je vidět služební sjezd od Hradce. Vlevo vzadu u zeleně se nachází dálniční propustek. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)
  Detailní pohled od severní opěry na stavbu západní strany nadjezdu. Vpravo těleso dálnice do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)

 květen 2006 - výstavba

  Pohled z náspu na jižním předmostí nadjezdu. V pozadí se buduje dálnice směrem do Hradce Králové. Vpředu první vrstvou asfaltu pokrytý služební nájezd na dálnici. Uprostřed je násep tohoto nájezdu stále přerušený silnicí do Sán. (Foto: Jiří Navrátil, 26.5.2006)
  Složitá konstrukce, sloužící k vybudování mostovky nadjezdu. Mezi konstrukcí zůstal úzký prostor k projíždění stavební techniky. Vpravo vzadu severní opěra. Vlevo stavba dálnice směrem do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 26.5.2006)
  Pohled z náspu pro služební exit, směrem k severu. V pozadí obec Sány, do které se dá staveništěm stále projíždět po provizorní komunikaci. Tato komunikace však ještě neumožňuje dokončit náspy služebních nájezdů na dálnici. (Foto: Jiří Navrátil, 26.5.2006)
  Pohled z jižní opěry mostu k severu - k Sánům. Vlevo probíhá pokládka asfaltu na dálnici. (Foto: Jiří Navrátil, 26.5.2006)

 leden 2006 - výstavba

  Pohled z jižního náspu na stavbu nadjezdu. Vpředu dole základy jižní opěry. Vzadu násep severního předmostí a za ním obec Sány. Vpravo objížďka staveniště. Dálnice povede od Prahy (zleva) mezi prvním a druhým sloupem (tam kde stopa vozidla). Velice zajímavé je, že třetí sloup vzadu není z tohoto pohledu vidět a je dokonale zakryt druhým sloupem. Právě mezi druhým a třetím sloupem povede směr dálnice od Hradce Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Pohled z jižního předmostí na zasněžené těleso dálnice směrem do Prahy. Přímo vlevo dole (mimo záběr) jsou základy jižní opěry mostu. Napravo jsou vidět sloupy, které budou podepírat nadjezd - včetně třetího sloupu, který není na některých záběrech vidět. Z tohoto pohledu si již každý dokáže představit, že směr od Prahy povede mezi dvěma sloupy nalevo a směr od HK mezi dvěma sloupy napravo. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Pohled od jižní opěry na násep, po kterém povede silnice do Polní Chrčice. Část staré silnice zmizela pod svahem náspu a okolo staveniště vede dočasná objížďka. Vlevo se již rýsuje i nájezd na dálnici ve směru do HK. Tento nájezd však bude sloužit výhradně vozidlům údržby, která se přes tento nadjezd budou otáčet. Podobný "služební exit" se buduje i u nadjezdu u Prav. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Pohled z jižního předmostí na zasněžené těleso dálnice směrem do Hradce Králové (k východu). Dole vede provizorní objížďka staveniště nadjezdu. Vpravo je vidět úzký násep, po kterém povede služební (manipulační) nájezd na dálnici do HK. Násep nájezdu je však zatím přerušen dočasnou objížďkou staveniště. (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)
  Dočasná objížďka staveniště, využívající z části původní silnici. Vpravo násep vedoucí k nadjezdu. Pohled od severu (od Sán). (Foto: Jiří Navrátil, 16.1.2006)

 říjen 2005 - výstavba

  Pohled na násep k nadjezdu ve směru od Sán - od severu. Zprava se buduje dálnice od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled na násep k nadjezdu ve směru do Sán - od jihu. Zleva povede dálnice od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled na téměř dokončené pilíře nadjezdu přes dálnici, při pohledu ve směru od Prahy. Vpravo násep k nadjezdu ve směru do Sán. V pozadí Kozí hůra. Uprostřed rýha pro středovou kanalizaci. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Bednění pro betonáž pilíře. Pohled od jihu. V pozadí násep pro nájezd na most ve směru od Sán. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Vápenná stabilizace tělesa dálnice východně od nadjezdu u Sán. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)

 září 2005 - výstavba

  Pohled od konce vesnice Sány k jihu - ze silnice směrem do Polní Chrčice. V pozadí výstavba nadjezdu přes dálnici. Stávající silnice je zatím přeložena na provizorní komunikaci a před mostem se stáčí doleva. Dálnice povede zprava od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Vpravo výstavba nadjezdu ve směru od Sán. Vlevo provizorní panelová cesta, po které se musí jezdit až do zprovoznění nadjezdu. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba sloupů pro nadjezd u Sán. Vpředu již připravená železná konstrukce pro betonáž, vzadu vrtání pilot. Pohled ve směru nadjezdu do Sán. Zprava mezi sloupy povede směr dálnice do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Pohled z jižní opěry nadjezdu ve směru do Sán. Úplně vpředu základy opěry a za je ní je sloup, který je obkládán bedněním pro betonáž. Vpravo vede provizorní panelová cesta do Sán. V pozadí obec Sány. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Pohled z jižního náspu u nadjezdu - na rozestavěnou dálnici ve směru do Prahy. Úplně vzadu se v lese nachází dálniční most přes železniční trať u Kanína. Vpravo vzadu obec Sány. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Pohled z jižního náspu u nadjezdu - na rozestavěnou dálnici ve směru do Hradce Králové. Nadjezd povede zprava doleva do Sán. Uprostřed snímku se nachází propustek pod dálnicí u Sán. V pozadí sedlo mezi kopci, kde se buduje tzv. ekotunel. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba dálnice směrem do Prahy pod budoucím nadjezdem u Sán. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba dálnice do Prahy mezi propustkem a nadjezdem (v pozadí) u Sán. Pohled od propustku u Sán směrem k západu. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)

 říjen 2004 - zahájení výstavby

  Pohled ze silnice Sány-Polní Chrčice - ve směru budoucí dálnice do Hradce Králové. Uprostřed snímku - u keřů bude vybudován propustek pod dálnicí. V pozadí Kozí hůra a mezi kopci povede dálnice v tunelu. Na poli vzadu (zelené) vyroste dálniční křižovatka se silnicí II/328. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled ze stávající silnice Polní Chrčice-Sány na výstavbu dálnice ve směru do Prahy. V místech kde stojí auto je budován nadjezd přes dálnici a silnice na něho bude přeložena. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od západu, ze stávající silnice ze Sán do Polní Chrčice - na výstavbu dálnice ve směru do Hradce Králové. V pozadí vlevo keře, kde bude dálniční propustek. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od severozápadu na stávající silnici ze Sán do Polní Chrčice. Doprava se staví dálnice do Prahy. Nový nadjezd přes dálnici bude vybudován u pravého okraje snímku a vzadu na louce se stočí doleva na starou silnici. (Foto: Jan Slovík, 11/2004)
  Skrývka zeminy pro dálnici u Sán. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Výstavba nadjezdu u Sán. Pohled ve směru dálnice do Prahy. Vzadu v průseku se buduje dálniční most přes železniční trať u Kanína. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Stavební technika při zemních pracích. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Vykolíkováni staveniště u nadjezdu. V pozadí obec Sány. Pohled od jihu, ze stávající silnice. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)

 červenec 2004 - stav klidu

  Pohled ze silnice Sány-silnice II/328 ve směru budoucí dálnice do Prahy (na západ). V pozadí les Bor, před nímž bude nadjezd přes dálnici pro polní cestu. Za lesem je dálniční most přes železniční trať u Kanína. Silnice ze které je fotografováno, bude vytrhána a přesunuta na přeložku s nadjezdem asi tak do míst, kde jsou vyměřovací pruhované tyče. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Pohled ze silnice Sány-silnice II/328 ve směru budoucí dálnice do Hradce Králové (na východ). V pozadí les, před nímž bude křižovatka Dobšice. Přibližně v místech pruhovaných tyčí budou začínat nájezdy a sjezdy pro tzv. služební exit, který bude sloužit např. pro najíždění vozidel údržby. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 24. září 2004.
 doplněno a upraveno 3.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008