Velký Osek - dálniční most přes železniční trať

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 Silvestr 2006 - po zprovoznění dálnice

  Příjezd k vrcholu náspu, kde se nachází most přes železniční trať. Pohled ve směru do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)
  Příjezd k mostu od Hradce Králové. V pozadí lesy Libického luhu. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 červenec 2006 - výstavba

  Pohled na most od západu, ve směru od Prahy. Vpravo je vidět ještě nedokončené zábradlí na jižní straně mostu. (Foto: Jiří Navrátil, 6.7.2006)

 leden 2006 - výstavba

  Pohled z mohutného náspu na těleso dálnice směrem na východ - do Hradce králové. Uprostřed most přes železniční trať. Násep končí až za lesem vzadu. (Foto: Jiří Navrátil, 18.1.2006)
  Pohled ze severní strany na násep a dálniční most přes trať. (Foto: Jiří Navrátil, 18.1.2006)
  Pohled od severu na dálniční most, který má z bezpečnostních důvodů usazena všechna čtyři zábradlí avšak ne až k okraji mostu. (Foto: Jiří Navrátil, 18.1.2006)
  Pohled pod most od severu. Vpravo je západní opěra, vlevo západní podpěrné sloupy a mezi nimi konec náspu, zpevněný hrubým kamenným obložením. (Foto: Jiří Navrátil, 18.1.2006)
  Pohled od východu na zasněženou mostovku. Zábradlí, i když zatím jen provizorně, je usazeno jak na okrajích, tak i ve středovém pásu. Chybí zatím začátky a konce všech zábradlí. Dozadu povede dálnice do Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 18.1.2006)
  Pohled z mostu přes železniční trať u Velkého Oseka, směrem k východu. Dálnice do HK zhruba uprostřed snímku překračuje polní cestu (cca u sloupů el. vedení) a vzadu v lese pak další železniční trať. (Foto: Jiří Navrátil, 18.1.2006)

 říjen 2005 - výstavba

  Pohled na most od jihu. Ještě před několika týdny tu stály jen sloupy. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled od jihu na dálniční most ze železniční trati směrem do Poděbrad (dozadu). Zleva povede dálnice od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Mostovka pravého mostu (pro směr do Hradce Králové) přes železniční trať od Poděbrad (zleva). Pohled od západu (od Prahy). V pozadí u lesa se nachází další most přes železniční trať Velký Osek-Hradec Králové. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)
  Pohled z náspu na východním předmostí na mostovku pravého mostu (pro směr do Hradce Králové). Pohled od východu (od Hradce). Les v pozadí je Libický luh. Dole vlevo je vidět železniční trať od Velkého Oseka. (Foto: Jiří Navrátil, 9.10.2005)

 září 2005 - výstavba

  Dokončené pilíře pro dálniční most. Každý směr ponesou dva pilíře na každé straně trati. Pohled od jihu, ve směru železniční trati do Poděbrad. Zleva povede dálnice od Prahy. (Foto: Jiří Navrátil, 20.9.2005)

 srpen 2005 - výstavba

  Výstavba dálničního mostu přes železniční trať Poděbrady-Velký Osek (vzadu uprostřed). Pohled ze silnice II/125 do Kolína. Doleva vede silnice do Kanína. (Foto: Karel Duba, 21.8.2005)

 červenec 2005 - výstavba

  Málo patrný pohled na dálnici D11 od jihu ze silnice II/125 ve směru od Kolína. Po vysokém náspu dálnice přechází i železniční trať. Směr dálnice z Prahy bude zleva. (Foto: Vlastimil Kyral, 25.7.2005)

 květen 2005 - výstavba

  Letecký pohled na výstavbu dálnice D11 vedoucí po vysokém náspu u Libice nad Cidlinou. Pohled od severozápadu. Vpravo nahoře dálniční most přes silnici II/125, nahoře uprostřed most přes žel. trať. Dole přivaděč k dálničnímu nájezdu Poděbrady-východ, což je vlastně prodloužení silnice I/32 do Jičína. Uprostřed snímku je obec Libice nad Cidlinou. Původní silnice, která vedla přímo (vlevo dole) do Pátku, byla při dokončení přivaděče zaslepena a přeložena přes Choťánky (pod podjezd vpravo). I když je silnice skoro 15 let zaorána, stále je z letadla dobře znatelná. (Foto: Jan Prouza, 26.5.2005)

 říjen 2004 - výstavba

  Pohled z prostoru budoucího dálničního mostu přes silnici II/125. Dozadu na východ směr dálnice do Hradce Králové, která povede po vysokém náspu. V pozadí výstavba mostu přes železniční trať Nymburk-Velký Osek. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od Kanína na výstavbu mostu přes trať. Dozadu směr dálnice do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Budování mostu při pohledu od severu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Dálniční most přes železniční trať při pohledu od severu, ze silnice Libice-Kanín. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Staveniště na západním předmostí mostu. Pohled od severu. Uprostřed snímku západní opěra mostu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Západní opěra při pohledu ve směru dálnice do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Halda zeminy východně od staveniště mostu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Stavba dálnice mezi mostem přes trať a mostem přes polní cestu (mimo záběr vlevo). Pohled od severu, od Kanína. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Staveniště dálnice u Kanína při pohledu od severu, z příjezdové cesty na staveniště. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled od budoucího mostu přes polní cestu - na dálnici ve směru do Prahy. V pozadí haldy zeminy a u nich staveniště mostu přes železniční trať. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Halda pro přípravu náspu u mostu přes železniční trať. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Haldy zeminy pro budování náspu dálnice. Vpředu těleso, na kterém bude násep navršen. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Halda zeminy u staveniště mostu při pohledu od severu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)

 červenec 2004 - výstavba

  Celkový pohled ze silnice II/125 a detail výstavby dálničního mostu přes železniční trať mezi Libicí nad Cidlinou a Velkým Osekem. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Výstavba dálničního mostu přes železniční trať. Pohled od trati ve směru do Kolína. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Panoramatický snímek (sestavený z osmi záběrů) výstavby mostu a navyšování náspů v jeho těsné blízkosti. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004, panoramatické zpracování: Luděk Zika, 4.9.2004)
  Několik pohledů na mohutnou haldu materiálu, který poslouží k nasypání náspů u mostu přes trať. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Druhá "mamutí" hromada se nachází na západní straně trati. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Během terénních úprav a výstavby náspů kmitaly nakladače z jednoho místa trati na druhé i v intervalu pouhé jedné minuty. Naštěstí není železniční přejezd daleko a nemusí se objíždět více než několik stovek metrů. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)
  Označení příjezdu a odbočka ke staveništi mostu ze silnice z Libice do Kanína. (Foto: Jan Slovík, 3.7.2004)

 červen 2004 - výstavba

  Letecký pohled od západu (ve směru od Prahy) na staveniště dálnice D11 mezi železničními mosty u Oseka. V tuto dobu byla provedena jen skrývka širokého pruhu zeminy, aby zde mohl být vybudován násep. Vpředu (dole) železniční trať Nymburk-Kolín, vzadu v lese trať Hradec Králové-Velký Osek. Vlevo je spojovací cesta ke staveništi, odbočující ze silnice do Kanína. (Foto: Miroslav Brabec, 13.6.2004)
  Letecký pohled od západu na staveniště dálnice D11 mezi železniční tratí a silnicí II/125 u Velkého Oseku. Vlevo výstavba mostu přes železnici, ale dole zatím ještě není staveniště pro most přes silnici připraveno. Uprostřed snímku stavební dvůr a výsypka zeminy. Silnice II/125 do Kolína je již přestavěna a vede podél ní cyklistická stezka. V pozadí Velký Osek. (Foto: Miroslav Brabec, 13.6.2004)

 podzim 2003 - zahájení přípravných prací

  Pohled od Kanína směrem do míst, kde zanedlouho vyroste staveniště dálničního mostu přes železniční trať. (Foto: Jan Slovík, 8.11.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 6. července 2004.
 doplněno a upraveno 3.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008