Žiželice - dálniční most přes řeku Cidlinu (estakáda 240m)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Přes rozsáhlé louky, které vznikly po vysušení starého meandrujícího řečiště řeky Cidliny, byla postavena 240 m dlouhá dálniční estakáda u Žiželic. Estakáda začíná na mělkém svahu u umělého kanálu tzv. Mlýnské Cidliny, původně jednoho z ramen řeky. Pak mosty pokračují přes širokou louku, která bývá často zaplavována, až za hlavní tok řeky Cidliny. Za řekou estakáda ještě překračuje novou silnici, která byla postavena jako náhrada za přerušenou silnici z Žiželic do Loukonos.
 

 Silvestr 2006 - po úplném zprovoznění dálnice

  Příjezd k estakádě ve směru od Hradce. (Foto: Jan Slovík, 30.12.2006)

 listopad 2006 - provoz na druhém mostě

 

Příjezd k estakádě od Hradce Králové. Oproti stavu před několika měsíci se zase jezdí obousměrně po druhém mostě (pro směr do HK). (Foto: Jan Slovík, 26.11.2006)

 březen 2006 - povodně na Cidlině

  Příhradový most, zbudovaný zde pro účely stavby, se ocitl těsně nad hladinou rozvodněné řeky. I když železný most nakonec ohrožen nebyl, nedal se používat, protože voda zalila cestu na druhém břehu. Pohled od východu. (Foto: Jiří Navrátil, 30.3.2006)
  Hned první povodeň odpověděla každému na otázku, proč byla přes malou říčku postavena tak dlouhá estakáda. Vpředu zatopená cesta ke staveništi. Pohled od východu - z příhradového železného mostu. Úplně vzadu zůstala ve vodě drobná zařízení staveniště, která se nepodařilo včas odklidit. Např. mobilní WC neuplavalo, ale v tuto dobu bylo "jen pro plavce". (Foto: Jiří Navrátil, 30.3.2006)
  Pohled na estakádu od východu, z nové přeložky silnice z Loukonos do Žiželic. Uprostřed snímku je kamenem zpevněný násep silnice, který se během povodní stal spíše kamenným břehem řeky. Kdyby přišly povodně ještě před obložením náspu, voda by silnici určitě podemlela a strhla. (Foto: Jiří Navrátil, 30.3.2006)
  Práce na estakádě nebyly během povodní přerušeny ani ohroženy. Pouze areál staveniště zůstal pod vodou (vlevo vzadu). Pohled od východu. (Foto: Jiří Navrátil, 30.3.2006)
  Pohled pod zatopenou estakádu od západu. Jen podle příhradového mostu vpravo se dá odhadnout, kudy úzké koryto řeky Cidliny ve skutečnosti prochází. (Foto: Jiří Navrátil, 30.3.2006)
  Pohled na spodní část mostovek estakády od východu - z přeložky silnice od Loukonos. Most vlevo se teprve dokončuje, po pravém se již obousměrně jezdí. Vlevo je vidět část ostrůvku, na který vede příhradový most (vlevo mimo záběr). Řeka Cidlina normálně teče v úzkém mělkém korytě za prvním pravým pilířem. (Foto: Jiří Navrátil, 30.3.2006)
  Voda se během dešťů a tání sněhu dostala i za přeložku silnice a pokryla okolní pole. Pohled od východu na východní (hradeckou) opěru mostu. (Foto: Jiří Navrátil, 30.3.2006)
  Pohled z východního předmostí estakády směrem k Hradci Králové. Vlevo zprovozněná polovina dálnice, v pozadí obec Levín. (Foto: Jiří Navrátil, 30.3.2006)

 leden 2006 - po zprovoznění polovičního profilu

  Pohled na estakádu ze západního předmostí. Vlevo již zprovozněný most, vpravo rozestavěný. Vpředu prostor pro západní opěru pravého mostu. V pozadí vpravo konstrukce pro montáž mostovky. Pilíře se z tohoto pohledu zdají nizoučké. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Pohled od západu, ze středového pásu, na dokončený a rozestavěný most estakády. Vpravo vpředu informační tabule o stavbě. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Pohled ze spodu na dokončený a rozestavěný most. Vpravo vzadu se již montuje nosná konstrukce. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Pohled od jihu na montáž nosné železobetonové konstrukce pravého mostu. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Pohled z nové přeložky silnice ze Žiželic do Loukonos a Levína, která nyní vede dlouhým obloukem pod východním koncem estakády. Původně vedla silnice přímo, vlevo mimo snímek. V pozadí severní most estakády, po němž vede dálnice od Hradce. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Vjezd na estakádu při jízdě do Prahy. Vlevo se staví most pro směr do Hradce. (Foto: Jiří Navrátil, 23.1.2006)
  Vozovka na levém mostě estakády. Tento most bude později sloužit jen pro směr do Prahy, ale nyní je obousměrný. Vzadu probíhá výstavba pravého mostu. Pohled od jihozápadu. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)
  Mohutná konstrukce pro montáž pravého mostu estakády. Pohled ve směru do Hradce. (Foto: Jiří Navrátil, 4.1.2006)

 prosinec 2005 - zprovoznění polovičního profilu

  Právě zprovozněná polovina dálnice. Pohled od jihozápadu, ve směru dálnice do Hradce Králové. Na estakádě u Žiželic zatím slouží provozu levý most, pro budoucí směr do Prahy. Nyní je po něm vedena doprava obousměrně. Pravý most se teprve staví a je velice zvláštní podjíždět mohutný jeřáb. V pozadí obec Levín. (Foto: Jiří Reitmayer, 21.12.2005)

 září 2005 - výstavba

  Pohled ze západní (pražské) opěry na výstavbu estakády. Vlevo z velké části již dokončený most pro směr dálnice do Prahy. Po jeho dokončení bude levý most sloužit pro obousměrný provoz. Uprostřed jsou vidět pilíře pro pravý most do Hradce Králové. Vpravo byl postaven provizorní most pro přesun stavební techniky. Za prvním pilířem je vidět tok náhonu, tzv. Mlýnské Cidliny. Řeka Cidlina podtéká estakádu až u jejího druhého konce. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Výstavba západní opěry pro pravý most estakády. V pozadí levý most pro směr do Prahy. Pohled od jihovýchodu. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Staveniště dálnice na západním předmostí žiželické estakády. Vpředu propustek pro potok. Pohled ve směru dálnice do Hradce Králové. V pozadí výstavba estakády. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Levý most estakády pro směr do Prahy. Pohled zespodu - od západu. Vlevo odložená posuvná konstrukce pro montáž mostovky. Vpravo jsou pilíře pro pravý most do Hradce. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Montáž mostovky levého mostu. Vpředu pilíře pro pravý most do Hradce. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Detail konstrukce pro zhotovení mostovky. Vpředu pilíř pravého mostu. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Konstrukce pro zhotovení mostovky levého mostu. Vpravo je vidět pilíř pro pravý most a za ním pro levý most. Pohled od jihovýchodu - z nové silnice Žiželice-Loukonosy, která sem bude přeložena z míst u autobusové zastávky. Nová silnice podchází estakádu. Vlevo vpředu provizorní most přes Cidlinu, který slouží stavební technice. Po dokončení estakády bude most odstraněn. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Stavba východní opěry pro pravý most. Pohled z opěry pro levý most k jihovýchodu. Dole nová silnice z Žiželic do Loukonos. V pozadí louky u řečiště Cidliny a Mlýnské Cidliny. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Pohled z východní opěry na výstavbu estakády směrem do Prahy (most vpravo). Vlevo pilíře pro most do Hradce Králové. Dole vede přeložená silnice z Žiželic (zprava) do Loukonos. Vlevo provizorní most přes řeku Cidlinu. V pozadí stromy podél Mlýnské Cidliny, za níž estakáda končí. Rozsáhlé louky mezi řečišti jsou často zaplavovány a proto je estakáda tak dlouhá. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)
  Pohled z východní (hradecké) opěry estakády - na výstavbu dálnice do Hradce Králové. V pozadí vlevo obec Levín, vpravo Loukonosy. Stará silnice dálnici přetínala v zatáčce vzadu. (Foto: Jiří Navrátil, 9.9.2005)

 říjen 2004 - výstavba

  Pohled k západu ze stávající silnice Žiželice-Loukonosy na výstavbu estakády do Prahy (uprostřed). Vpravo je vidět skrývka zeminy pro přeložku této silnice. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Stavební technika v prostoru budoucí přeložky silnice. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Skrývka zeminy u přeložky silnice Žiželice-Loukonosy. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Pohled ve směru estakády do Prahy. Vpředu skrývka u přeložky silnice, před niž bude estakáda začínat. Uprostřed snímku kupa na druhém břehu řeky. V pozadí za sloupem elektrického vedení bude estakáda končit. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)
  Skrývka zeminy pro novou přeložku silnice Žiželice-Levín. Pohled ze stávající silnice směrem k východu. (Foto: Jan Slovík, 24.10.2004)

 říjen 2004 - zahájení výstavby

  Panoramatický pohled od východu do míst, kde bude stát dálniční estakáda u Žiželic. (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)
  Pohled od východu do míst, kde bude stát dálniční estakáda u Žiželic. (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)
  Pohled ve směru dálnice do Prahy. V pozadí výstavba estakády. Stavební stroj se nachází na levém břehu (západním) řeky avšak ani ne uprostřed estakády. (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)
  Výstavba přístupové cesty pro stavební techniku k východnímu předmostí budoucí estakády. V pozadí halda zeminy. (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)
  Výstavba na západním břehu Cidliny. (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)
  Stavba přístupové cesty pro techniku k pravému břehu Cidliny (západnímu). (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)
  Výstavba na levém břehu Cidliny ze silnice od Hradišťka do Žiželic. (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)
  Vozidla převážející zeminu jezdí jedno za druhým. (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)
  Stavební kolíky mezi estakádou u Žiželic a Olešnicí. V pozadí obec Levín. (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)
  Výstavba tělesa za estakádou Žiželice směrem k Levínu. (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)
  Současná silnice II. třídy s mosty přes Cidlinu a její kanály bude brzy nahrazena obchvatem obcí Levín, Loukonosy a Hradišťko. (Foto: Jan Slovík, 19.10.2004)

 září 2004 - před zahájením výstavby

  Pohled ze současné silnice Loukonosy-Žiželice na trasu dálnice směrem do Prahy. V pozadí průsek, ve kterém bude stát dlouhý most přes řeku Cidlinu. Tato stará silnice bude přeložena pod nový most - směrem k průseku. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Přiblížený záběr místa, kde bude stát most. Pohled ze silnice Loukonosy-Žiželice. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Pohled ze současné silnice Loukonosy-Žiželice na trasu dálnice směrem do Hradce Králové. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
  Značky a kolíky na silnici Loukonosy-Žiželice dávají tušit, kudy povede dálnice D11. (Foto: Jan Slovík, 11.9.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D11
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 24. září 2004.
 doplněno a upraveno 1.1.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008