Bravantice - dálniční most přes údolí řeky Bílovky (estakáda)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 leden 2008 - výstavba

  Dálnice vedoucí od západu (od Prahy zezadu) k náspu na západním předmostí estakády (vlevo). Vpředu silnice ze Studénky do Velkých Albrechtic (doprava). (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Stavba pilířů a západní opěry s opěrnou zdí u silnice z Velkých Albrechtic do Studénky. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)

 červenec 2007 - výstavba

  Staveniště na východním předpolí estakády, ve směru dálnice z Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Příprava portálu na východním předpolí pro montáž mostovky estakády. Pohled od východu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Stavba východní opěry a nad ní vyčnívající portál pro montáž mostovky. Pohled od severu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Přípravné práce na severních pilířích, aby na ně mohla být nasouvána mostovka. Pohled od východu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled z východní opěry na pilíře estakády směrem do Prahy. První pilíř vpravo se již připravuje na upevnění mostovky. Na silnici do Studénky zatím nebyl přerušen provoz. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled od prvního pilíře na východní opěru estakády. Nad ní už stojí portál - konstrukce pro zhotovení mostovky severního mostu (směr do Prahy). (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Detail prvního pilíře od východu, který se připravuje k nasouvání mostovky. Vpředu silnice do Studénky. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled na východní část estakády, ve směru do Ostravy. Vzadu východní opěra. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled z východní opěry na pilíře estakády směrem do Prahy. První pilíř vpravo se již připravuje na upevnění mostovky. Za prvním pilířem vede silnice do Studénky a za silnicí estakáda překračuje širokou nivu řeky Bílovky. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Estakáda směrem do Prahy, při pohledu ze silnice do Studénky. Vpředu jsou pilíře již hotové, ale vzadu v řečišti se teprve armují. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Stavba pilířů směrem k západnímu konci estakády. Vlevo vede cesta, který byla spolu s několika provizorními mosty přes řeku (a do ní vlévající se potoky) vybudována během příprav staveniště. Pohled od východu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Vznikající protihlukový zemní val u východního předmostí estakády. Bravantice se nacházejí vpravo mimo záběr. Staveniště mostu je úplně vzadu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled z východního předmostí estakády - na betonovou vozovku dálnice směrem do Ostravy. Vlevo protihlukový val. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Příjezd ke staveništi mostu po dálnici z Ostravy. Vpravo protihlukový val. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Informační tabule o stavbě vedle silnice do Studénky. Vzadu niva řeky Bílovky. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Stavba odkalovací nádrže u východního konce estakády, mezi silnicí do Studénky a dálnicí. Do nádrže bude svedena dálniční kanalizace, aby se splašky z vozovky nedostaly nečištěné do řeky Bílovky. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)

 listopad 2006 - výstavba

  Pohled k západu, ze silnice z Bravantic do Studénky - na budoucí trasu dálnice do Prahy. Jak je ze snímku patrné, prováděny jsou zatím jen přípravné práce. Vzadu mezi stromy protéká potok Sezina. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Na západní straně silnice III. třídy Bravantice-Studénka se zatím provádějí jen přípravné práce. Tudy povede dálnice po mostě přes silnici směrem do Prahy. Pohled od severu - od Bravantic. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Na východní straně silnice se již připravuje pláň pro základnu náspu, východního předmostí. Pohled ze silnice do Studénky. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Panoramatický záběr východního předmostí budoucího mostu. Pohled ze silnice do Studénky. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Prostor, kde silnici ze Studénky do Bravantic překlene dálniční most. Zatímco odtud k východu se staví dálnice až do Bohumína, vlevo od silnice se s výstavbou skoro ještě nezačalo. V pozadí odbočka do Bravantic a začátek nového obchvatu obce. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Stavební dvůr u staveniště mostu přes silnici Studénka-Bravantice. Původně tato silnice ze Studénky vedla rovně - do Bravantic. Spolu s výstavbou dálnice však byl vybudován i jakýsi obchvat Bravantic, takže do obce se nyní jen odbočuje. Rovně (na snímku obloukem doprava) se pokračuje podél dálnice, kde se poblíž MÚK Bravantice najede na starou silnici I/47. Vpředu směrová tabule před odbočkou z obchvatu. V pozadí jižní část Bravantic. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Čerstvý cementobetonový povrch dálnice, ve směru do Prahy. Pohled k západu. V pozadí u stromů teče potok Sezina a vede silnice do Studénky. Vpravo za haldou vede silniční obchvat Bravantic. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Dočasný konec dálnice od Ostravy. Na jejím konci se teprve zakládá násep před mostem přes silnici. Pohled k západu. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
  Staveniště a halda mezi silničním obchvatem (vpravo) a dálnicí do Prahy. Vzadu vpravo se obchvat stáčí doleva a navazuje na původní silnici do Studénky. Bravantice jsou mimo záběr vpravo, kam vede v zatáčce odbočka. Dálniční most se bude stavět vzadu za haldou. Pohled k západu. (Foto: Martin Vavřinka, 17.11.2006)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 9. února 2007.
 doplněno a upraveno 4.2.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008