Hladké Životice - dálniční most přes údolí Husího potoka (estakáda)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 leden 2008 - výstavba

  Panoramatický snímek západní části estakády nad pravobřežní stranou údolí. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled na západní konec estakády od jihu - z nové čtvrti rodinných domků, které byly postaveny náhradou za zbourané v trase dálnice. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Širokoúhlý snímek části obce podél Husího potoka. Pohled od severu, po jeho proudu. Estakáda se staví napříč údolím, za domem uprostřed. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled z pravobřežní komunikace k severovýchodu, ve směru dálnice do Ostravy. Vzadu silnice I/57 z Fulneku do Nového Jičína (dopravaú s mostem přes přítok Husího potoka. Samotné koryto Husího potoka vede mezi silnicí a ocelovým hrazením staveniště. V pozadí násep u východní opěry. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Násep u východní opěry. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled z pravobřežní komunikace k východnímu konci estakády.(Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Čtveřice základových patek před zasypáním. V patkách jsou ukotveny armovací pruty pro betonování pilířů. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Detail základové patky pilíře. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Širokoúhlý snímek estakády mezi Husím potokem a západní opěrou. Pohled ve směru dálnice do Prahy. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled z pravobřežní komunikace směrem k západnímu konci estakády. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Zakládání pilířů mezi pravobřežní komunikací a potokem, uprostřed zástavby před jejím zbouráním. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Plocha staveniště, kde ještě před pár měsíci stával dům. Domek vpravo už také čeká na vystěhování. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Práce na posuvné skruži u západního konce estakády. Vpředu se svařují armatury pro další pilíře. Pohled od východu na čelo skruže. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Bednění, které je pro urychlení stavby a stabilitě lešení sestavováno ve dvojici - pro dva pilíře najednou. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled podél okraje budoucí estakády k východu, těsně vedle domu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled k severu - na zastavěnou část údolí podél potoka a silnice. Dozadu vede pravobřežní místní komunikace do Stachovic, kde je další most přes potok. Estakáda povede vzadu těsně za domy s červenými střechami. Domky vzadu přijdou zbourat. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Stavba pilířů mezi domky, z nichž některé přijdou zbourat. Pohled k severu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Bourání dalšího z několika domů, které musí nepřímo ustoupit estakádě. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Rodinný domek z počátku 90. let 20. stol., který bohužel také musí ustoupit dálnici. Rodina čeká na dokončení nového domku na okraji vesnice, aby se mohla přestěhovat. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled z pravobřežní komunikace k západu, ve směru dálnice do Prahy. Ani ne dvacet let starý rodinný domek se nemusí zbourat, protože by dálnici překážel, ale nedalo by se v něm bydlet. Estakáda mu totiž navždy zastíní slunce. Jiné budovy se tu pak teoreticky klidně postavit mohou. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Přiblížený pohled k západnímu konci estakády od pravobřežní komunikace. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Širokoúhlý snímek pilířů u západní části estakády. Pohled z rozbahněné cesty vedoucí mezi vesnickou zástavbou - k západnímu konci estakády. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Polní cesta, která původně vedla jen na pole zatím vede hlavně na staveniště. Podle toho také její rozbahněný povrch vypadá. Vlevo domek určený k demolici. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Dokončený "les" pilířů (sloupů) u západního konce estakády. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Stavba pilířů estakády. Vpravo dokončené, uprostřed se betonují a vlevo teprve armují. Pohled od potoka. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled přes sloupoví pilířů na čelo posuvné skruže u západní opěry. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Průhled skrz sloupoví na západnímu konci, pod kterým vede i železniční trať. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Zahrada a domek určený k demolici. Vpravo základy pro pilíře. Pohled ve směru do Ostravy. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled na staveniště pilířů přes předzahrádku domu, určenému k demolici stejně jako ty vzadu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Sloupy pro estakádu při pohledu z horní části obce, poblíž Stachovic. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Dlouhý a vysoký násep navazující na východní konec estakády, rozléhající se mezi estakádou a křižovatkou. Pohled od jihu - z levobřežní části údolí. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Detail náspu u budoucí východní opěry. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
       
  Základna firmy SMP CZ, stavitele mostu, v jednom z pronajatých domů v obci. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Místní základna sdružení Colas, poměrně daleko od staveniště mostu i dálnice. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D47
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 31. ledna 2008.
 doplněno a upraveno 4.2.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008