Hošťálkovice - dálniční křižovatka "Severní spoj"

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 2.prosinec 2007 - zprovoznění dálničního úseku

 

Panoramatický snímek estakády přes řeku Odru, po níž povede přivaděč - tzv. "Severní spoj". Vlevo vede k mostu sjezd z dálnice ve směru od Brna. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Rozestavěný sjezd z dálnice ve směru od Brna, která je kromě této křižovatky už v provozu. V pozadí Hošťálkovice. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Pohled do protisměru dálnice vedoucí od Brna. Vlevo bude odbočovací pruh pro sjezd od Brna, který je zatím nefunkční. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Rozestavěný nájezd na dálnici směrem do Bohumína. Vzadu  je sjezd z dálnice od Brna. Vlevo se staví estakáda přes Odru pro přivaděč. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 

Dálnice v místě, kde se bude napojovat nájezd pro směr do Bohumína (vlevo). Pohled do protisměru dálnice od Brna. V pozadí třebovická elektrárna. (Foto: Martin Vavřinka, 2.12.2007)

 červenec 2007 - výstavba přivaděče "Severní spoj"

  Panoramatický záběr začátku dálničního přivaděče od východu - ze silnice I/58, ze které přivaděč odbočuje. Vpředu se po stranách budují větvě křižovatky se silnicí I/58 a uprostřed se připravuje stavba opěry mostu této mimoúrovňové křižovatky. Vzadu se pro přivaděč staví přemostění kolejiště nádraží a řeky Odry. Za tímto mostem se přivaděč napojí na dálnici. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled ze silnice I/58 směrem do Příboru - k jihu. Zprava se na silnici bude napojovat větev přivaděče od dálnice. Vpředu se připravuje stavba opěry přemostění přes silnici I/58.(Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Stavba větve křižovatky pro sjezd z přivaděče (zleva) na silnici I/58 směrem k jihu (do Příboru). Uprostřed snímku bude navršen násep a postavena opěra mostu přes silnici I/58. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Stavba větve pro nájezd na přivaděč ze silnice I/58, vedoucí od Bohumína. Pohled od jihu. Vzadu za stromy se nachází nádraží Ostrava-Mariánské Hory. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Vršení náspu pro přivaděč mezi estakádou přes Odru a trať (vlevo vzadu) a mostem přes silnici I/58 (vpravo mimo záběr). Vpředu stavba větve pro sjezd z přivaděče na silnici I/58 směrem k jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled na násep východního předmostí estakády na přivaděči mezi dálnicí a silnicí I/58. Vlevo pilíře estakády přes železniční trať. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Příprava terénu pro stavbu ramene křižovatky přivaděče se silnicí I/58. V těchto místech povede přivaděč po mostě přes silnici I/58 a vlevo vzadu budou vybudovány větve křižovatky. Větve budou sloužit k nájezdu na přivaděč od jihu (od Příboru) a sjezdu z přivaděče k severu (do Bohumína). V pozadí zástavba Ostravy. Pohled k jihovýchodu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Staveniště ramena křižovatky přivaděče na východní straně silnice I/58. Vlevo vzadu se bude z přivaděče najíždět na silnici I/58 směrem do Bohumína. Pohled ze středního dělícího pásu k východu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled ze středního dělícího pásu silnice I/58 k jihu, do protisměru silnice od Příboru. Vlevo se staví rameno křižovatky přivaděče a připravují základy mostu přes silnici. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)

 březen 2006 - výstavba

  Pohled na východní bok dálničního mostu, pod kterým povede (zprava) přivaděč z Ostravy - tzv. "Severní spoj". (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled na most od jihu, ve směru dálnice do Polska. Vpředu probíhá betonáž jižní opěry. V pozadí Hošťálkovice s vysílačem. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Betonáž jižní opěry východního mostu. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled na spodní část mostovky. Vzadu severní opěra. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled od západního boku mostu k severu. Vzadu násep s ramenem křižovatky, pro nájezd na dálnici do Prahy a sjezd od Bohumína. V pozadí Hošťálkovice. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled od východního boku mostu na pokračování dálnice do Polska. Vpředu připojovací větev pro nájezd na dálnici do Bohumína. V pozadí most přes silnici. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Dokončování opěry. Nahoře mezera mezi oběma dálničními mosty. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Betonáž bočního "křídla" opěry, k němuž bude dosypán násep na předmostí. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Detail stažení konstrukce bednění. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled z jižního předmostí na most. V pozadí pokračování dálnice do Polska s mostem přes silnici u Hošťálkovic. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled na staveniště křižovatky ze západního mostu třebovické estakády. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Zemní práce na přípravě tělesa dálnice a větví křižovatky. Pohled od západu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 červen 2005 - výstavba

  Detail sloupků dálničního mostu. Pohled od západu, ve směru silnice od Hošťálkovic. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Výstavba dálničního mostu. Doleva povede dálnice do Bohumína, doprava do Prahy. Pohled od západu, ve směru silnice od Hošťálkovic. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)
  Panoramatický snímek výstavby dálnice u Hošťálkovic. Pohled od západu, ze západní větve křižovatky "Severní spoj". Dálnice povede zprava od Prahy doleva do Bohumína. Vpravo dálniční most křižovatky, pod kterým povede přivaděč - tzv."Severní spoj" do centra Ostravy. Uprostřed snímku je tmavé těleso západní větve křižovatky, která bude sloužit pro sjezd a nájezd na dálnici ve směru do Prahy. V místě, ze kterého je fotografováno se tato větev stáčí pod most vpravo. Úplně vlevo je vidět dálniční most přes místní komunikaci. V pozadí areál ostravské chemička a býv. dolu Šverma. (Foto: Martin Vavřinka, 26.6.2005)

 květen 2005 - výstavba

  Výstavba dálnice D47 v prostoru mezi třebovickou estakádou přes řeku Opavu a mostem přes řeku Odru. Pohled od jihozápadu, ve směru dálnice do Bohumína. Výstavba křižovatky "Severní spoj" probíhá v pravé části obrázku, kde se staví dálniční most přes tento severní přivaděč do centra Ostravy. V levé části obrázku je vidět výstavbu dálničního mostu přes místní komunikaci u Hošťálkovic. (Foto: Karel Duba, 10.5.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 28. května 2005.
 doplněno a upraveno 19.12.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008