Hranice - dálniční křižovatka se silnicí II/440 (exit 308)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 leden 2008 - výstavba

  Pohled k západu ze severního předmostí nadjezdu. Vpředu se bude na silnici II/440 napojovat rameno, vedoucí zezadu od dálnice. Zatím je rameno přerušeno nedokončeným propustkem. Vzadu je vidět smyčku křižovatky se sjezdem a nájezdem ve směru do Prahy. V pozadí v mlze mezi stromy se nachází most přes říčku Veličku. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled z jižního konce nadjezdu - na silnici II/440 směrem do Hranic. Doprava se bude odbočovat k nájezdu na dálnici do Ostravy a zprava se bude vyjíždět ze sjezdu z dálnice od Prahy. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled na provozovaný nadjezd ve směru silnice do Potštátu. Vzadu bude odbočka doleva - k nájezdu na dálnici do Prahy (opačně sjezd od Ostravy). Doprava už je v provozu odbočka k silnici do Stříteže nad Ludinou. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled z nadjezdu na dálnici směrem do Prahy. Vzadu se budují sjezdy a nájezdy mimoúrovňové křižovatky. V pozadí most přes říčku Veličku. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled z nadjezdu k východu - na stavbu dálnice směrem do Ostravy. V pozadí se staví most přes potok. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Severní konec nadjezdu, ve směru silnice do Potštátu. V pozadí podél stromořadí vede silnice do Stříteže nad Ludinou, která se křížila s dálnicí a proto byla odbočka postavena až za nadjezdem. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)

 červenec 2007 - výstavba

  Pohled od současné trasy silnice II/440 Hranice – Potštát směrem k západu - k mostu přes potok Veličku. V prostoru před mostem jsou dobře vidět budoucí připojovací a odbočovací pruhy křižovatky pro oba směry dálnice (vpředu vlevo pro směr Lipník–Ostrava, v pozadí vpravo pro směr Ostrava–Lipník). (Foto/text: Petr Synek, 21.7.2007)
 

Dokončování mostovky na mostě pro převedení silnice II/440 přes dálnici. Pohled od západu - ze stávající trasy silnice, která zatím volně prochází napříč staveništěm. (Foto/text: Petr Synek, 21.7.2007)

  Trasa dálnice východně od mostu pro silnici II/440 směrem k Bělotínu. U lesa na obzoru prochází dálnice Moravskou bránou. (Foto/text: Petr Synek, 21.7.2007)
  Trasa přeložky silnice II/440 v předpolí nadjezdu přes dálnici. Pohled od dálnice k jihu - k Hranicím. Uprostřed zemního tělesa přeložky je vpravo dobře patrná odbočka k dálnici pro směr Lipník–Ostrava. Tato odbočka je zatím přerušena stávající silnicí II/440, která zatím volně prochází přes staveniště. Vpředu je zase přeložka přerušena účelovou komunikací  vedoucí podél dálnice. Nyní komunikace začíná u stávající silnice, ale později bude zaústěna do nové přeložky. (Foto/text: Petr Synek, 21.7.2007)
  Dokončovaná mostovka nadjezdu převádějícího přeložku silnice II/440 přes dálnici. Pohled od Hranic k severu. Ihned za mostem bude průsečná křižovatka připojovací větve k dálnici pro směr Ostrava–Lipník (doleva) a silnice III. třídy do Stříteže nad Ludinou (doprava), která je nyní uzavřena. Tato silnice se původně k silnici II/440 připojovala jižně od budované dálnice a proto byla její výstavbou zcela přerušena. (Foto/text: Petr Synek, 21.7.2007)
  Výstavba přeložky silnice II/440 severně od nadjezdu přes dálnici (vzadu vpravo). Pohled od obce Olšovec směrem k Hranicím (k jihu). Vpravo provizorní přeložka silnice II/440, která původně také vedla v místě budovaného náspu. V pozadí  před nadjezdem se staví průsečná křižovatka připojovací větve k dálnici pro směr Ostrava – Lipník (doprava) a silnice III. třídy do Stříteže nad Ludinou (doleva). (Foto/text: Petr Synek, 21.7.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D47
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 7. srpna 2007.
 doplněno a upraveno 30.1.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008