Jezernice - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 leden 2008 - výstavba

  Příjezd k dálnici po staré silnici z Jezernice (od jihu). Vpravo již vede k nadjezdu nová přeložka silnice. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Celkový pohled na nadjezd od jihozápadu - ze stávající silnice do Podhoří. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled přes nadjezd na stavbu dálnice směrem do Ostravy - na východ. V pozadí stavba mostu přes potok Jezernici. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled ze staré silnice přetínající dálnici - na stavbu dálnice v zářezu směrem do Prahy (na západ). (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Severní opěra nadjezdu s přeložkou silnice směrem do Podhoří. Pohled ze staré silnice. Pod silnicí ani pod nadjezdem se ještě dálnice nezačala stavět. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Pohled ze staré silnice v místě, kde jí brzy přetne dálnice. Vlevo vede od nadjezdu nová avšak ještě uzavřená přeložka silnice směrem k jihu - do Jezernice. Vpravo od staré silnice se rozkládá zařízení staveniště. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Nadjezd od východu - z rozbahněné obslužné cesty vedoucí podél staveniště dálnice. Pohled od mostku přes potok Jezernici. Vpravo mimo záběr se staví dálniční most přes tento potok. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Těleso dálnice směrem k západu - do Prahy. V pozadí nadjezd přes dálnici. Uprostřed snímku dálnice překračuje po mostě potok Jezernici. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)
  Celkový pohled na nadjezd z tělesa dálnice od Ostravy. Vpředu stavba mostu přes potok Jezernici. (Foto: Jan Slovík, 19.1.2008)

 červenec 2007 - výstavba

  Výstavba nadjezdu přes dálnici pro silnici Jezernice – Podhoří. Právě probíhá příprava pro betonáž mostovky nadjezdu. Pohled od západu -  ve směru dálnice od Lipníka. V pozadí obec Podhoří. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)
  Budovaný most pro převedení silnice Jezernice – Podhoří přes dálnici. Vlevo prochází původní trasa silnice, která bude nahrazena právě tímto mostem. Pohled od Jezernice k severu na svahy Nízkého Jeseníku (Oderské vrchy) s hluboce zaříznutým údolím potoka Jezernice. Na pravém svahu údolí se nachází zřícenina hradu Drahotuš. Vzadu pod kopci obec Podhoří. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)
 

Násep pro přivedení přeložky silnice Jezernice – Podhoří k nadjezdu přes dálnici. Pohled od Jezernice k severu na svah Nízkého Jeseníku a obec Podhoří, nad níž se nachází v lesích hrad Drahotuš. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)

  Detail hloubení zářezu přes ovocný sad. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)
  Úsek dálnice západně od silnice III. třídy Jezernice – Podhoří, kde stále probíhá hloubení zářezu. Trasa dálnice zde přeťala na dvě části rozlehlý ovocný sad, který posléze jeho majitel přestal obhospodařovat. V popředí původní těleso silnice Jezernice – Podhoří, které zatím prochází přes staveniště dálnice. Zanedlouho bude nahrazeno přeložkou budovanou v těsném sousedství původní trasy. (Foto/text: Petr Synek, 14.7.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D47
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 7. srpna 2007.
 doplněno a upraveno 23.1.2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008