Klimkovice - dálniční křižovatka se silnicí II/647 (exit 349)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2007 - výstavba

  Pohled na severní bok mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Severní most s východním koncem (vzadu). V pozadí nadjezd u Václavovic. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Celkový pohled na most od jihu, ze silnice I/47 do Ostravy. Tato silnice dostává nový povrch a poté bude opět dána do provozu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Poslední nedokončená část mostovky u západního konce jižního mostu. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Jižní most s východním koncem. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Západní, nedokončený konec jižního mostu. Pohled ze silnice. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Spodní část mostovek. Levý severní most je již hotov, ale mostovka pravého mostu se ještě dokončuje. Pohled k východu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Východní konec jižního mostu. Pohled ze silnice. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled ze silnice na východní opěru. Mezera mezi mosty je z bezpečnostních důvodů zakryta provizorní mříží. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Bednění u poslední nedokončené jihozápadní části přemostění. Pohled od východu - ze silnice. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Prostor mimoúrovňové křižovatky při pohledu z mostu - od východu. Vpravo se napojuje severní rameno, vpravo vzadu pak rameno jižní. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Západní předmostí mostu při pohledu od západu, ve směru dálnice do Ostravy. Vpravo u nájezdu na dálnici se staví protihlukové stěny. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Práce na zakončení mostu u západní opěry. Pohled ve směru do Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Detail bednění a armování posledního kousku mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Detail bednění konce mostovky a západní opěry mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Staveniště uvnitř jižního ramene křižovatky, kde se buduje odkaliště vody z dálnice. Podél dálnice jsou usazovány sloupky protihlukové stěny (vzadu). Vpředu je vyříznutá původní vozovka silnice I/47. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Stavba odkaliště uvnitř jižního ramene mimoúrovňové křižovatky. Pohled z dálnice - od západu. V pozadí je vidět napojení jižního ramene na silnici I/47. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Stavba přepadových šachet odkaliště uvnitř jižního ramene křižovatky. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Pohled od mostu k severu - na silnici I/47 směrem do Ostravy. Vlevo vzniká záliv autobusové zastávky. Vzadu se na silnici napojuje severní rameno mimoúrovňové křižovatky. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)
  Stavba odkalovací nádrže. Vpředu bednění pro přepadové šachty. (Foto: Martin Vavřinka, 15.7.2007)

 květen 2007 - výstavba

  Panoramatický pohled na prostor uvnitř jižního ramene křižovatky. Pohled od jihu. Vpředu stavba usazovací nádrže. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Panoramatický pohled na prostor uvnitř severního ramene křižovatky. Pohled od severu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Detail dálničního mostu přes starou silnici I/47. Pohled od severu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Základy pro sloupek protihlukové stěny. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Stavba pravého mostu křižovatky, ve směru dálnice do Ostravy. V pozadí nadjezd u Václavovic. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Mostovka levého mostu, při pohledu ve směru dálnice do Ostravy. Pravý most se teprve staví. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Východní začátek mostu pro dálniční směr do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Východní předmostí mostu přes starou silnici I/47. Vpravo most pro směr do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Detail silné vrstvy cementobetonové vozovky před křižovatkou Klimkovice. Vzadu patka pro umístění konstrukce mýtné brány nebo dálniční návěsti. Stráň zářezu již byla zatravněna a osázena stromky a keři. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Prostor křižovatky při pohledu ve směru do Ostravy. Vozidlo vlevo projíždí po dočasné objížďce staveniště mostu. Po dokončení se tudy bude z dálnice sjíždět. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Nájezd na dálnici do Prahy (vlevo) a za ním vzadu sjezd z dálnice od Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Sjezd z dálnice od Prahy. Těsně před ním končí nová cementobetonová vrstva vozovky. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled do revizní šachty kanalizace. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)
  Pohled do nitra kanalizační vpusti, ještě než bude zakryta litinovým poklopem. (Foto: Martin Vavřinka, 13.5.2007)

 září 2006 - výstavba

  Panoramatický pohled na dálniční most od severu nám přímo ideálně ukazuje jednotlivé fáze stavby. Zatímco vpravo je most již takřka dokončený, úplně vlevo se teprve připravuje konstrukce pro jeho montáž. Vpravo-uprostřed je potom vidět betonáž mostovky a vlevo-uprostřed přípravu bednění pro betonáž. Vzadu za mostem stoupá do svahu jižní rameno křižovatky, po němž je vedena objížďka staveniště. V pozadí vlevo na kopci je spíše zahrádkářská zástavba Václavovic. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Stavba mostu přes silnici I/47 při pohledu od jihu. Stará silnice je zatím stále uzavřena (vpravo) a objížďka vede po ramenech křižovatky (vlevo). (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Západní konec mostu při pohledu od jihu. Levý most pro směr do Prahy je v této části již s mostovkou, ale most pro směr do Ostravy má hotové pouze pilíře a opěry (vpředu). (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Příprava bednění pro betonáž mostovky na východním konci mostu. Pohled od severu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled na západní předmostí obou mostů, ve směru dálnice do Ostravy. Vpředu vede přes dálnici objížďka staveniště. Úplně vzadu je vidět nadjezd přes dálnici ve Václavovicích. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled od západu na mostovku mostu. Vpředu je levá mostovka již dokončena, ale vzadu se buď teprve betonuje anebo se připravuje bednění. Pravý most dokonce ještě nemá ani sestavenu konstrukci pro montáž mostovky. Vpředu objížďka přes dálnici, v pozadí nadjezd ve Václavovicích. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pohled z dálnice na jižní rameno křižovatky, jehož část nyní slouží jako objížďka staveniště mostu. Vlevo, kde se nyní jezdí, se bude najíždět na dálnici směrem do Ostravy. Zprava se zase bude přijíždět od sjezdu z dálnice od Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Mohutný zářez, který je již upravován do konečné podoby, musel být rozšířen kvůli ramenům křižovatky. Pohled od jihu (z dálnice) na severní rameno křižovatky. Vpravo se jako po objížďce staveniště jezdí po větvi, kde se bude sjíždět z dálnice od Ostravy. Vlevo je vidět větev pro nájezd na dálnici do Prahy (směrem doleva). (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pokládka cementobetonové vozovky pro směr do Ostravy. Pohled z objížďky k západu. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
  Pokládka cementobetonové vozovky pro směr do Ostravy. Vlevo je odbočovací větev pro sjezd z dálnice od Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)
   
  Pohled z objížďky (z jižního ramene) k jihu, ve směru silnice I/47 do Klimkovic, která je v těchto místech kvůli napojení dálniční křižovatky rozšiřována. (Foto: Martin Vavřinka, 30.9.2006)

 červen 2006 - výstavba

  Panoramatický pohled na výstavbu mostu od jihozápadu. Dozadu povede dálnice směrem do Bohumína. Most pro opačný směr má již částečně vybudovanou mostovku, ale most pro směr do Bohumína jen pilíře. Vzadu východní opěra mostu. Vpravo je vidět starou silnici I/47, která je během stavby mostu odkloněna po křižovatkových ramenech. V pozadí stavba nadjezdu pro místní komunikaci. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Celkový pohled na stavbu mostu od jihu, z jižního ramene křižovatky. Vlevo západní opěra, východní opěra je mimo záběr vpravo. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Stavba mostu při pohledu od západní opěry. Vlevo je most pro směr do Prahy, vpravo pilíře připravené pro most směru do Ostravy. V pozadí výstavba nadjezdu u Václavovic. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Detail západní opěry mostu. Na tzv. "křídlech" je podle hydroizolačního nátěru poznat, kam až přijde dosypat násep. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od západní opěry k východu. Uprostřed se buduje mostovka levého mostu pro směr do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Detail západní opěry a mostovky severního mostu (pro směr do Prahy). Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled od západu k východní opěře. Úplně vzadu vyrůstá nadjezd pro místní komunikaci u Václavovic. Vlevo pilíře pro oba mosty (pro oba směry). (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled na prostor křižovatky od západu, ve směru dálnice od Prahy. Vzadu se staví dálniční most přes stávající silnici, která je během stavby mostu uzavřena. Objížďka vede po nájezdových ramenech křižovatky a dočasně přetíná dálnici (vpředu jedoucí auto). (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Prostor dálniční křižovatky při pohledu od mostu přes starou silnici (od východu). Uprostřed snímku  přicházejí k dálnici z obou stran ramena křižovatky. V pozadí se staví most přes polní cestu. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)
  Pohled z dálnice k severu - na severní rameno křižovatky (vzadu). Po rameni vede objížďka staveniště mostu. Právě po něm projíždí vozidlo od Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 18.6.2006)

 březen 2006 - výstavba

  Východní konec mostu s východní opěrou a krajními sloupy. V pozadí na kopci zahrádkářská kolonie. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Detailní pohled na východní opěry obou mostů, které nejsou v jedné rovině, ale uskočené. Pohled od severozápadu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled od severu na montáž mostovky (vpravo). Některé sloupy se ještě dokončují. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Výstavba sloupů pro podepření mostu. Vpravo vzadu dokončený sloupek a před ním zašalovaný - pro provedení betonáže. Vlevo teprve vyarmovaná konstrukce sloupku. Pohled od severu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Stavba dálnice za křižovatkou, směrem do Ostravy. Vzadu stavba nadjezdu pro místní komunikaci. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled z dálničního mostu k východu - na směr dálnice do Ostravy. Uprostřed krajní opěra a vzadu staveniště nadjezdu přes dálnici. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Silnice I/47 z Ostravy (odzadu) je kvůli stavbě mostu odkloněna mimo svojí původní trasu (vpředu). Dočasná objížďka vede po již vybudovaných ramenech (vlevo) křižovatky a přetíná dálnici. Pohled od jihu - od staveniště mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Jižní rameno křižovatky, po němž zatím vede objížďka staveniště mostu. Pohled z dálnice k jihu. Vzadu zatáčka doleva, kde se rameno stáčí ke staré silnici I/47. Toto rameno bude potom sloužit k nájezdu na dálnici do Ostravy a sjezdu z dálnice od Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Severní rameno křižovatky, po němž zatím vede objížďka staveniště mostu. Pohled z dálnice k severu. Vzadu zatáčka doprava, kde se rameno stáčí ke staré silnici I/47. Toto rameno bude potom sloužit k nájezdu na dálnici do Prahy a sjezdu od Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Západní opěra mostu při pohledu od jihu. Severní most pro směr do Prahy má již částečně provedenou mostovku. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled od jihu (z jižního ramene křižovatky) na západní konec mostu. Na severním mostě se již montuje mostovka. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled na staveniště mostu od jihu. Silnice I/47 do Ostravy vede zprava dozadu, ale nyní je uzavřena a doprava musí odbočit vlevo na jižní rameno dálniční křižovatky. Po tomto rameni se bude v budoucnu najíždět na dálnici do Ostravy a sjíždět od Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)
  Pohled od jihu na jižní rameno křižovatky. Dozadu se bude najíždět na dálnici do Ostravy, která povede středem snímku zleva doprava. Vpravo mimo záběr se staví most přes starou silnici I/47. Vlevo vzadu je vidět zářez dálnice do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 19.3.2006)

 srpen 2005 - výstavba

  Panoramatický snímek budoucí křižovatky Klimkovice. Pohled z budoucí dálnice směrem do Ostravy (doleva mimo záběr) na sjezd na starou silnici I/47 (uprostřed). Vpravo vzadu východní okraj zástavby Klimkovic. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba dálnice na začátku připojovacích větví křižovatky. Pohled od západu, ve směru dálnice do Bohumína. Vzadu vlevo ještě probíhá hloubení zářezu pro větev od Bohumína. V pozadí domek u stávající silnice I/47. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Těleso dálnice od Prahy na začátku křižovatky. Vlevo rozšiřování zářezu pro větev křižovatky, po které se bude najíždět na dálnici do Prahy a sjíždět od Bohumína. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Těleso dálnice ve směru do Bohumína. Asi uprostřed snímku se buduje most přes stávající silnici I/47, která je schována za náspem. Vpravo se bude odpojovat větev pro sjezd od Prahy a nájezd do Bohumína.  (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Široký zářez na dálnici v prostoru napojení křižovatkových větví. Vzadu bude nájezd a sjezd ve směru do Prahy, úplně vlevo pak sjezd a nájezd do Bohumína. Pohled ve směru dálnice do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Dálniční těleso směrem do Prahy, na konci připojovacího pruhu křižovatky (vpravo). Vlevo bude začínat odbočovací pruh od Prahy. Pohled od východu. V cestě dálnici ještě stále stojí sloup vysokého napětí (vzadu uprostřed). (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Hloubení zářezu za dálničním mostem ve směru do Bohumína. Pohled od západu, z místa kde bude východní opěra mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba pilířů pro dálniční mosty přes stávající silnici I/47. Vpravo dva sloupky pro most do Bohumína, vlevo dva sloupky pro most ve směru do Prahy. V pozadí stávající silnice I/47, která vede zleva od Ostravy. Vpravém rohu násep, kde bude východní opěra mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Detail hydroizolace základové desky pro pilíře mostu. Vzadu nahoře je ještě vidět bednění pro betonáž základů. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Těleso pro nájezd a sjezd z dálnice ve směru do Prahy. Pohled od východu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Armovací konstrukce pro betonáž pilířů dálničního mostu přes silnici I/47. Pohled od jihu. Dálnice povede doleva do Prahy. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba větve pro sjezd a nájezd na dálnici ve směru do Bohumína. Vpravo výstavba propustku. Vlastní dálnice vede po náspu vzadu. Pohled od jihu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Výstavba propustku pod připojovací větví MÚK ve směru dálnice do Bohumína. Propustek je proveden z vlnitého plechu. Jedná se o tzv. "tubesider". Dálnice povede po náspu vzadu. Vpravo vzadu výstavba dálničního mostu. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)
  Pohled od mostu přes silnici do Vřesiny - ve směru dálnice do Ostravy. V pozadí výstavba křižovatky Klimkovice s mostem přes stávající silnici I/47. (Foto: Martin Vavřinka, 13.8.2005)

 listopad 2004 - výstavba

  Začalo se stavět. Chatky a domky na kopci ve Václavovicích už zmizely a je jasné kudy povede dálnice do Ostravy. (Foto: Martin Vavřinka, 11/2004)
  První injektáž a zakládání piloty pro most v prostoru křižovatky. (Foto: Martin Vavřinka, 11/2004)
  Skládka zeminy vypadá na zimní fotografii spíše jako novoroční PF. (Foto: Martin Vavřinka, 11/2004)

 září 2004 - výstavba

  Zemní práce v prostoru budoucí křižovatky u Klimkovic při pohledu z jedoucího vozidla. (Foto: Martin Vavřinka, 4.9.2004)

 srpen 2004 - výstavba

  Prostor budoucí mimoúrovňové dálniční křižovatky Klimkovice. (Foto: Karel Duba, 11.8.2004)
  V těchto místech bude křižovat D47 současnou silnici I/47. (Foto: Karel Duba, 11.8.2004)
  Zemní práce na budoucí dálniční křižovatce. (Foto: Karel Duba, 11.8.2004)
  Skrytá ornice. (Foto: Karel Duba, 11.8.2004)
  Některé domky v místní části Václavovice budou bohužel muset ustoupit dálnici. (Foto: Karel Duba, 11.8.2004)
  Nepřehlídnutelné vytyčovací body u křižovatky Klimkovice. (Foto: Karel Duba, 11.8.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie D1
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 13. září 2004.
 doplněno a upraveno 11.9.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008